DPU

Lederartikler fra institutleder

06.06.2016 | Leder

Truslen om terror? Tilkald pædagogikken!

Har vi at gøre med terror, radikalisering og voldelig ekstremisme, så tilkalder vi politiet. Men politiet er ikke nok og faktisk udtryk for en for sen indsats. Pædagogikken må i brug.

03.06.2016 | Asterisk 78, Leder

Almendannelse vil hellere dø end at blive moderniseret

Kritikere af skole- og gymnasiereformen mener ikke, at fokus på kompetencer moderniserer almendannelsen. Snarere er det dødsstødet for den. Hent hele artiklen

Claus Holm

12.05.2016 | Leder

Vi skal genopfinde arbejdsdelingen mellem forskning og politik

Forskere og intellektuelle skal fokusere mindre på at være populære og mene noget og mere på at være saglige og vide noget. For det er og bliver den intellektuelle forskers rolle at bidrage til, at politikere ikke bliver usaglige og ansvarsløse.

26.02.2016 | Leder, Asterisk 77

I Gladsaxe bliver børn livsduelige, men bliver de også neoliberale?

I resiliens-forskningen er der ingen politisk retning, der har patent på betydningen af resiliens.

30.11.2015 | Leder, Asterisk 76

Pip-pædagogik

Forventninger er til for at blive skruet op. Men hvor højt sigter du?

07.09.2015 | Leder, Asterisk 75

Et liv i læringens tegn

»I dag er den danske folkeskole, på linje med skoler verden over, lige præcis optaget af, hvordan man bedst danner personer til et liv i læringens tegn.«