DPU

Ledige stillinger

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (DPU), Campus Emdrup, søger en studentermedhjælper 956681

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse søger en fagligt dygtig studenter-medhjælper til studenterarbejde i forbindelse med opstarten af et forskningsprojekt ”The Educational Task – a Joint Organizational Effort”, ved Afdelingen for Uddannel-sesvidenskab med start snarest muligt.

Du vil skulle bistå med litteratursøgning og -review, desk-top research og praktiske opgaver i forbindelse med data-indsamling - så som at indgå aftaler, tage noter og skrive interviews ud.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med forskerne (Bente Elkjær og Pia Bramming) i projektet, og det forventes, at du har en stærk faglig profil med interesse for og indsigt i uddannelsesområdet, læring og organisation. Du vil skulle kunne arbejde yderst selvstændigt og skal kunne indgå i konstruktivt samarbejde i gruppen. Der vil både være opgaver, hvor du vil blive udfordret fagligt og opgaver, der har mere praktisk karakter.
Det forventes, at du er rutineret i at søge litteratur (dvs. i stand til at anvende biblio-tekets forskellige databaser), hurtigt kan danne dig et overblik over store stofmængder, kan anvende Endnote som et referencesystem og en database, foruden at du har en flydende pen – på engelsk og dansk.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og (OAO-fællesoverenskomsten).

Ansættelsen er tidsbegrænset i 12 uger og anslåes til 10 timer om ugen. Hertil kan komme yderligere opgaver.

Arbejdssted
Aarhus Universitet, DPU, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.
 
Yderligere information
Yderligere information om jobbet kan fås ved henvendelse til Pia Bramming på telefon 21844164 eller e-mail: bramming@edu.au.dk

Der forventes afholdt samtaler i den følgende uge.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

21.01.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.