Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Forskning » Viden på video

Viden på video

2014

Forskning i folkeskole i forandring

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

Perspektiver på folkeskolens testpraksis

Posthumane læreprocesser

Tiltrædelsesforelæsning af professor Cathrine Hasse 20. februar 2014.

Læs mere

Læringslaboratorier og -eksperimenter

Læringslaboratorier og -eksperimenter

2013

Evidens og dømmekraft

Konkurrencestatens krav om dannelse

Inklusion: Yderst på bænken

Forskerne Susan Tetler og Lotte Hedegaard-Sørensen fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) om inklusion. (Juni 2013)

Matematikvanskeligheder i skolen

Ann Gervasoni: The top five difficulties that children face in learning mathematics and how instruction can help

Se indlæg fra NORSMA 7-konferencen 13.-15. november 2013 om skoleelever med vanskeligheder i matematik.

Socialpædagogik i teori og praksis

Lektor Søren Langager om Diagnosekultur, socialpsykiatri og socialpædagogik med særligt henblik på unge- og voksenområdet.

Se alle indlæg fra konferencen 25. september 2013

Pædagogisk neurovidenskab

Minikonference 27. november 2013 i anledning af udgivelsen af nyt nummer i skriftserien Cursiv.

Små børns institutions- og hverdagsliv

Opdragelsesværdier i daginstitutioner ved lektor Eva Gulløv.

Mobning

Lektor Jette Kofoed, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), om digital mobning.

Find flere videoer samt artikler på temasiden edu.au.dk/mobning

Dansk - didaktik

Lektor Mads Haugsted: Midt i et vadested - velkommen til konferencen 'Danskdidaktik: Hvor skal vi hen?' 10.-11. januar 2013.

Se alle indlæg og find flere konferencer, forelæsninger og studiekonferencer om dansk - didaktik på temasiden edu.au.dk/dansk.

2012

Dansk som andetsprog i teori og praksis

Konference: Dansk som andetsprog i teori og praksis - 27. november 2012

Fagdidaktikkens aktualitet og kunstens nødvendighed

Afskedsforelæsning 8. juni 2012 af Frede V. Nielsen, professor i musikpædagogik på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).


Læring i dag

Konference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 25. april 2012 med Knud Illeris, Peter Jarvis og Mads Hermansen.

Psy-ledelse: Ledelse i uddannelsesorganisationer efter den affektive vending

Professor MSO-tiltrædelsesforelæsning af Dorthe Staunæs 26. marts 2012.


2011

Samtidsdiagnostik

Fællesforelæsning af lektor Søren Christensen 18. november 2011

Usikker viden om hvad der virker

Fællesforelæsning af lektor Kirsten Hyldgaard 11. november 2011


Pædagogik i historisk og filosofisk perspektiv

Fællesforelæsning af professor Ove Korsgaard 2. september 2011

Facilitering af videndeling

Fællesforelæsning af lektor Ib Ravn 9. september 2011


Inkluderende specialpædagogik som konstruktiv selvmodsigelse

Tiltrædelsesforelæsning af Susan Tetler 2. februar 2011 som professor mso på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Specialpædagogik

2010

Det udmattede selv

Forelæsning af den franske sociolog Alain Ehrenberg 29. oktober 2010 på DPU, Aarhus Universitet, om depression og samfund.

Intelligent undervisnings-differentiering

Forelæsning af Jens Rasmussen, professor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 23. november 2010

Autoritetens professionalisering

Forelæsning af Lars Qvortrup, fhv. dekan på DPU, Aarhus Universitet, 23. september 2010. 

2009

Vi lider af Peter Pan-problemer

Forelæsning af Finn Skårderud 1. oktober 2009 på DPU, Aarhus Universitet.

Pædagogikkens fremtid

Dobbeltforelæsning 10. september 2009 af professor, Dr. Dietrich Benner.


På vej ind i en ny æra

Samtale 12. maj 2009 med Francis Fukuyama.

Om ritualer

Forelæsning d. 27. april 2009 af professor Christoph Wulf om 'The Production of the Social in Rituals - The Berlin Study.'


Klimakrise kalder på uddannelse

International konference på DPU, Aarhus Universitet, 11. december 2009.

2008

Kvinder på universitetet

Konferencen "Draw the line - Cultural boundary-making in everyday academic work life" 30.-31. maj 2008.

Fremtidens læreruddannelse

International konference på DPU, Aarhus Universitet, 18. august 2008.


Globalisering og læring

Forelæsning på DPU, Aarhus Universitet, 9. april 2008 af Peter Jarvis, professor i Continuing Education ved University of Surrey i England.  

Test og evaluering

Forelæsning på DPU, Aarhus Universitet, 3. april 2008 af Professor David C. Berliner fra Arizona State University.

2007

2003

Gavens paradoks

Forelæsning 2. maj 2003 af den dengang 90-årige og nu afdøde franske filosof Paul Ricoeur på det daværende Danmarks Pædagogiske Universitet.

 

Oplever du problemer med at se videoer? Klik her 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.08.2014

Her finder du Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Emdrup

Vis detaljeret kort

Her finder du Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Aarhus

Kontakt

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Aarhus Universitet

Campus Emdrup

Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000
E: edu@au.dk

Campus Aarhus

Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

CVR-nr: 31119103
EAN-nr: Se EAN-numre

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk