Du er her: AU » Om AU » DPU » Forskning » Projekter » Dansk skolehistorie

Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år

Målet med projektet 'Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år' er at tilvejebringe en ny og samlet fremstilling af dansk skolehistorie.

Værket vil:

  • give indsigt i skolehistoriens lange linjer, i relationerne mellem samfundsmæssige forandringer og skolepolitiske initiativer, interesser og uenigheder
  • tegne et helt konkret billede af skiftende tiders skolegang og dens betydning for elever, lærere og forældre
  • anlægge et hverdags- og "nedefra"-perspektiv, med praksis og skolens aktører i centrum
  • bryde med den nationale fortolkningsramme, som har præget den danske uddannelseshistorie

Værket skal give baggrundsviden og inspiration til de mange mennesker, der til daglig er med til at forvalte og forme vore skoler: lærere, forældre, administratorer og politikere.

Det skal kunne bruges af alle, som interesserer sig for uddannelseshistorie og de mange kultur- og socialhistoriske problemstillinger, den knytter sig til.
Sidst, men ikke mindst, skal det kvalificere og perspektivere den aktuelle, nutids- og fremtidsrettede uddannelsesforskning og -debat.

Historien opleves ofte som forhindring for fornyelse og forandring, frem for som et afsæt for at tænke nyt og anderledes. Med sin belysning af brud og kontinuitet i skolens udvikling er det ambitionen for værket 'Dansk skolehistorie. Vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år' at gøre skolehistorien til et kulturelt og (skole)politisk aktiv.

En samlet beskrivelse af projektet kan hentes nedenfor i pdf-format. Desuden beskrives projektet i artiklen 'Den danske planteskole' af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, Weekendavisen nr. 11, 19. marts 2010.

Projektet er finansieret af Carlsbergfondet.

Arrangementer

Den 24. juni 2015 udkommer "Da skolen blev alles. Tiden efter 1970". Det er sidste bind i Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. I den anledning inviterer DPU, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetsforlag til boglancering og reception.


Den 21. november 2014 blev der afholdt konferencen "Dansk skolehistorie gennem 500 år. Metoder og konklusioner - vidner og debat" med oplæg fra forfatterne af de fem bind af Dansk skolehistorie.


Den 26. september 2013 blev der afholdt bogpræsentation i anledning af udgivelsen af første bind af Dansk skolehistorie. Bind 1: "Da læreren holdt skole. Tiden før 1780" er skrevet af Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.06.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?