DPU

Projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i i Europa

  Pedersen, S. C. H.Hasse, C.Møller, K.Brandi, U.Darsø, L.Henriksen, T. D.

  Udvikling af et europæisk forskningsnetværk inden for feltet Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i offentlige og private virksomheder i Europa. Formålet med EDI projektet er: 1) At skabe ny og anvendelig viden om lærings- og innovationsprocesser i små og mellemstore virksomheder (SMV) til gavn for konkurrenceevnen. 2)At undersøge hvordan medarbejdere på alle niveauer i virksomheden kan få bedre muligheder for at bidrage til innovation.

  2008-02-01

 2. At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelessfrafald for unge voksne

  Mariager-Anderson, K.Wahlgren, B.Aarkrog, V.Gottlieb, S.

  Frafald blandt unge voksne i erhvervsuddannelserne og VUC, hvor beslutningsprocessen i forhold til frafald undersøges i samarbejde med erhvervsskoler og VUC..

  2017-01-022019-12-20

 3. Aktionsforskningsprojektet Simulation på de midtjyske Sosu-skoler

  Aarkrog, V.

  Aktionsforskningsprojekt i relation til udvikling af simulationsmetoder i social- og sundhedsuddannelserne.

  2016-03-012019-06-30

 4. Simulationsbaseret undervisning på social og sundhedsuddannelserne

  Aarkrog, V.

  Simulations-baseret undervisning på social og sundhedsuddannelsene.

  2017-12-012019-04-30

 5. The educational task - a joint organizational effort

  Bramming, P.Elkjær, B.

  1 ”The educational task – a joint organizational effort” Pia Bramming & Bente Elkjaer, Aarhus University, Danish School of Education In this project, we analyze education as a task. Understanding education as a task means that we extend the understanding of education from learning in student’s bodies, to also encompassing a comprehensive organizational task demanding collaboration, division of work and coordination.

  2018-01-022018-12-21

 6. Spor i Praksis

  Jakobsen, H. N.Mariager-Anderson, K.

  I projektet arbejder vi med at styrke forankringen af de studerendes nye viden i praksis på Masteruddannelsen i Vejledning. Vi følger 4 studerende gennem de 4 moduler, som uddannelsen varer. På modulerne arbejder vi med forskellige interventioner med det formål at styrke integrationen mellem teori og praksis. Formålet med projektet er: -At styrke og synliggøre udviklingen af de studerendes kompetencer og at kvalitetssikre uddannelsen ved at skærpe deres opmærksomhed og indsigt ift.

  2015-09-012018-01-31

 7. Intern praktik

  Jakobsen, H. N.Mariager-Anderson, K.

  I uddannelsesevalueringer er der et stigende fokus på, at de studerende skal udvikle arbejdsrettede kompetencer i løbet af uddannelserne. I dette pilotprojekt vil vi arbejde med systematisk at inddrage ældre studerende som ressourcepersoner i en intern praktikordning på det første modul på kandidatuddannelsen på Generel Pædagogik.

  2017-05-012017-11-30

 8. Erasmus Mundus - European Master of Lifelong Learning: Policy and Management 2011-2017

  Elkjær, B.Henckel, O.

  International uddannelse udbud i samarbejde med udenlandske partnerinstitutioner.

  2011-08-012017-07-31

 9. Kollektiv Akademisk Vejledning

  Jakobsen, H. N.Mariager-Anderson, K.Smedegaard, A.Baggesen, P.

  Formålet med Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er at introducere en kollektiv akademisk arbejdsform via vejledning, hvor de studerende får erfaringer med at præsentere og diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum (Thomsen & Nordentoft, 2012). Projektet har to spor: 1.Et interventionsspor, som består af tre KAV workshops og de vejledningsaktiviteter, som sættes i gang af vejlederne sammen med deres kollegiale observationer 2.

  2016-06-012017-01-31

 10. Evaluering af fastholdelstaskforce

  Wahlgren, B.Mariager-Anderson, K.

  I projektet gennemføres - i samarbejde med Rambøll Management - en evaluering af de initiativer, som tages af Fastholdelsestaskforcen under Undervisningsministeriet. Formålet med initiativerne er at nedbringe frafald i erhvervsuddannelserne..

  2014-01-012017-01-15

 11. CARE Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC

  Jensen, B.Brandi, U.Jensen, P.Rasmussen, A. W.Iannone, R. L.Rolls, S.

  In line with the EU strategies for 2020 and the need for a systemic and integrated approach to Early Childhood education and Care (ECEC), the project identifies eight key issues and questions for which effective policy measures and instruments should be developed.

  2014-01-012017-01-01

 12. "What is an organization that it may learn?"

  Elkjær, B.

  I projektet arbejder jeg på at definere organisatorisk læring, således at læring reflekterer 'organisationen', de organisatoriske processer. De overskrider både de individuelle og de kollektive ved fx at inddrage betydningen af arbejdets deling og koordination..

  2014-01-012016-12-31

 13. Job med uddannelsesperspektiv

  Wahlgren, B.

  Projektet drejer sig om måling af unges kompetenceudvikling ufaglærte job. Hensigten er at bidrage til uddannelsesafklaring og motivation gennem dokumenterede kompetencer. Det forskningsmæssige perspektiv er måling og transformation af tilegnelse af kompetencer..

  2012-09-012016-03-31

Afsluttede projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Kompetencehub 2.0

  Brandi, U.Elkjær, B.Aakjær, M. K.

  Undersøgelse af diffusion af innovation i offentlige virksomheder.

  2014-10-012015-12-31

 2. Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

  Brandi, U.Elkjær, B.Larson, A.Nickelsen, N. C.

  The next few years are an exciting time for human capital researchers of all stripes. Richer datasets and much improved methodologies are just becoming available that will be able to answer urgent questions. This FP7 project from the EU comes exactly at the right time to employ these new data and methodologies.

  2012-01-012015-10-30

 3. LLLight'in'Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe

  Brandi, U.Iannone, R. L.Cort, P.Larson, A.Tota, P. M.

  Among all Europeans between 24 and 65 years old who had a tertiary educational degree in 2010, 82.8% were working. In the same age group, 68.3% who completed secondary schooling were working. Only 46% of those who did not complete secondary schooling were working. It is apparent that if Europe wants to be working, higher education is the necessary foundation for being competitive in the labor market.

  2012-01-012015-10-01

 4. Learning from the Low-skilled

  Cort, P.Thomsen, R.Mariager-Anderson, K.Wahlgren, B.Wie Bang, S.

  The role of learning and career guidance in working lives with a focus on lowskilled workers. .

  2013-04-302015-09-01

 5. Lifelong Learning, Innovation, Growth & Human Capital, Tracks in Europe

  Tota, P. M.Cort, P.Larson, A.Brandi, U.

  WP5 - Understanding Lifelong Learning in 15 public policy trails..

  2012-01-012015-09-01

 6. Technucation

  Andersen, B. L.Hasse, C.Søndergaard, K. D.Wallace, J.Pedersen, S. C. H.Riis, S.Kristensen, H. V.Johannsen, L. W.Brok, L. S.Schrøder, V.Kirk, J. W.Jensen, U. G.Wallace, J.Arstorp, A.Miranda, A. K. B.Esbensen, G. L.Skov, H.Tafdrup, O.

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

  2011-03-152015-03-01

 7. Fra ufaglært til faglært

  Wahlgren, B.Aarkrog, V.Mariager-Anderson, K.

  Projektet drejer sig om måling af ufaglærtes realkompetencer og på den baggrund tilrettelægge uddannelsesforløb, der fører den ufaglærte til faglært niveau. De forskningsmæssige perspektiver er de målings- og dokumentationsproblemer, som knytter sig til realkompetencen, herunder forholdet mellem praksisbaseret viden og skolebaseret viden.

  2012-08-012015-01-31

 8. Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network

  Elkjær, B.Guile, D.

  Research-network sponsored by Economic and Social Research Counciil (ESRC) .

  2013-01-012014-12-31

 9. Nye lærerroller på VUC - Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

  Mariager-Anderson, K.Wahlgren, B.Hovmand Sørensen, S.

  Projektet drejer sig om at kompetenceuvikle lærergrupperne på fem VUC'er i hovedstadsområdet med henblik på udvikling af socialpædagogisk kompetence. Målet er at nedbringe frafald og fravær. Det forskningsmæssige fokus er de processer, der knytter sig til professionel efteruddannelse og effekterne af denne efteruddannelse på kursisterne..

  2012-01-012014-12-31

 10. Pædagogiske perspektiover, metoder og praksis i VEU

  Wahlgren, B.

  I projektet indsamles og systematiseres viden om god praksis i den erhvervsrettede voksenuddannelse..

  2013-01-012014-03-31

 11. Kulturkurset

  Marquard, M.Geiger, T.Wahlgren, B.

  Evaluering af to udviklingsprojekter på VUC&HF Nordjylland 1. Ny målgruppe - ny pædagogik" 2."Kontinuerlig kompetenceudviling.

  2012-01-012013-12-31

 12. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram  (VIDA)

  Jensen, B.Brandi, U.Holm, A.Berliner, P.Kousholt, D.Nordenbo, S. E.Larsen, M. S.Friis-Hansen, M.

  Forskningsprojektet  belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi bedst hånd om socialt udsatte børn? Det  omfattende projekt skal dokumentere hvilke pædagogiske indsatser, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. Indsatsen består i at fremme socialt udsatte børns læring og trivsel. Det skal bl.a. ske ved at stimulere deres personlige, sproglige, sociale kompetencer samt deres logiske forståelse.

  2010-09-012013-12-31

 13. Development of organizational learning capacity in Ramboll Management Consulting (RMC) (The ”DEVOL-project”). A collaborative project between Ramboll Management Consulting and Department of Education, Aarhus University (AU)

  Elkjær, B.Brandi, U.

  What are the challenges for the sharing of knowledge amongst management consultants distributed in different countries and offices? In the project, we work with the following two issues, the organizing of the knowledge sharing processes (individual versus project-based), and the different forms of knowledge that management consulting are made up of (theoretical models and tools, case-based and enterprise specific and personal experience and knowledge).

  2011-08-012012-12-31

 14. Styrket uddannelse til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

  Kragelund, L.Mariager-Anderson, K.

  NCK's opgave er at: "... kortlægge nuværende praksis [realkompetencevurdering og erhvervs- og uddannelsesvejledning] samt opstille anbefalinger til en styrket og systematiseret kompetenceafklarings- og vejledningsindsats. Herunder også relevante uddannelsestiltag for ansatte" (Dfk & NCK juni:3). NCK skal også beskrive mulige udviklingsperspektiver. .

  2012-07-012012-12-07

 15. NCK projekt VEU-Centrene

  Mariager-Anderson, K.Wahlgren, B.

  Projektet belyser VEU-centrenes erfaringer med voksenvejledning og rådgivning, samt deres erfaringer med afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Formålet er været at indsamle, systematisere og formidle gode eksempler (best practice)fra VEU-centrenes arbejde. .

  2011-12-012012-12-01

 16. Studerendes forståelse og brug af matematik på Aarhus Universitets oecon-studie

  Rattleff, P.Lindenskov, L.Misfeldt, M.Skyt Nielsen, H.Buch, T.Mariager-Anderson, K.

  En didaktiskundersøgelse af matematik påoecon-studiet på Aarhus Universitet, med state of the art litteraturstudie 1188636655140.

  2009-07-012012-11-30

 17. Implementing NQF in Bosnia

  Aarkrog, V.

  2012-10-312012-10-31

 18. Evaluering af Kunnskapsløftet

  Aarkrog, V.bang, S. W.

  Sammenskrivning af resultater fra forskningsprojekter om erhvervsuddannelsesområdet inden for det norske Kunnskapsløftet.

  2012-01-022012-10-31

 19. Evaluering af pædagoguddannelsen

  Jensen, B.Wahlgren, B.

  UVM UDDANNELSESSTYRELSEN EVALUERING AF PÆDAGOGUDDANNELSEN .

  2011-09-012012-06-18

 20. Evaluering af Kombinationsprojektet

  Cort, P.Koudahl, P. D.Mariager-Anderson, K.

    Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har på basis af en bevilling fra Satspuljen igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle samarbejdet mellem højskoler og erhvervsskoler med henblik på at skabe kombinationsforløb for unge under 25, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet skal således ses indenfor rammerne af regeringens målsætning for 2015 om, at 95 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en ungdomsuddannelse.

  2010-12-182012-03-01

 21. EUROPEAN POLICIES AND PRACTICES IN DESIGNING AND DELIVERING OUTCOME-ORIENTED CURRICULA IN VOCATIONAL EDUCATION Danish Case study

  Aarkrog, V.Wie Bang, S.

  Study of the influence of learning outcome descriptions in the Danish VET programme "Industriteknikeruddannelsen".

  2011-11-212012-01-31

 22. EUROPEAN POLICIES AND PRACTICES IN DESIGNING AND DELIVERING OUTCOME-ORIENTED CURRICULA IN VOCATIONAL EDUCATION Danish Case study

  Aarkrog, V.Bang, S. W.

  Study of the influence learning outcome descriptions in the Danish VET programme "Industriteknikeruddannelsen".

  2011-11-212012-01-31

 23. Lærende møder og udviklingsprocesser på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet

  Ravn, I.Tange, N.

  Baggrund Mange møder og udviklingsprocesser om arbejdsmiljø på de to hospitaler tilrettelægges og gennemføres ikke i tilstrækkelig grad ud fra at opnå læring og erfaringsudveksling. Ofte forberedes møder ikke på anden vis end at en dagsorden udarbejdes, hvor der ikke tages stilling til, hvad der kan nås inden for tidsrammen og hvordan de enkelte punkter skal forberedes og behandles.

  2010-03-012011-05-31

 24. Kortlægning af uddannelsesmuligheder for voksenundervisere

  Marquard, M.Geiger, T.

  Nordiske voksenlærere arbejder i et bredt felt, på flere niveauer og i mange sektorer i formel og non-formel uddannelse, samt i offentlige og private virksomheder. Der er stor variation i uddannelse af og krav til lærernes kompetencer både mellem sektorer og mellem de nordiske lande.

  2010-08-012010-12-31

 25. Det samarbejdende klasserum

  Wahlgren, B.Geiger, T.Lund, L.Marquard, M.

  VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Frederiksberg og VUC Vestegnen gennemfører et projekt, der videreudvikler, afprøver og effektmåler en pædagogisk metode, "Cooperative Learning" i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistmålgrupper. Nationalt Center for Kompetenceudvikling har fået opgaven som evaluator på projektet. I den sammenhæng er NCK ved at indsamle dokumentation om CL-metoden og om dens mulige virkninger.

  2009-04-012010-12-31

 26. Møder der skaber værdi og mening (MSVM)

  Ravn, I.Tange, N.

  Dette forsknings- og udviklingsprojekt gennemføres i samarbejde med en privat virksomhed, en kommune og et ministerium, hvis mødeledelse og mødekultur undersøges og søges udviklet af mødeforskere og -rådgivere fra Institut for Læring. Vi startede rullende: med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning i november 2006, vestjyskBANK i marts 2007 og Videnskabsministeriet i januar 2008.

  2006-11-012010-12-31

 27. Nationalt Center for Kompetenceudvikling Forskningsbaserede undersøgelser og analyser af VEU

  Wahlgren, B.Kragelund, L.Pedersen, S. C. H.Geiger, T.

  Forskningsbaserede undersøgelser og analyser af VEU er en af NCK´s hovedopgaver, der skal bidrage til at opfylde to mål: 1. styrke den samlede forskningsindsats på VEU- området og 2.Give beslutningstagere , interessenter og brugere af VEU et evidensbaseret grundlag for at vurdere og evt. igangsætte nye initiativer og udvikle metoder, der kan fremme deltagelse i VEU og forbedre kvalitetetn af indsatsen.

  2008-06-182010-12-31

 28. Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

  Pedersen, S. C. H.

  Der gennemføres følgeforskning på to danske udviklingsprojekter i den offentlige sektor. Erhvervs- og byggestyrelsen har i 2009 bevilget midler til gennemførelse af udviklingsprojekter vedr. medarbejderdreven innovation på to offentlige institutioner (plejesektor og institutioner med socialt udsatte børn, unge og voksne). Udviklingsprojekterne beskrives og analyseres med henblik på at undersøge de anvendte redskaber og metoder og disses hensigtsmæssighed mht.

  2009-01-012010-12-31

 29. Formidling af uddannelsesforskning: Hvad er det, hvordan bliver det til og hvad kan vi bruge det til?

  Wahlgren, B.Geiger, T.

  Projektet er et formidlingsprojekt rettet mod den brede voksne befolkning og dermed samme målgruppe der i stadigt højere grad opfordres til at deltage i voksen- og efteruddannelse. Projektet går bag om forskningsresultater og finder via en journalistisk bearbejdning signifikante forskningsresultater i uddannelsesforskningen. Det forklarer hvordan resultaterne fremkommer og hvordan de anvendes i den offentlige debat og i læringens hverdag.

  2010-05-012010-10-31

 30. Det samarbejdende klasserum - 'Cooperative Learning' i voksenundervisningen

  Wahlgren, B.Lund, L.Marquard, M.

  Projektet afprøver og videreudvikler den pædagogiske metode, cooprative Learning (CL), i forhold til VUC'ernes nye kursistgrupper. Det undersøges, hvordan underviserne får kompetence til at anvende CL, og det undersøges om anvendelsen af metoden har en effekt på kursisterne..

  2009-03-012010-10-01

 31. Kvantitativ evaluering af voksenvejledningsnetværk

  Larson, A.Wahlgren, B.

  Projektet er et led i en evaluering af vejledningsnetværkene. Formålet med projektet er at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt små virksomheder, der har været i kontakt med voksenvejledingsnetværkene. Fokus for undersøgelsen er virksomhedernes brug af og erfaringer med netværkene..

  2008-10-012010-01-31

 32. Integration gennem voksen- og efteruddannelse i de nordiske lande

  Lund, K.Geiger, T.Wahlgren, B.Arnbjörnsdottir, B.Hafstad, I.Thång, P.Larson, M.Folstad Nordberg, P.Salo, P.

  2008-09-012010-01-04

 33. CEUS-projektet - Realkompetenceløft til vækst

  Elkjær, B.Nielsen, L. T.

  Målgruppen for "Realkompetenceløft til vækst" er kortuddannede medarbejdere. En gruppe, der i ringe grad benytter sig af det formelle uddannelsessystem. Hverken hvad angår de ansatte som enkeltindivider eller virksomheder med mange kortuddannede. Det er et problem, fordi virksomhederne spænder ben for deres egen vækst, når medarbejderne internt er begrænsede i fleksibilitet og mobilitet. Det kan også skabe begrænsninger for den enkelte medarbejderes muligheder på det øvrige arbejdsmarked.

  2007-11-012009-12-31

 34. Competence Development as Workplace Learning - Decode working places as Lifelong Learning Spaces across Asia and Europe (The CODE-project)

  Pedersen, S. C. H.Erdei, G.Pol, M.Sun, J.Chisholm, L.Buang, N. A.Rojvithee, A.

  The project is part of The Danish University of Education's Lifelong Learning hub and the research group on workplace learning. The project is still in its initial phases..

  2006-07-012009-12-31

 35. Udsatte børn i dagtilbud-familiepladser og basispladser i Københavns kommune

  Jensen, B.Brandi, U.Haahr-Pedersen, J.Friis-Hansen, M.

  Et studie i effekter af indsatser. Effekter måles på om projektet fremmer børns 1) trivsel mål på socio-emotionelle kompetencer, 2) læringskompetencer og fremmer  3) forældretilknytning til institution og barnet. HPA-Screeningsredskaber anvendes og udvides med test rette imod børn viden samt forældretilknytningsspørgsmål..

  2007-10-012009-12-31

 36. Facilitering i studielivet

  Ravn, I.Adriansen, H. K.

  Til forbedring af studiemiljø og frafaldsstatistikken iværksættes tre faciliterede fora for studerende på DPU (i pilotfasen forår 2009 kun for studerende på pæd.psyk, modul 3 og 4): a. Faciliterede studiegrupper, der mødes en time før hver forelæsning i anerkendende og konstruktive processer mellem 2-4 studerende, b. Facilitering af en stærkere faglig identitet, bl.a. gennem virksomhedsbesøg, samt c.

  2009-01-012009-07-01

 37. Kompetenceudvikling som arbejdspladslæring

  Elkjær, B.Pedersen, S. C. H.Kragelund, L.Buang, A.Chisholm, L.Erdei, G.Evans, K.Novotny, P.Sun, J.Wongboonsin, P.

  Projektet er en del af ASEM-Hub samarbejdet om Lifelong Learning..

  2006-05-012009-06-30

 38. Developing the Competencies of Maritime Lecturers (MariComp)

  Pedersen, S. C. H.Andresen, M.Gjedde, L.hundal, M.

  Projektet undersøger maritime læreres nuværende kompetencer, fremtidigt forventede kompetencer og måden at skabe en kompetenceudvikling på, der udfylder gap'et.

  2006-08-012008-09-30

 39. Indslusning som organisatoriske læreprocesser

  Sprogøe, J.Elkjær, B.Antonacopoulou, P. E.

  Projektet er en del af et internationalt komparativt projekt med det formål at beskrive og forstå virksomheders ledelsesmæssige og organisatoriske praksis og deres evolution. Min del af projektet beskæftiger sig primært med indslusning af nye medarbejdere. Undersøgelsen af praksis finder sted i 2 brancher: bank og konsulentvirksomhed. I det danske projekt foretager vi en undersøgelse i 1 virksomhed inden for hver branche.

  2005-06-012008-06-01

 40. Mere effektive møder (MEM)

  Ravn, I.Rokkjær, J.

  I fem vidensbaserede virksomheder undersøges og udvikles mødeledelsen hos 50 mellemledere, der hver medbringer en medarbejder til et forløb på tre heldagsworkshops i mødefacilitering med to måneders mellemrum. Træningen suppleres med sparring og rådgivning undervejs. Før denne workshop-række foretages en måling af ledernes medarbejderes vurdering af de møder, de går til med de 50 ledere, ligesom 10 møder observeres og 20 mødeledere og medarbejdere interviewes.

  2005-09-012007-12-01

 41. Organisatorisk Forandring og Læring - En undersøgelse af organisatoriske forandringers effekt for organisatorisk læring i en offentlig organisation (OCOL)

  Brandi, U.

  The primary objective of my research project is to elucidate how organizational learning is realised in public organisations. It is the intention to deepen existing conceptions and generate new knowledge through an analysis and inquiry of what happens in relation to organizational learning when an organization changes on a structural level. Further, it is the intent to expose what impact individual and organizational changes of e.g.

  2004-11-012007-10-31

 42. Approval of Modules in Prevocational Education and Training (Modules)

  Cort, P.Aarkrog, V.Heidegger, G.Schreier, C.Evans, K.

  The Leonardo da Vinci project: Approval of Modules in Prevocational Education and Training focuses on the transition from basic schooling to vocational education and training and the needs of disadvantaged young people in being integrated in the ordinary VET system.

  2005-10-012007-10-01

 43. Udvikling af praksis og praktiseren: En sammenligning på tværs af virksomheder, brancher og lande

  Elkjær, B.Sprogøe, J.Antonacopoulou, E.Dragonetti, N.Peridis, T.Gherardi, S.Pesquiux, Y.Romme, G.Schreyögg, G.Taylor, S.Bouget, C.Perotta, M.Geiger, D.

  Projektet er en del af et internationalt komparativt projekt med det formål at beskrive og forstå virksomheders ledelsesmæssige og organisatoriske praksis og deres evolution. Målet er at begrebsliggøre udvikling af praksis og ?praktisering? som organisatoriske læreprocesser. Vi arbejder ud fra flg.

  2005-01-012007-09-30

 44. Komparativt studium i de nordiske lande af voksnes læring i arbejdslivet

  Pedersen, S. C. H.Iversen, M.Ellström, P.

  Gennemførelse af case studies i de 5 nordiske lande med henblik på at kortlægge best practice inden for området voksnes læring i arbejdslivet.

  2005-11-102007-06-01

 45. Grøn genvej til job

  Aarkrog, V.

  Det overordnede mål er at uddanne ufaglærte ledige til at få, fastholde og/ eller udvikle job inden for brancheområderne dækket af Jord og Betonarbejdernes Fagforening, Gartnernes Fagforening og SID 2. distrikt . Endvidere er målet at skabe kontakt mellem kursister og virksomheder/fagforeninger med henblik på at skabe jobåbninger i forbindelse med efteruddannelse af virksomhedernes fastansatte medarbejdere.

  2002-01-012007-01-01

 46. CoLLab

  Darsø, L.

  Ideen bag konceptet 'CoLLab' (Collaborative Learning Lab) er at skabe 'sociale laboratorier' for innovation og forandringsprocesser i et laboratorielignende miljø. Ved at eksperimentere med forskellige former for 'kunstnerisk skabelse' forskes der i læring og udvikling med specielt fokus på kreativitet, innovation og forandring. Projektet foregår i samarbejde med interessenterne, i et nært samarbejde mellem virksomheder, kunstnere og forskere.

  2002-01-012007-01-01