DPU

Facilitering af videnprocesser

Vi udvikler og forsker i nye metoder til læring og videndeling mellem mennesker -- på konferencer og møder, i netværk og i organisationer generelt. Et vigtigt redskab er facilitering, den kunst at hjælpe en gruppe opnå det, den gerne vil, ved at styre processen stramt og venligt.

Forsknings- og udviklingsprojekter

Her er input til facilitering og møder, hvis...

  • du arrangerer en konference, og deltagerne skal være mere aktive.
  • du vil gerne stramme op på møderne i din organisation eller på din skole.
  • jeres netværk skal køre bedre.
  • du vil gerne gøre noget ved videndelingen på jeres arbejdsplads.
  • du vil gerne lære at facilitere.
  • du har brug for et 1-2 timers indspark til et arrangement.
  • du arbejder professionelt med disse ting og vil gerne videndele med os.

Boblere: Andre interesser og projektideer

Læs mere

  • Kortere tekster om møder, konferencer, facilitering m.v., bl.a. aktivitetsbeskrivelser, workshopprogrammer, PP-præsentationer, klummer, pressemeddelelser, projektbeskrivelser og andre oversigter.
  • Ib Ravns blog om "Facilitering, procestænkning, livsmening og transformativ samfundsforskningsmetode"
  • Se desuden under "Publikationer" på hver af de nedennævntes personlige sider.

Vi er