DPU

Aftagerpanel

Aftagerpanelet på DPU består af medlemmer, der repræsenterer nogle af de institutioner og virksomheder, hvor dimittender fra DPU bliver ansat efter endte studier. Panelet rådgiver blandt andet om uddannelseskvalitet, udvikling af nye uddannelser og akkreditering af dem. Dette arbejde omfatter løbende dialog om arbejdsmarkedets behov.

Siden 2007 har det været en del af universitetsloven, at universiteterne skal nedsætte aftagerpaneler.

Aftagerpanel for DPU, Aarhus Universitet

 • Annette Thornberg, ledelseskonsulent i Dansk Industri
 • Christian Tangkjær, prodekan, CBS Magagement Programmes
 • Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen
 • Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening
 • Erik Nedergaard Hansen, partner, Peopleway A/S 
 • Gitte Riis Hansen, dimittend fra kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi på DPU og lektor på UC Sjælland
 • Helle Gerber, uddannelseschef, Mellemfolkeligt Samvirke
 • Huno Jensen, leder af uddannelsesafdelingen i Silkeborg Kommune
 • Jørgen Carlsen, forstander Testrup Højskole
 • Katja Munch Thorsen, vicedirektør for læreruddannelse, formidling og videreuddannelse på UCC
 • Kristian Birk, dimittend fra pæd.soc., uddannelseschef i Tænketanken Cevea
 • Kristina Aaltonen, Danske Lærerorganisationer International, leder af Bruxelles-kontoret
 • Nanna Duchêne, adjunkt UC Sjælland og chefredaktør for Studier i Læreruddannelse og -profession 
 • Nanna Heinø Mortensen, dimittend fra pæd.psyk., selvstændig og karrierevejleder i Arts Karriere 
 • Ole V. Rasmussen, Psykologisk Rådgivning i Farum, ass. partner i CESOB
 • Peter Schiødt, rektor Køge Gymnasium
 • Rikke Friis Mikkelsen, uddannelseschef i Børns Vilkår
 • Siri Jordahn, fuldmægtig i Undervisningsministeriet. Siri er tilknyttet Kontor for Prøver, Eksamen og Test og arbejder med videreudvikling af de nationale test. Arbejdsopgaverne strækker sig fra ministerbetjening, projektleder og deltagelse i styre- og arbejdsgrupper på tværs af kontorer og styrelser. Siri er fra den første årgang af dimittender fra Uddannelsesvidenskab. linkedin.com/sirijordahn 
 • Trein Møller, karrierekonsulent og projektleder for dimittendindsatsen i Dansk Magisterforening
 • Vibe Larsen, forskningsprogramleder for Dagtilbuds-, social- og specialpædagogik på Professionshøjskolen UCC