DPU

Projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i i Europa

  Pedersen, S. C. H.Hasse, C.Møller, K.Brandi, U.Darsø, L.Henriksen, T. D.

  Udvikling af et europæisk forskningsnetværk inden for feltet Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i offentlige og private virksomheder i Europa. Formålet med EDI projektet er: 1) At skabe ny og anvendelig viden om lærings- og innovationsprocesser i små og mellemstore virksomheder (SMV) til gavn for konkurrenceevnen. 2)At undersøge hvordan medarbejdere på alle niveauer i virksomheden kan få bedre muligheder for at bidrage til innovation.

  2008-02-01

 2. At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelessfrafald for unge voksne

  Mariager-Anderson, K.Wahlgren, B.Aarkrog, V.Gottlieb, S.

  Frafald blandt unge voksne i erhvervsuddannelserne og VUC, hvor beslutningsprocessen i forhold til frafald undersøges i samarbejde med erhvervsskoler og VUC..

  2017-01-022019-12-20

 3. Aktionsforskningsprojektet Simulation på de midtjyske Sosu-skoler

  Aarkrog, V.

  Aktionsforskningsprojekt i relation til udvikling af simulationsmetoder i social- og sundhedsuddannelserne.

  2016-03-012019-06-30

 4. Spor i Praksis

  Jakobsen, H. N.Mariager-Anderson, K.

  I projektet arbejder vi med at styrke forankringen af de studerendes nye viden i praksis på Masteruddannelsen i Vejledning. Vi følger 4 studerende gennem de 4 moduler, som uddannelsen varer. På modulerne arbejder vi med forskellige interventioner med det formål at styrke integrationen mellem teori og praksis. Formålet med projektet er: -At styrke og synliggøre udviklingen af de studerendes kompetencer og at kvalitetssikre uddannelsen ved at skærpe deres opmærksomhed og indsigt ift.

  2015-09-012017-09-01

 5. Erasmus Mundus - European Master of Lifelong Learning: Policy and Management 2011-2017

  Elkjær, B.Henckel, O.

  International uddannelse udbud i samarbejde med udenlandske partnerinstitutioner.

  2011-08-012017-07-31

 6. Kollektiv Akademisk Vejledning

  Jakobsen, H. N.Mariager-Anderson, K.Smedegaard, A.Baggesen, P.

  Formålet med Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er at introducere en kollektiv akademisk arbejdsform via vejledning, hvor de studerende får erfaringer med at præsentere og diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum (Thomsen & Nordentoft, 2012). Projektet har to spor: 1.Et interventionsspor, som består af tre KAV workshops og de vejledningsaktiviteter, som sættes i gang af vejlederne sammen med deres kollegiale observationer 2.

  2016-06-012017-01-31

 7. Evaluering af fastholdelstaskforce

  Wahlgren, B.Mariager-Anderson, K.

  I projektet gennemføres - i samarbejde med Rambøll Management - en evaluering af de initiativer, som tages af Fastholdelsestaskforcen under Undervisningsministeriet. Formålet med initiativerne er at nedbringe frafald i erhvervsuddannelserne..

  2014-01-012017-01-15

 8. CARE Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC

  Jensen, B.Brandi, U.Jensen, P.Rasmussen, A. W.Iannone, R. L.Rolls, S.

  In line with the EU strategies for 2020 and the need for a systemic and integrated approach to Early Childhood education and Care (ECEC), the project identifies eight key issues and questions for which effective policy measures and instruments should be developed.

  2014-01-012017-01-01

 9. "What is an organization that it may learn?"

  Elkjær, B.

  I projektet arbejder jeg på at definere organisatorisk læring, således at læring reflekterer 'organisationen', de organisatoriske processer. De overskrider både de individuelle og de kollektive ved fx at inddrage betydningen af arbejdets deling og koordination..

  2014-01-012016-12-31

 10. Job med uddannelsesperspektiv

  Wahlgren, B.

  Projektet drejer sig om måling af unges kompetenceudvikling ufaglærte job. Hensigten er at bidrage til uddannelsesafklaring og motivation gennem dokumenterede kompetencer. Det forskningsmæssige perspektiv er måling og transformation af tilegnelse af kompetencer..

  2012-09-012016-03-31

Afsluttede projekter

PURE fejl
PURE serveren er i øjeblikket ikke tilgængelig.