DPU

Aftagerpanel

Aftagerpanelet på DPU består af medlemmer, der repræsenterer nogle af de institutioner og virksomheder, hvor dimittender fra DPU bliver ansat efter endte studier. Panelet rådgiver blandt andet om uddannelseskvalitet, udvikling af nye uddannelser og akkreditering af dem. Dette arbejde omfatter løbende dialog om arbejdsmarkedets behov.

Siden 2007 har det været en del af universitetsloven, at universiteterne skal nedsætte aftagerpaneler.

Aftagerpanel for DPU, Aarhus Universitet

 • Annette Thornberg, ledelseskonsulent i Dansk Industri
 • Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen
 • Gitte Riis Hansen, dimittend fra kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi på DPU og lektor på UC Sjælland
 • Huno Jensen, leder af uddannelsesafdelingen i Silkeborg Kommune
 • Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening
 • Jørgen Carlsen, forstander Testrup Højskole
 • Katja Munch Thorsen, vicedirektør for læreruddannelse, formidling og videreuddannelse på UCC
 • Peter Schiødt, rektor Køge Gymnasium
 • Helle Gerber, uddannelseschef, Mellemfolkeligt Samvirke
 • Karsten Lodahl Madsen, projektleder i DM
 • Vibe Larsen, forskningsprogramleder for Diversitet og social innovation, UCC
 • Nanna Heinø Mortensen, dimittend fra pæd.psyk., projekt- og karrierevejleder i Karrierestedet i Københavns Kommune
 • Rikke Friis Mikkelsen, leder af undervisningsafdelingen i Børns Vilkår
 • Siri Jordahn, fuldmægtig i Undervisningsministeriet. Siri er tilknyttet Kontor for Prøver, Eksamen og Test og arbejder med videreudvikling af de nationale test. Arbejdsopgaverne strækker sig fra ministerbetjening, projektleder og deltagelse i styre- og arbejdsgrupper på tværs af kontorer og styrelser. Siri er fra den første årgang af dimittender fra Uddannelsesvidenskab. Læs mere på linkedin.com/sirijordahn.
 • Ole V. Rasmussen, Psykologisk Rådgivning i Farum, ass. partner i CESOB
 • Kristina Aaltonen, Danske Lærerorganisationer International, leder af Bruxelles-kontoret
 • Christian Tangkjær, prodekan, CBS Magagement Programmes
 • Erik Nedergaard Hansen, partner, Peopleway A/S
 • Nanna Duchêne, adjunkt UC Sjælland og chefredaktør for Studier i Læreruddannelse og -profession
 • Kristian Birk, dimittend fra pæd.soc., uddannelseskonsulent hos DeltagerDanmark