Til skolelederen

Information til skoleledere om PIRLS


Kære Skoleleder

Valget af de skoler og klasser, der skal deltage, foretages af Statistics Canada, som er en del af det internationale konsortium, der tilrettelægger undersøgelserne. For at vi kan stole på de data, vi får fra disse undersøgelser, er det meget vigtigt, at vi har landsrepræsentative udvalg af elever med i undersøgelserne. Det er derfor helt afgørende, at de udvalgte skoler og klasser deltager i undersøgelserne.

KL støtter gennemførelsen af undersøgelsen, da de mener, at gode internationale undersøgelser er en fordel for en stadig udvikling af den danske folkeskole.

Særlig tilbagemelding
Til gengæld for deltagelsen vil skolen, hvis I ønsker det, få en tilbagemelding om, hvordan skolens elever samlet har klaret sig set i forhold til et dansk og et internationalt gennemsnit.

Særskilt mulighed for at booke tid til nationale test
Da tidspunktet for undersøgelsernes gennemførelse falder sammen med perioden, hvor der gennemføres nationale test i Danmark, vil vi gerne tilgodese de deltagende skoler med en ekstraordinær planlægningsmulighed. Skoler, der deltager i PIRLS, vil således få mulighed for at booke tid til gennemførelse af de nationale test før resten af landets skoler.

Din deltagelse
For at de indsamlede oplysninger kan give et præcist billede af forholdene i Danmark, udvælges der en repræsentativ stikprøve af skoler fra hele landet. Det er vigtigt at understrege, at skolen ikke skal repræsentere kommunen, men at den skal deltage som en del af et landsudvalg.

Det er meget vigtigt for resultaterne i undersøgelsen, og dermed for vores viden om læseudviklingen i Danmark, at de klasser, der er udvalgt, også deltager. Vi håber  derfor, at du vil støtte lærerne mest muligt i at kunne gennemføre denne vigtige undersøgelse. Alle oplysninger er fortrolige, og der vil ikke blive offentliggjort resultater, som kan henføres til enkelt- elever, -lærere eller -skoler.

Deltagelsen vil omfatte et engagement af 3-4 timers varighed for den udtrukne 4. klasse i marts måned 2011 i uge 10, 11 eller 12. I får mulighed for at angive, hvilken dato der passer jer bedst i dette tidsrum.

Du kan læse hele brevets ordlyd ved at klikke på linket i højre kolonne. 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.10.2014

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk