DPU

Ledige stillinger

Videnskabelig assistent til IEA projekter ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet 895962

En tidsbegrænset 1-årig stilling som videnskabelig assistent opslås i tilknytning til Nationalt Center for Skoleforskning (NCS), ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Campus Emdrup i København.

Stillingen ønskes besat 1. juni 2017 eller snarlig derefter.

Arbejdsopgaver
Vi søger en person, der ved NCS kan indgå i Datastøtte- og Analysefunktionen for IEA studierne og arbejde som videnskabelig assistent inden for de fire igangværende IEA projekter: TIMSS (matematik og naturfag), PIRLS (læsning), ICCS (demokratiforståelse) og ICILS (brug af IT og teknologi). Detaljer vedrørende de fire forskningsprojekter kan findes på http://edu.au.dk/forskning/internationaleundersoegelser/  Arbejdet vil have særlig fokus på TIMSS 2019 projektet.

Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan deltage i undervisnings- og vejledningsopgaver, selv om der ikke på forhånd er planlagt sådanne aktiviteter tilknyttet stillingen. Der lægges dog vægt på evne til at kunne deltage i formidlingen af forskningsresultater.

Kvalifikationer
Det er ønskeligt, at ansøger er kandidat med en uddannelse, hvori pædagogiske og uddannelsesmæssige aspekter indgår.

Der lægges vægt på udpræget ordenssans, da arbejdet vil omfatte en del administrative funktioner i forbindelse med kontakt til skoler samt udsendelse og modtagelse af materialer med videre.  Der lægges vægt på fleksibilitet, da det i perioder kan kræve arbejde på flere projekter på én gang. Det vil være en fordel, hvis ansøger kender til dataanalyser ved hjælp af statistiske analysepakker, fx SAS eller R og kan læse og fortolke forskellige typer af ’output’ herfra og desuden har et godt kendskab til Office-pakken, især WORD og EXCEL. Endvidere vil kendskab til brugen af IEA´s IDB analyser være en fordel.

Der lægges vægt på evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk i forbindelse med produktion af materialer for projekterne og udfærdigelse af dokumenter til udenlandske samarbejdspartnere.

Det vil være en fordel, at ansøgeren kan dokumentere viden inden for de faglige områder undersøgelserne beskæftiger sig med.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Yderligere information
For yderligere information vedrørende stillingens indhold kan Vice-centerleder, lektor Christian Christrup Kjeldsen kontaktes på kjeldsen@edu.au.dk.    

Arbejdssted
DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Formalia

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

26.03.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 12.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 2.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.