DPU

Aftagerpanel

Aftagerpanelet på DPU består af medlemmer, der repræsenterer nogle af de institutioner og virksomheder, hvor dimittender fra DPU bliver ansat efter endte studier. Panelet rådgiver blandt andet om uddannelseskvalitet, udvikling af nye uddannelser og akkreditering af dem. Dette arbejde omfatter løbende dialog om arbejdsmarkedets behov.

Siden 2007 har det været en del af universitetsloven, at universiteterne skal nedsætte aftagerpaneler.

Aftagerpanel for DPU, Aarhus Universitet