DPU

ReForM

Rearticulating The Formation of Motivation (ReForM)

  • At the intersections of pedagogical leadership, standards and feelings

Om programmet

ReforM forsker i motivationsarbejde. Det er det arbejde, som man udfører for at fremkalde, fastholde og udvikle motivation, dvs. at få folk til at gøre noget af sig selv; at ville det, de skal. Motivationsarbejde er både ledelse og pædagogik. Motivation har traditionelt været tænkt psykologisk som noget 'indre". Vi udforsker det som genstand for motivationsarbejde. Vi ser de mange eksperimenter, der foregår i praktisk ledelse og pædagogik omkring motivation, som måder at skabe og danne motivation på. Vi undersøger og re-artikulerer motivationsarbejde historisk og aktuelt, nationalt og internationalt; det gør vi i skoler, socialt arbejde, sundhedsfremme, kriminalforsorgen og andre institutioner. Ved at artikulere motivationsarbejdet og dets genstand med teoretiske begreber, kan både dets teori og praksis udfordres og udvikles.

Kontakt

Morten Nissen

Professor MSO
M
H bygn. B, 354
P +4530282418

Dorthe Staunæs

Professor
M
H bygn. B, 343
P +4587163925
P +4529427553