DPU

Ledige stillinger

DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, søger forskningsuddannet faglig og analytisk stærk ekstern lektor 919139

Der vil primært være tale om undervisning og vejledning på kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi og pædagogisk sociologi. Den eksterne lektor forventes at varetage specialevejledning, anden vejledning, bedømmelse og eksamination og at indgå i udvalgte undervisningsopgaver. Ansøgere med relevant ph.d.-grad og erfaring med forskning og undervisning inden for pædagogisk psykologi eller pædagogisk sociologi vil blive foretrukket.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2017.

Læs mere om kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på:
http://kandidat.au.dk/paedagogisk-psykologi/

Læs mere om kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi på:
http://kandidat.au.dk/paedagogisksociologi/

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør pr. 1. april 2017 kr. 289,69 inkl. feriepenge. Til hver forelæsning eller hertil svarende undervisning medregnes 2,5 time til forberedelse.

Der er tale om en 3-årig stilling på minimum 100 timer p.a. afhængig af behov og med ansættelse pr. 1. september 2017.

Arbejdssted
Tuborgvej 164, 2400 København NV og Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C.
Der må forventes rejseaktivitet til Campus Aarhus.

Yderligere information
Yderligere information om jobbet kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder for pædagogisk psykologi, lektor Anne Maj Nielsen, amn@edu.au.dk, tlf. 93 50 80 70 og Afdelingsleder for pædagogisk sociologi, lektor Janne Hedegaard Hansen, jhh@edu.au.dk tlf. 51 44 57 36.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

31.07.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

 

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.