PIRLS - International læseundersøgelse

PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study

Om PIRLS

PIRLS betyder Progress in International Reading Literacy Study og er en international komparativ sammenligning af elevpræstationer i læsning.

PIRLS er en videreudvikling af den internationale læseundersøgelse fra 1991, The International Reading Literacy Study (RL-91), som var den første større internationale komparative undersøgelse Danmark var med i på undervisningsområdet.

PIRLS-undersøgelserne planlægges og styres af IEA


PIRLS-undersøgelserne planlægges og styres af IEA, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Danmark har deltaget i PIRLS i 2006 og 2011, men var ikke med i den første runde af PIRLS i 2001. IEA er en organisation af forskningsinstitutioner hvor Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, er medlem. IEA-projekterne vedtages på årlige generalforsamlinger, hvor repræsentanter fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) deltager.

PIRLS undersøger læsning i 4. klasse

PIRLS undersøger landsrepræsentative udtræk af elever på 4. klassetrin - typisk af en størrelsesorden på 4-5.000 elever. PIRLS anvender et klasserumssample, hvor alle elever i en udvalgt klasse på en udvalgt skole deltager, hvorved PIRLS også kan evaluere den pædagogiske betydning af "klassen", lige fra studier af relationer mellem klassekammerater og til lærerens betydning via spørgeskemaer. Gennem gentagende undersøgelser med års mellemrum er det også muligt at se på udviklingstendenser over tid for læsefærdighederne i 4. klasse.

I undersøgelsen anvendes både spørgeskemaer til skoleledere, lærere, forældre og elever samt opgavehefter til eleverne. I PIRLS 2011 anvendes 13 opgavehefter i et roteret design.

Ny PIRLS i 2015-16

I 2015-16 gennemføres en ny PIRLS-undersøgelse, hvor man for første gang også inkluderer læsning af elektroniske tekster - noget som i stigende omfang bliver et vilkår i skolen også for elever i 4. klasse. Samtidig vil man gerne vide mere om 3. klassernes læsning, for også at få en fornemmelse for udviklingstakten i læsning mellem klassetrinnene. Pilotundersøgelsen i PIRLS i 2015 vil således inkludere 3. klasser og en særlig undersøgelse, hvor elever i 4. klasse også skal arbejde med elektroniske tekster. Pilotundersøgelsen vil finde sted på 62 udvalgte skoler i de første tre uger af marts 2015.

PIRLS 2011

Resultaterne af den nyeste PIRLS-undersøgelse fra 2011 blev offentliggjort tirsdag 11. december 2012 kl. 10.

Bestil rapporten

Jan Mejding og Louise Rønberg: 'PIRLS 2011 - En international undersøgelse om læsekompetence i 4. klasse' er udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

(150 DKK plus porto og forsendelse: 65 DKK pr. eksemplar)

Rapporten kan desuden købes hos Danmarks Pædagogiske Bibliotek for 150 DKK. Kontakt Henrik Due Sjørslev, E: hds@dpu.dk , hvis du ønsker at købe rapporten.


PIRLS 2006

Resultaterne af den seneste PIRLS-undersøgelse fra 2006 blev offentliggjort 28. november 2007.


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.12.2014

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk