DPU

Lederartikler, debatindlæg og taler fra institutleder

06.09.2017 | Asterisk 83, Leder

Den danske frygt for konkurrence

Vores fokus på en samarbejdspræget og lighedsskabende folkeskole gør os bange for konkurrence. Først ødelagde konkurrencen fællesskabet, i dag ødelægger den også individet. Men måske kan inspiration fra sporten hjælpe os med at sparke konkurrenceforskrækkelsen langt væk. Hent hele artiklen

04.09.2017 | Uddannelse, Leder

Universitetet: Kun adgang for voksne!

Godt 1100 nye studerende har netop taget hul på en bachelor- eller kandidatuddannelse på DPU. Se stemningsbilleder fra studiestarten og læs institutleder Claus Holms velkomsttale: 'Universitetet: Kun adgang for voksne!'

02.06.2017 | Asterisk 82, Leder

Kan Grundtvig og globalismens ånd finde melodien sammen?

Med fællessang og foredrag ville Grundtvig skabe en dansk folkeånd. Projektet var nationalt. I dag har vi mindre brug for Grundtvig og mere brug for en verdensåben grundtvigianisme, der kan løse samtidens grænseoverskridende problemer. Vi savner derfor nye sange, som kan inspirere os til at synge sammen med andre end vores egne. Hent hele lederen

06.03.2017 | Asterisk 81, Grundskole

Læreres livsduelighed kræver mere lærdom

Danske lærere er rundet af en national værdibaseret uddannelsestradition. Denne tradition er udfordret af en global værdi- og præstationspædagogik. Men kombinerer lærere en global præstationsorientering med national integritet, så gør de elever til livsduelige verdensborgere. Hent hele artiklen

05.12.2016 | Asterisk 80, Leder

Måske er mors magt vores modstandskraft

Hidtil har politiet været tilkaldt for at bekæmpe radikalisering og terror. Nu tilkaldes forældrene, pædagogerne og opdragerne også. Hent hele artiklen

02.09.2016 | Asterisk 79, Førskole

Det sjove læringsliv

I 2004 tog vi afsked med læringsfri leg for de 0-6 årige i dagtilbud. Det skete, da Lov om pædagogiske læreplaner blev indført. Den igangværende ændring af læreplanen for de 0-6-årige er et varsel om, at nye generationer skal leve det passende, sjove læringsliv, ikke fritidsliv. Hent hele artiklen

06.06.2016 | Leder

Truslen om terror? Tilkald pædagogikken!

Har vi at gøre med terror, radikalisering og voldelig ekstremisme, så tilkalder vi politiet. Men politiet er ikke nok og faktisk udtryk for en for sen indsats. Pædagogikken må i brug.

03.06.2016 | Asterisk 78, Leder

Almendannelse vil hellere dø end at blive moderniseret

Kritikere af skole- og gymnasiereformen mener ikke, at fokus på kompetencer moderniserer almendannelsen. Snarere er det dødsstødet for den. Hent hele artiklen

Claus Holm

12.05.2016 | Leder

Vi skal genopfinde arbejdsdelingen mellem forskning og politik

Forskere og intellektuelle skal fokusere mindre på at være populære og mene noget og mere på at være saglige og vide noget. For det er og bliver den intellektuelle forskers rolle at bidrage til, at politikere ikke bliver usaglige og ansvarsløse.

26.02.2016 | Leder, Asterisk 77

I Gladsaxe bliver børn livsduelige, men bliver de også neoliberale?

I resiliens-forskningen er der ingen politisk retning, der har patent på betydningen af resiliens.

Viser resultater 1 til 10 ud af 13

1 2 Næste