DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

E-bøger - Forskningsrapporter

Forskningssrapporter som gratis E-bøger

Rapporterne er samlet kronologisk og efter det forskningsprogram, de er udgivet under. Klik på titlen for at downloade rapporten (i PDF)


 

Seneste forskningsrapporter udgivet som gratis E-bøger


Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner: Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber

ISBN: 87-7684-566-4 * udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2019

Charlotte Ringsmose og Lone Svinth: Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

101 sider * 978-87-7684-565-0* DPU, Aarhus Universitet 2019


 

Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser

Lejf Moos (red.), Merete Storgaard, Klaus Kasper Kofod, Anna Kathrine Frørup, Anne Larson, Pia Cort, Lise Degn, Josefine Kierk, Marlene Nielsen, Tina Sommer

165 sider * 978-87-7507-444-0* Udgivet af DPU, Aarhus Universitet


Andreas Lieberoth: Skærm - skærm ikke? Rapport om skolers mobilregler: Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?

54 sider * ISBN: 87-7684-572-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2019


Mette Marie Ledertoug: EMPOWER4U - fra udsat anbragt til egen tilværelse

61 sider * ISBN: 978-87-7684-588-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2018


Kirsten Elisa Petersen og Kornelia Kraglund: Unge udsatte mødre og deres små børn

45 sider * ISBN: 978-87-7684-598-8 * DPU, Aarhus Universitet 2018


Christian Christrup Kjeldsen, André Torre, Søren Langager: Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb: Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet

Fagligt notat fra den kvantitative del af følgeforskning af Lær for Livet Nr. 1

47 sider * ISBN: 978-87-7684-589-6 (elektronisk udgave) * DPU, Aarhus Universitet 2018


Skoleledelse

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors, Jan Merok Paulsen (red.): Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde

175 sider * ISBN: 978-87-7684-689-3 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet


It og teknologi

Esbensen et al.: Robotter i Folkeskolen. Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

64 sider * ISBN: 978-87-7684-690-9 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet


Jeppe Bundsgaard : Rapport om data i danske læremidler. Survey blandt læremiddelproducenter i ”Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression”

29 sider * ISBN: 978-87-7684-662-6 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2017

Diversitet, Kultur og Forandring

Charlotte Mathiassen og Hanne Knudsen: Samarbejdskultur i fængsler. Når uddannelse og facilitering bruges til organisationsudvikling

70 sider * ISBN 978-87-7684-699-2 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2016


Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen  og Christian Christrup Kjeldsen: Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole,
virksomheder og civilsamfund

114 sider * ISBN:  978-87-7684-747-0  * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2015

Download rapporten


Knud Holt Nielsen: Elevoprør og studenteroprør i Danmark. Protestaktiviteter blandt lærlinge, elever og studerende 1960-2014

60 sider * 978-87-7684-744-9 *Udgivet af DPU, Aarhus Universitet, 2015

Download rapporten


Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist og Jens Christian Nielsen: Fortrolige voksne i de unges liv
32 sider * 978‐87‐7684‐762‐3 * udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download rapporten


Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose: Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner - En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner
78 sider * 978-87-7684-778-4 * udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download rapporten


 

Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren: Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler - eksempler og anbefalinger
65 sider * ISBN: 978?87?7684?911?5 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download rapporten


Tine Basse Fisker: Mere viden om diagnoser

106 sider * ISBN: 978?87?7684?961?0 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2012
Download rapporten (PDF)


Tine Basse Fisker & Rebecca Finberg Rasch:”Man skal jo ikke spilde børns tid”. Evaluering af projektet ”Tidlig forebyggende indsats i Valby”

81 sider * ISBN: 978?87?7684?960?3 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2012
Download rapporten (PDF)


Peter Berliner: Lokale værdier og social styrke. Rapport om projekt Paamiut Asasara 2011

40 sider * ISBN: 978?87?7684?997?9 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 2011
Download rapporten (PDF)


Charlotte Mathiassen: PERSPEKTIVER PÅ KVINDERS DAGLIGDAG I DANSKE FÆNGSLER - Erfaringer med kvinders og mænds fælles afsoning

154 sider * ISBN: 978?87?7430?216?2 * Udgivet af Institut for Læring - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 2010
Download rapporten som gratis e-bog (PDF)


Jette Kofoed samt Peter Allerup, Jane Larsen og André Torre: Med spredning som muligt svar. Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

140 sider * ISBN: 978-87-7430-132-5 * Udgivet af Institut for Læring - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 2010
Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed

190 sider * ISBN: 978-87-7430-229-2 * Udgivet af Miljø og Sundhedspædagogik, Institut for Didaktik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet 2011

Download festskriftet her (PDF)


Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting:
Haver til maver – et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

85 sider * ISBN 978-87-7430-249-0 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2011

Download rapporten som gratis E-bog her (PDF)


Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck og Venka Simovska:
Børns rum og bevægelse på Vesterbro

58 sider * ISBN 978 87 7430 120 2 * Serie: Sundhed, samfund, pædagogik og læring, 2010: 1 * Udgivet af Miljø og Sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU), Aarhus Universitet, 2010

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Søren Breiting & Karsten Schnack:
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler - Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU

59 sider * ISBN: 978-87-7430-013-71 * Udgivet af Miljø- og Sundhedspædagogik,DPU – Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2009

Download publikationen som gratis E-bog (PDF)


Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen &Karsten Schnack:
Action competence, Conflicting interests and Environmental Education - The MUVIN Programme

236 sider * ISBN: 978-87-7430-012-0 * Udgivet af Miljø- og Sundhedspædagogik,DPU – Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


 

 

Clearinghouse

Camilla Brørup Dyssegaard & Niels Egelund: Systematisk kortlægning om forældreinvolvering og forældre-samarbejde, der kan fremme læring hos socialt udsatte børn og unge i dagtilbud og skole

Clearinghouse – forskningsserien 2016 nummer 29

 

81 sider * ISBN: 978-87-7684-681-7 (elektronisk) * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2016


Camilla Brørup Dyssegaard, Anja Bondebjerg, Hanna Bjørnøy Sommersel & Stinna Vestergaard: Litteraturstudie om intensive læringsforløb

130 sider *ISBN: 978-87-7684-726-5 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2016


Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund og Christopher de Montgomery: Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015

Camilla Brørup Dyssegaard og Niels Egelund:Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse

35 sider * ISBN 978-87-7684-735-7 * Udgivet af DPU Aarhus Universitet, 2015


Trine KløveagerNielsen, Hanna Bjørnøy Sommersel, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard, Michael Søgaard Larsen, Tomas Ellegaard, Jan Kampmann, Thomas Moser, Sven Persson, Niels Ploug:
Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige

272 sider * ISBN 978-87-7684-838-5 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 2014


Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci og Stinna Vestergaard: Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

79 sider * ISBN 978-87-7684-865-1 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 2014

Download rapporten (PDF)


Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci og Stinna Vestergaard: Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

88 sider * ISBN 978-87-7684-866-8 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 2014

Download rapporten (PDF)


Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard & Michael Søgaard Larsen: Kvalitet i barnehager I skandinavisk forskning 2006-2011. En systematisk forskningskartlegging

46 sider * ISBN 978-87-7684-909-2 * Danish Clearinghouse for Educational Research, 2013

Download rapporten (PDF)


Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen: Evidence on Inclusion

55 sider * ISBN 978-87-7684-921-4 * Danish Clearinghouse for Educational Research
Department of Education, Aarhus University 2013


Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg: Skoleparathed. Systematisk forskningskortlægning

148 sider * ISBN 978-87-7684-895-8 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 2013


Malene Rode Larsen, Hanna Bjørnøy Sommersel, Michael Søgaard Larsen Evidence on Dropout Phenomena at Universities

53 sider * ISBN 978-87-7684-916-0 * Danish Clearinghouse for Educational Research, Department of Education, Aarhus University 2013


Michael Søgaard Larsen, Kasper Pihl Kornbeck, Rune Müller Kristensen, Malene Rode Larsen og Hanna Bjørnøy Sommersel: Dropout Phenomena at Universities: What is Dropout? Why does Dropout Occur? What Can be Done by the Universities to Prevent or Reduce it? A systematic review

235 sider * ISBN 978-87-7684-917-7 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013
Download rapporten (PDF)


Michael Søgaard Larsen, Jan Kampmann, Sven Persson, Thomas Moser, Niels Ploug, Dorte Kousholt, Hanna Bjørnøy Sommersel og Kasper Steenberg: Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

175 sider * ISSN 19045255 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013
Download rapporten (PDF)


Camilla Brørup Dyssegaard og Michael Søgaard Larsen: Viden om inklusion

55 sider * ISBN 978-87-7684-937-5 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013
Download rapporten (PDF)


Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen og Neriman Tiftikçi: Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. Systematisk review

159 sider * ISBN 978-87-7684-976-4 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2012
Download rapporten (PDF)


Michael Søgaard Larsen, Camilla Brørup Dyssegaard og Neriman Tiftikçi: Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen.Forskningskortlægning

125 sider * ISBN 978?87?7684?976?4 * ISSN 19045255 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2012
Download rapporten (PDF)


Michael Søgaard Larsen Kasper Pihl Kornbeck Rune Müller Kristensen Malene Rode Larsen: A Research Mapping of Dropout Phenomena at Universities: What is Dropout? Why does Dropout Occur? What Can be Done at Universities to Prevent or Reduce it?

159 sider * ISSN 19045255 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2012
Download rapporten (PDF)


Michael Søgaard Larsen, Jan Kampmann, Sven Persson, Thomas Moser, Niels Ploug og Dorte Kousholt: Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2010 i institutioner for de 0-6 årige (førskolen)

131 sider * ISSN 19045255 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2012
Download rapporten (PDF)


Michael Søgaard Larsen, Bente Jensen, Anders Holm, Peter Berliner og Niels Ploug: Programmer for 0-6årige med forældreinvolvering i dagtilbud: En forskningskortlægning

144 sider * ISSN 19045255 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet, 2011
Download rapporten (PDF)


Michael Søgaard Larsen, Gerd Christensen, Neriman Tiftikci, Sven Erik Nordenbo: Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning - Et systematisk review

168 sider * 978-87-7684-335-9 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet, 2011
Download rapporten (PDF)


Michael Søgaard Larsen, Bente Jensen, Inge Johansson, Thomas Moser, Niels Ploug, Dorte Kousholt: Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige

137 sider * ISSN  1904525 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet, 2011
Download rapporten (PDF)


Sven Erik Nordenbo, Anders Holm, Eyvind Elstad, Jaap Scheerens, Michael Søgaard Larsen, Michael Uljens, Per Fibæk Laursen, Trond Eiliv Hauge: Input, Process, and Learning in primary and lower secondary schools. A systematic review carried out for The Nordic Indicator Workgroup (DNI)

249 sider * ISBN 978-87-7684-323-6 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU, Aarhus Universitet, 2010
Download rapporten (PDF)


Inklusion og eksklusion

 

Christian Christrup Kjeldsen, André Torre, Søren Langager: Skolefaglige kort- og langtidseffekter af intensive læringsforløb: Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet

Fagligt notat fra den kvantitative del af følgeforskning af Lær for Livet Nr. 1

47 sider * ISBN: 978-87-7684-589-6 (elektronisk udgave) * DPU, Aarhus Universitet 2018


Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund og Lars Ladefoged: Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

176 sider * ISBN: 978-87-7684-613-8 * DPU, Aarhus Universitet 2018


Mikkel Fogh Odgaard: Åben dialog i en evidensbaseret tid – nye vinde i socialpsykiatrien?

98 sider * ISBN: 978-87-7684-668-8 * Udgivet af DPU, Aarhus Universitet 2016

Download rapport


Kirsten Elisa Petersen: Stemmer fra en bande - Unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid

200 sider * 978-87-7684-738-8 * DPU, Aarhus Universitet 2015

Download rapport


Kirsten Elisa Petersen & Lars Ladefoged: Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier – forsknings- og vidensopsamling

71 sider *978-87-7684-745-6 * DPU, Aarhus Universitet 2015

Download rapport


Kirsten Elisa Petersen & Lars Ladefoged: Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

126 sider * 978-87-7684-765-4 *Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download rapport


Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind: Daginstitutioner i
udsatte boligområder - Pædagogisk udvikling i arbejdet med udsatte børn og familier. Et forsknings- og udviklingsprojekt

89 sider * ISBN 978-87-7684-785-2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2015

Download rapport


Uffe Ladefoged: Håbet er lysegrønt. Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

75 sider * ISBN 978‐87‐7684‐807‐1 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten og Mikkel Lynggaard: Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014
279 sider * ISBN 978-87-7684-816-3 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen: Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Redegørelse for baggrund og metode ? i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer
91 sider * ISBN 978-87-7684-840-8 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Niels Egelund: Kvalitet i specialskoler
33 sider * ISBN 978-87-7684-842-2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Anne Morin: Kvalitetsvurdering af undervisningen i specialskoler – Praksisfortællinger
32 sider * ISBN 978-87-7684-844-6 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Beatrice Schindler Rangvid og Niels Egelund: Faktorer af betydning for kvalitet i specialskoler: En survey-kortlægning blandt specialskoler og PPR
53 sider * ISBN 978-87-7684-850-7 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapport


Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen: Kvalitet på specialskoler:En kortfattet systematisk forskningskortlægning
50 sider * ISBN 978-87-7684-852-1 * Udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2014

Download rapporten


Beatrice Schindler Rangvid og Mikkel Lynggaard:Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere
58 sider * ISBN 978-87-7684-848-4 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014

Download rapporten


Ditte Zester og Lisa Østervig Albertsen: Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune.
148 sider * 978?87?7684?876?7 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download rapporten


Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard og Susan Tetler: Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013
182 sider * ISBN:978?87?7684?913?9 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download rapporten


Søren Langager (red.): Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning – en KvaliKomBo antologi

166 sider * ISBN: 978?87?7684?938?2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2013

Download rapporten


Susan Tetler, Lotte Hedegaard Sørensen, Laura Mørk Emtoft og Hilde Ulvseth: Komparativ undersøgelse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem uddannelse (Danmark, Canada/Ontario, Finland, og Sverige)

129 sider * ISBN: 978-87-7684-944-3 * Rapport til Formandskabet for Skolerådet * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind: Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende boligområder

136 sider * ISBN: 978?87?7684?954?2 * Udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark og Søren Langager: Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

161 sider * ISBN: 978-87-7684-967-2 * Udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' * Udgivet af SSIP - Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv,  Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Kirsten Elisa Petersen: Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution

86 sider * ISBN: 978?87?7684?983?2 * Udgivet af SSIP - Social? og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)
 


Lotte Hedegaard?Sørensen: Beskyttet eller inkluderet – en falsk modsætning. En undersøgelse af specialklasserækken på en folkeskole

90 sider* ISBN: 978?87?7684?986?3 * Udgivet af SSIP ? Social? og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv. 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)

 


Maj-Brit Daugbjerg Hoffmann:Hverdagsliv, kommunikation og interaktion i botilbud for svært udviklingshæmmede

101 sider * ISBN: 978?87?7684?989?4 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2012

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Kirsten Elisa Petersen:Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen

95 sider * ISBN: 978?87?7430?248?3 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, 2011

Download rapporten som gratis E-bog (pdf) 

 


Lotte Hedegaard Sørensen og Søren Langager:Samarbejdets kunst - arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler 

158 sider * ISBN 978-87-7430-262-9 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download rapporten som gratis E-bog (PDF) 

 


 


Annemarie Højmark: The Fountain House Way  - to beretninger fra hverdagslivet i tre klubhus settings i Danmark

87 sider* ISBN 978?87?7430?261?2 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)

 


Klaus Kasper Kofod og Kirsten Elisa Petersen: Hvad er vigtig pædagogisk viden om socialt udsatte børn i daginstitutionen? - Pædagogstuderendes faglige viden, rettet mod udsatte børn i daginstitutionens pædagogiske arbejde

114 sider * ISBN: 978-87-7430-247-6 * Udgivet af SSIP - Social- og Specialpædagogik i Inkluderende Perspektiv, Aarhus Universitet 2011

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Stine Marie Hur: Frigørelsens magt - Pædagogiske roller i relation til frie udviklingshæmmede voksne

 67 sider * ISBN 978-87-7430-044-1 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)

 


Annemarie Højmark: Om tilsætning og opfindsomhed. En pædagogisk antropologisk undersøgelse om begrundelser i socialpædagogisk arbejde med voksne med udviklingshæmning i botilbud.

81 sider * ISBN 978-87-7430-046-5 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Klaus Kasper Kofod og Niels Rosendal Jensen: Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede

88 sider* ISBN 978-87-7430-058-8 * Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 2009

Download rapporten som gratis E-bog (PDF)


Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - VIDA

VIDA-Forskningsserien

VIDA i København - Fortællinger fra praksis. Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud

44 sider * udgivet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 2016


Bente Jensen: VIDA i København. Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud. Et studie af nye pædagogiske tiltag i institutioner med sociale normeringer

80 sider * ISBN 978-87-7684-725-8 * udgivet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 2016


Bente Jensen: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - Modelprogram. Forandring og effekt. VIDA-forskningsrapport 4

68 sider* ISSN 1904-8521 * VIDA-forskningsserien 2013:07 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet


 

Peter Berliner & Bente Jensen (Eds.): Staff supported parental involvement in effective early interventions for at-risk children –a systematic research review. VIDA research review.

42 sider * ISSN 2244-9116 (Web) * VIDA research series 2013:01 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download som grati E-bog (pdf)


Bente Jensen (red.): Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. MODELPROGRAM - UDVIKLINGSTENDENSER

 

116 sider * ISSN 1904-8521 * ISBN: 978-87-7281-848-1 * VIDA-forskningsserien 2012:02 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Bente Jensen (red.): Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. MODELPROGRAM - MIDTVEJSANALYSER

149 sider * ISSN 1904-8521 * VIDA-forskningsserien 2012:01 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Bente Jensen (red.), Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm: Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.Statusrapport 2. Baseline

148 sider *ISSN 1904-8521 *VIDA-forskningsserien 2011:03 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)

Appendix til VIDA-STATUSRAPPORT 2:


Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Møller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci:
Programmer for 0-6årige med forældreinvolvering i dagtilbud – En forskningskortlægning

175 sider * ISSN 1904-8521 * VIDA-Forskningsserien, 2011:02 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi: Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode

112 sider * ISSN 1904-8521 * VIDA-Forskningsserien, 2011:01 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)