DPU

Ledige stillinger

Videnskabelig assistent til IEA projekter ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Campus Aarhus 956674

En tidsbegrænset 2-årig stilling som videnskabelig assistent opslås ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Campus Aarhus. Stillingen ønskes besat 1.2.2018 eller snarest muligt derefter.

Vi søger en person, der kan indgå i Datastøtte- og Analysefunktionen for IEA studierne og arbejde som videnskabelig assistent inden for TIMSS (matematik og naturfag) projektet. IEA studierne er placeret i tilknytning til Nationalt Center for Skoleforskning (NCS). Detaljer vedrørende TIMSS undersøgelsen kan findes på http://edu.au.dk/forskning/internationaleundersoegelser/ 

Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan deltage i undervisnings- og vejledningsopgaver i forbindelse med Pædagogisk Sociologi, selv om der ikke på forhånd er planlagt sådanne aktiviteter tilknyttet stillingen. Der lægges dog vægt på evne til at kunne deltage i formidlingen af forskningsresultater.

Forventning til kvalifikationer
Det er ønskeligt, at ansøger er kandidat med en uddannelse, hvori pædagogiske og uddannelsesmæssige aspekter indgår og gerne med praksiserfaring fra Folkeskolens undervisning i matematik og/eller naturfagene.

Der lægges vægt på udpræget ordenssans, da arbejdet vil omfatte en del administrative funktioner i forbindelse med kontakt til skoler samt udsendelse og modtagelse af materialer med videre.  Der lægges vægt på fleksibilitet, da det i perioder kan kræve arbejde på flere projekter på én gang.

Der lægges vægt på evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk i forbindelse med produktion af materialer for projekterne og udfærdigelse af dokumenter til udenlandske samarbejdspartnere.

Det vil være en fordel, at ansøgeren kan dokumentere viden inden for de faglige områder TIMSS undersøgelsen beskæftiger sig med.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteterne.

For yderligere information vedrørende stillingens indhold kan afdelingsleder, lektor Christian Christrup Kjeldsen kontaktes på kjeldsen@edu.au.dk.

Tjenestested
Aarhus Universitet, DPU, Campus Aarhus, Nobelparken, bygning 1483, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C.

Formalia

 • Faculty of Arts henviser til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen)
 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet
 • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  26.01.2018
  Søg stilling online her

  Faculty of Arts

  Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

  Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

  Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
  Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

  Læs mere på arts.au.dk

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.