Du er her: AU » Om AU » DPU » Forskning » Projekter » VIDA » HPA » Publikationer » Arbejdspapirer » HPA serien no. 1 » 03. Socialt udsatte børn og unge i et handlekompetenceperspektiv

03. Socialt udsatte børn og unge i et handlekompetenceperspektiv

Socialt udsatte børn og unge i et handlekompetenceperspektiv

Af Pär Nygren
http://ebookstore.ebog.dk/Home/HTML/moreinfo.asp?bookid=53695763466 sider * ISBN 978-87-7684-233-8 * Udgivet: 2008

Handlekompetence et nøglebegreb i HPA-projektet. Begrebet bruges til at beskrive, undersøge og vejlede udviklingen af vigtige dele af de socialt udsatte børn og unges liv og virkelighed. I HPA-projektet forstås handlekompetencer som noget, alle børn, unge og pædagoger er i besiddelse af, men også som noget, der er afhængigt af den kontekst, de udvikles i. Arbejdsmaterialet giver eksempler på konkrete, sociale handlekompetencer og læringshandlekompetencer.

Download/fileadmin/www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/organisationoglaering/forskningsprojekter/hpa/publikationer/arbejdspapirer/hpaserienno1/03socialtudsatteboernogungeiethandlekompetenceperspektiv/om-dpu_institutter_paedagogisk-sociologi_hpa_ex2db-c3-b8ger_20091001143458_01_social_arv.pdf

  http://ebookstore.ebog.dk/Home/HTML/moreinfo.asp?bookid=536957632http://ebookstore.ebog.dk/Home/HTML/moreinfo.asp?bookid=536957632 
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 10.02.2016