DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medarbejdere på DPU

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Pedersen, Natasja Thandi Kappel Fuldmægtig nape@edu.au.dk +4593521343 A, 303
Pedersen, Steen Christian Høyrup Emeritus shp@edu.au.dk +4587163639 B, 356
Petersen, Freja Filine Ph.d.-studerende frfp@edu.au.dk D, 211
Petersen, Karen Bjerg Lektor kp@edu.au.dk +4587163821 +4593508163 1483, 551
Petersen, Kirsten Elisa Lektor kepe@edu.au.dk +4587151839 D, 304
Piil, Signe Ph.d.-studerende sipi@edu.au.dk
Pio, Frederik Lektor frpi@edu.au.dk +4587163906 +4521287848 B, 104
Plauborg, Helle Lektor hepl@edu.au.dk +4525482845 D, 203
Plotnikof, Mie Lektor mp@edu.au.dk +4561719495 B, 226
Poulsen, Bo Klindt Ph.d.-studerende bopo@edu.au.dk 1483, 431
Poulsen, Frida Ph.d.-studerende frpo@edu.au.dk
Primdahl, Nis Langer Ph.d.-studerende nilp@edu.au.dk
Puge, Katrine Bachelor puge@edu.au.dk B, 348
Qvortrup, Lars Professor lq@edu.au.dk +4527844005 D, 141
Rasmussen, Jens Professor jera@edu.au.dk +4587163852 +4540414643 B, 103d
Rasmussen, Jon Dag Gæsteforsker jdr@edu.au.dk
Rasmussen, Lars Richard Videnskabelig assistent lrr@edu.au.dk J
Rasmussen, Lisa Rosén Lektor lisa@edu.au.dk +4525671951 +4525671951 B, 337
Rasmussen, Marie Dahl Ph.d.-studerende mras@edu.au.dk
Rasmussen, Penille Ph.d.-studerende pr@edu.au.dk
Ratner, Helene Gad Lektor helr@edu.au.dk +4530826019 +4530826019 B, 223
Ravn, Ib Lektor ravn@edu.au.dk +4587163869 +4528959501 B, 217
Reimer, David Professor MSO dare@edu.au.dk +4587163935 +4593508161 1483, 425
Reimer, Wienke Videnskabelig assistent wr@edu.au.dk J
Reusch, Charlotte Folkmann Ph.d.-studerende chre@edu.au.dk B, 234
Ringsmose, Charlotte Lektor cr@edu.au.dk +4524268555 D, 231
Roesen, Stig Ledelseskonsulent stro@edu.au.dk +4593508950 A, 313
Roien, Line Anne Ph.d.-studerende lianr@edu.au.dk +4593508382
Rolls, Simon Fuldmægtig siro@edu.au.dk +4587163643 A, 301c
Rømer, Thomas Aastrup Lektor thar@edu.au.dk +4587163606 +4551328165 1483, 546
Rørbech, Helle Lektor hero@edu.au.dk B, 301
Samuelsen, Susanne Hammer Kontorfunktionær suhs@edu.au.dk +4587162894 +4593508041 1483, 517
Sarauw, Laura Louise Gæsteforsker lls@edu.au.dk B, 347
Schilhab, Theresa Lektor tsc@edu.au.dk +4587163612 J, 115
Schmidt, Lars-Henrik Professor lhs@edu.au.dk +4587163785 +4520122410 A, 419
Schmidt, Maria Christina Secher Postdoc mase@edu.au.dk D, 335
Schou, Lotte Rahbek Lektor Emerita lrs@edu.au.dk +4587162896 1483, 530
Simovska, Venka Professor vs@edu.au.dk +4587163589 D, 132
Skaaning Knage, Frederikke Ph.d.-studerende fsk@edu.au.dk
Skelmose, Pia Lundgren Kontorfuldmægtig pls@edu.au.dk +4526300406 +4526300406 D, 147
Skovlund, Henrik Lektor hens@edu.au.dk +4587163872 D, 340
Skyggebjerg, Anna Karlskov Lektor aks@edu.au.dk +4587163991 +4521653910 B, 322
Slingerland, Rianne H. Ph.d.-stipendiat rhs@edu.au.dk 1483, 531
Smith, Emil Ph.d.-stipendiat esmith@edu.au.dk 1483, 432
Sorenson, Jessica Videnskabelig assistent jeso@edu.au.dk J, 111
Sortkær, Bent Post.doc. beso@edu.au.dk 1483, 423
Staunæs, Dorthe Professor dost@edu.au.dk +4587163925 +4529427553 B, 343
Olesen, Jesper Lektor jeo@edu.au.dk +4587163841 +4593508149 D, 214
Storgaard, Merete Ph.d.-studerende mesj@edu.au.dk
Stovgaard, Mikkel Adjunkt stovgaard@edu.au.dk +4587163827 D, 144

Oversigt over alle medarbejdere

Navn Jobtitel Enhed E-mail Telefon Bygning
Pedersen, Natasja Thandi Kappel Fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup nape@edu.au.dk +4593521343 A, 303
Pedersen, Steen Christian Høyrup Emeritus DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup shp@edu.au.dk +4587163639 B, 356
Petersen, Freja Filine Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup frfp@edu.au.dk D, 211
Petersen, Karen Bjerg Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel Pædagogik, Aarhus kp@edu.au.dk +4587163821 1483, 551
Petersen, Kirsten Elisa Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup kepe@edu.au.dk +4587151839 D, 304
Piil, Signe Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for uddannelsesvidenskab sipi@edu.au.dk
Pio, Frederik Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel pædagogik, Emdrup frpi@edu.au.dk +4587163906 B, 104
Plauborg, Helle Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup hepl@edu.au.dk +4525482845 D, 203
Plotnikof, Mie Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup mp@edu.au.dk +4561719495 B, 226
Poulsen, Bo Klindt Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Aarhus bopo@edu.au.dk 1483, 431
Poulsen, Frida Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik frpo@edu.au.dk
Primdahl, Nis Langer Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi nilp@edu.au.dk
Puge, Katrine Bachelor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup puge@edu.au.dk B, 348
Qvortrup, Lars Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup lq@edu.au.dk +4527844005 D, 141
Rasmussen, Jens Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup jera@edu.au.dk +4587163852 B, 103d
Rasmussen, Jon Dag Gæsteforsker DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup jdr@edu.au.dk
Rasmussen, Lars Richard Videnskabelig assistent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup lrr@edu.au.dk J
Rasmussen, Lisa Rosén Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup lisa@edu.au.dk +4525671951 B, 337
Rasmussen, Marie Dahl Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for fagdidaktik mras@edu.au.dk
Rasmussen, Penille Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi pr@edu.au.dk
Ratner, Helene Gad Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup helr@edu.au.dk +4530826019 B, 223
Ravn, Ib Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup ravn@edu.au.dk +4587163869 B, 217
Reimer, David Professor MSO DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus dare@edu.au.dk +4587163935 1483, 425
Reimer, Wienke Videnskabelig assistent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup wr@edu.au.dk J
Reusch, Charlotte Folkmann Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup chre@edu.au.dk B, 234
Ringsmose, Charlotte Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup cr@edu.au.dk +4524268555 D, 231
Roesen, Stig Ledelseskonsulent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup stro@edu.au.dk +4593508950 A, 313
Roien, Line Anne Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for uddannelsesvidenskab lianr@edu.au.dk +4593508382
Rolls, Simon Fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup siro@edu.au.dk +4587163643 A, 301c
Rømer, Thomas Aastrup Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Filosofi, Aarhus thar@edu.au.dk +4587163606 1483, 546
Rørbech, Helle Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup hero@edu.au.dk B, 301
Samuelsen, Susanne Hammer Kontorfunktionær DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Aarhus suhs@edu.au.dk +4587162894 1483, 517
Sarauw, Laura Louise Gæsteforsker DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup lls@edu.au.dk B, 347
Schilhab, Theresa Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup tsc@edu.au.dk +4587163612 J, 115
Schmidt, Lars-Henrik Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Filosofi, Emdrup lhs@edu.au.dk +4587163785 A, 419
Schmidt, Maria Christina Secher Postdoc DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup mase@edu.au.dk D, 335
Schou, Lotte Rahbek Lektor Emerita DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel Pædagogik, Aarhus lrs@edu.au.dk +4587162896 1483, 530
Simovska, Venka Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup vs@edu.au.dk +4587163589 D, 132
Skaaning Knage, Frederikke Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi fsk@edu.au.dk
Skelmose, Pia Lundgren Kontorfuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup pls@edu.au.dk +4526300406 D, 147
Skovlund, Henrik Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup hens@edu.au.dk +4587163872 D, 340
Skyggebjerg, Anna Karlskov Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup aks@edu.au.dk +4587163991 B, 322
Slingerland, Rianne H. Ph.d.-stipendiat DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Aarhus rhs@edu.au.dk 1483, 531
Smith, Emil Ph.d.-stipendiat DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus esmith@edu.au.dk 1483, 432
Sorenson, Jessica Videnskabelig assistent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup jeso@edu.au.dk J, 111
Sortkær, Bent Post.doc. DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus beso@edu.au.dk 1483, 423
Staunæs, Dorthe Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup dost@edu.au.dk +4587163925 B, 343
Olesen, Jesper Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup jeo@edu.au.dk +4587163841 D, 214
Storgaard, Merete Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk sociologi mesj@edu.au.dk
Stovgaard, Mikkel Adjunkt DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup stovgaard@edu.au.dk +4587163827 D, 144