DPU

Ledige stillinger

DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet søger en ekstern lektor i matematikkens didaktik 921018

Ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet er en stilling som ekstern lektor ledige til besættelse pr. 1. februar 2018.

Ansættelsen er 3-årig, og det konkrete antal timer samt opgaver aftales før hvert semester.

Arbejdsopgaver
Varetagelse af undervisning, vejledning og eksamination på Campus Aarhus på modulet Matematikdidaktik under Kandidatuddannelsen i videnskabsstudier, som DPU varetager på vegne af fakultetet Science & Technology ved Aarhus Universitet. Desuden kan der efter nærmere aftale blive tale om varetagelse af undervisning, vejledning og eksamination på udvalgte moduler på Kandidatuddannelsen i didaktik, matematik, ved DPU.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have kvalifikationer, der ligger på kandidat- eller ph.d.-niveau inden for matematikkens didaktik, og gerne have undervisningserfaringer med matematik på gymnasialt niveau.

Arbejdssted
Der vil være tale om undervisning, vejledning og eksamination i Aarhus, eventuelt suppleret med opgaver i København (Emdrup) efter nærmere aftale. Der må derfor forventes rejsetid.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør pr. 1. april 2017 kr. 289,69 inkl. feriepenge. Til hver
 forelæsning eller hertil svarende undervisning medregnes 2,5 time til forberedelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Tomas Højgaard på telefon 87 16 35 96 eller e-mail: tomas@edu.au.dk

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

13.08.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.

Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.