DPU

Du er her: AU » Om AU » DPU » Forskning » Projekter » Internationale undersøgelser » ICILS

ICILS

ICILS 2013 - Resultater

20. november 2014 blev resultaterne af den første store internationale undersøgelse af skoleelevers computer- og informationskompetencer (ICILS 2013) offentliggjort.

Hent rapporten

Rapporten er udgivet på Aarhus Universitetsforlag 20. november 2014.

Konference - ICILS 2013

Hvad kan danske skoleelever med it? Og hvordan kommer vi videre?

ICILS 2013-resultaterne blev præsenteret på en konference på DPU den 20. november 2014 med deltagelse af undervisningsminister Christine Antorini.

Efterfølgende gav en række it-didaktiske forskere bud på, hvordan man kan kvalificere brugen af it i undervisningen.

Jeppe Bundsgaard: Præsentation af ICILS-resultaterne

Om ICILS - International Computer and Information Literacy Study

Danmark deltager i the International Computer and Information Literacy Study (ICILS) i 2013. Undersøgelsen blev initieret af IEA i 2009. Den danske undersøgelse udføres af DPU, Aarhus Universitet.

ICILS 2013 undersøger elevernes kompetencer i at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere mhp. at deltage kvalificeret hjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet. Computer- og informationskompetence (CIK) omfatter både de praktisk-tekniske færdigheder og de kognitive evner til at nå de kommunikative mål.

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence. 150 skoler skal deltage med ca. 3000 elever. Der udtrækkes tilfældigt 20 elever på 8. klassetrin på hver skole, som udover den faglige elevtest skal besvare et spørgeskema. Også skoleledere, lærere og it-koordinatorer skal medvirke i en spørgeskemaundersøgelse.

Forberedelsen af ICILS 2013 har været undervejs siden 2010, hvor undersøgelsen blev udviklet. Undersøgelsen blev afprøvet i en Field Trial i foråret 2012. Main Study skal gennemføres i foråret (februar-april) på 150 skoler i Danmark.