Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Forskning » Projekter » Dansk skolehistorie

Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år

Målet med projektet 'Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år' er at tilvejebringe en ny og samlet fremstilling af dansk skolehistorie.

Værket vil:

  • give indsigt i skolehistoriens lange linjer, i relationerne mellem samfundsmæssige forandringer og skolepolitiske initiativer, interesser og uenigheder
  • tegne et helt konkret billede af skiftende tiders skolegang og dens betydning for elever, lærere og forældre
  • anlægge et hverdags- og "nedefra"-perspektiv, med praksis og skolens aktører i centrum
  • bryde med den nationale fortolkningsramme, som har præget den danske uddannelseshistorie

Værket skal give baggrundsviden og inspiration til de mange mennesker, der til daglig er med til at forvalte og forme vore skoler: lærere, forældre, administratorer og politikere.

Det skal kunne bruges af alle, som interesserer sig for uddannelseshistorie og de mange kultur- og socialhistoriske problemstillinger, den knytter sig til.
Sidst, men ikke mindst, skal det kvalificere og perspektivere den aktuelle, nutids- og fremtidsrettede uddannelsesforskning og -debat.

Historien opleves ofte som forhindring for fornyelse og forandring, frem for som et afsæt for at tænke nyt og anderledes. Med sin belysning af brud og kontinuitet i skolens udvikling er det ambitionen for værket 'Dansk skolehistorie. Vilkår, visioner og hverdag gennem 500 år' at gøre skolehistorien til et kulturelt og (skole)politisk aktiv.

En samlet beskrivelse af projektet kan hentes nedenfor i pdf-format. Desuden beskrives projektet i artiklen 'Den danske planteskole' af Charlotte Appel og Ning de Coninck-Smith, Weekendavisen nr. 11, 19. marts 2010.

Projektet er finansieret af Carlsbergfondet.

Billeder fra projektets aktiviteter

Se billeder fra nordisk uddannelseshistorisk konference 26. – 28. september 2012, Umeå Universitet

Se billeder fra studietur til Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa samt det tyske skolemuseum i byen (september 2010)

Se billeder fra The international Standing Conference for the History of Education i Amsterdam og besøg på Amsterdams universitetsbibliotek (august 2010)

Se billeder fra seminar på DPU om skolens hverdagshistorie (februar 2010)

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.10.2014

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk