DPU

Ledige stillinger

Sekretariatsleder til DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse i København, Aarhus Universitet 907734

Vil du stå i spidsen for sekretariatet i Danmarks største forsknings- og uddannelsesmiljø indenfor uddannelsesforskning og pædagogisk forskning? Kan du sammentænke strategiske mål og forventninger med organisationsudvikling, ressourcebrug og kvalitetssikring? Er du desuden en holdspiller, der bidrager til en professionel ledelse, der giver både medarbejdere, studerende og samfundet et billede af instituttet som Danmarks dynamiske kraftcenter for pædagogik, læring og kompetenceudvikling. I givet fald ser vi gerne en ansøgning fra dig til stillingen som sekretariatsleder ved DPU, Aarhus Universitet.

Sekretariatslederens arbejdsopgaver består i:
• at lede og udvikle sekretariatet, herunder at planlægge og fordele arbejdsopgaverne, så der er den bedst mulige administrative støtte til DPUs kerneopgaver. DPUs sekretariat består af 21 medarbejdere.
• at deltage i institutledelsens møder, herunder bidrage til ledelsesinformation, udarbejde sagsfremstillinger og koordinere processer.
• at sikre opfølgning på og implementering af fakultets- og institutledelsens beslutninger.
• at sikre god økonomistyring og rådgive institutledelsen i alle instituttets økonomiske spørgsmål.
• at optimere processer og arbejdsgange med digital understøttelse.
• at sikre et godt arbejdsmiljø på tværs af de to campusser i Aarhus og København – herunder være medlem af samarbejdsudvalget.
• at fungere som bindeled mellem institutledelsen og den administrative organisation, hvilket indebærer tæt samarbejde og koordinering med fakultetets administrative center (ACA) samt dekansekretariatet på ARTS.
• at sikre sekretariatets medvirken til, at instituttet er orienteret mod sin omverden og markerer sig udadtil.
• at varetage personaleledelsesansvaret for DPUs administrative ansatte i forskningsmiljøerne.

Personlige egenskaber
Vi lægger vægt på, at du:
• er en administrativ generalist med sans for ledelsesinformation, tal og rådgivning af ledelse.
• har erfaring med ledelse og med organisationsudvikling - gerne fra universitetsverdenen.
• har viden om forsknings- og uddannelsespolitik indenfor instituttets område.
• kan samarbejde på ligeværdig og tillidsvækkende vis med den øvrige organisation.
• kan arbejde struktureret, fokuseret og med overblik.
• er en rolig, empatisk og anerkendende leder.
• har erfaring med at kombinere arbejdet i et komplekst administrativt miljø med at optimere støtten til forsknings- og undervisningsmiljøer.

Vi er:
Et institut under fakultetet ARTS på Aarhus Universitet med i alt ca. 400 ansatte videnskabelige og administrative medarbejdere og ca. 4000 studerende. Instituttet har til huse både i København og i Aarhus. Størstedelen af instituttets ansatte har arbejdsplads i København, mens 40 pct. af de studerende læser i Aarhus. Instituttet har et stærkt forskningsmiljø indenfor pædagogisk forskning og uddannelsesforskning og udbyder bl.a. en bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, 12 kandidat- og 11 masteruddannelser. Desuden uddannes mange ph.d. studerende. Læs mere om Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på http://edu.au.dk/

Af de 21 sekretariatsansatte er 19 ansat i København og 2 i instituttets Aarhus-sekretariat. Sekretariatslederen skal regne med at være synlig med mindst en månedlig arbejdsdag i Aarhus. Sekretariatet er organiseret på en måde, hvor visse opgaver løses selvstændigt, mens andre løftes i teams af engagerede og godt samarbejdende kolleger, der hjælper hinanden med oplæring, sparring og konkret opgaveløsning.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som chefkonsulent og vil blive besat på overenskomstvilkår i henhold til AC-overenskomsten. Der er mulighed for at forhandle tillæg.
Stillingen er på fuld tid og ledig til besættelse pr. I. august 2017 eller snarest mulig.
 
Arbejdsstedets adresse
Tuborgvej 164, 2400 København NV

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Claus Holm pr. e-mail: (clho@edu.au.dk) eller på tlf.: 26885600

 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 23 og 24.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.06.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.