DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv

Aktuel forskning inden for Forskningsprogrammet SSIP

SSIP konference

Konference afholdt torsdag d. 4. februar 2010 kl. 10-16 på DPU

Forskningsprogrammet 'Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv' blev etableret ved DPU, Aarhus Universitet i oktober 2008. I programmets første leveår har den forskningsmæssige indsats primært rettet sig mod at afslutte en række forskningsprojekter - og at skitsere nye. Med denne konference vil det samlede programs forskningsmedarbejdere dels præsentere seneste forskningsresultater, dels perspektivere nogle af de udfordringer, som forskningsfeltet aktuelt står over for.

Program

 

09.30: Kaffe m/rundstykke

10.00: Velkomst & præsentation af forskningsprogrammet v/Lektor Susan Tetler

10.30: Oplæg v/ Lektor Inge Bryderup: Dansk socialforskning - modsvarer forskningen i højere grad socialpolitikkens end praksisfelternes problemstillinger og behov?

11.00: Oplæg v/ Lektor Søren Langager: Diagnosernes grænsesætninger - normalitetsopbrud og normaliseringspolitik

11.30: Oplæg v/ Lektor Kasper Kofod: Ledelsesudfordringer i sociale institutioner

12.00: Frokost

13.00: Oplæg v/ Lektor Jesper Holst: Internationale perspektiver på udviklingen af den inkluderende skole

13.30: Oplæg v/ Lektor Janne Hedegaard Hansen: Perspektiver på inklusions- og eksklusionsprocesser i pædagogisk praksis

14.00: Parallelle sessioner og afslutning af den åbne konference

· Specialpædagogiske indsatser - og udfordringer for praksisfeltet

· Socialpædagogik og voksne psykisk og fysisk handicappede

· Socialpædagogik i forhold til udsatte børn, unge og familier

16.00: Konferencen afsluttes