DPU

Valg til Institutforum 2017

Valgte repræsentanter til Institutforum på DPU 2017

Der blev fredsvalg for både ph.d. og studerende til Institutforum. De valgte er:

Ph.d.-studerende:

 • Jeppe Kiel Christensen

Suppleant:

 • Simon Skovgaard Jensen

Studerende:

 • Majken Sissel Norup
 • Rikke Skov Ørsøe
 • Rasmus Struve Rosenkilde

Suppleant:

 • Line Mathiasen

 

 

Valg til Institutforum på DPU 2017

Så kan der opstilles kandidater til valget til Institutforum på DPU

Der skal på instituttet vælges 2 ph.d.-studerende og 3 studerende.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Læs valgcirkulæret og tidsplanen på valghjemmesiden. Du kan også kontakte Valgsekretariatet ved Lise Skanting.

Hvis du vil stille op eller du vil stille en anden op?

Hvis du selv vil stille op eller opfordre en anden/andre til at stille op, så brug den blanket til kandidatopstilling, der ligger på valghjemmesiden.

Blanketten skal senest den 27. oktober, kl. 12.00 være indleveret til Valgsekretariatet, Lise Skanting: lisk@edu.au.dk.  

Hvornår og hvordan skal du stemme?

Såfremt der ikke er fredsvalg i din valggruppe, finder afstemningen sted i perioden 13. november til 16. november. Valget foregår elektronisk. Alle stemmeberettigede vil modtage en mail, som indeholder et link til stemmesedlen i den valggruppe, som pågældende tilhører.

Se mere om kandidatopstilling og tidsplan på http://edu.au.dk/valg, som løbende opdateres jf. tidsplanen.

Generelle regler

 1. Generelle regler
  1. Der afholdes valg til Institutforum. Det fremgår af kapitel 3 hvilke grupper, der er på valg.
  2. Personer, der pr. 1. oktober 2017 (eller på det tidspunkt, hvor valget afholdes) falder inden for valggrupperne, optages på valglisterne og er dermed stemmeberettigede og valgbare inden for deres valggruppe.
  3. Valgene afholdes som elektroniske valg. Alle afstemninger er hemmelige. Valgene afholdes som forholdstalsvalg mellem kandidater.
  4. Der nedsættes et valgudvalg, der består af næstformanden i studienævnet og en studenterrepræsentant , en repræsentant fra DSR samt valgudvalgets sekretærer.

Tidsfrister

Der er fastsat følgende frister i forbindelse med afholdelse af valgene:

Tirsdag den 3. oktober                  

 • Offentliggørelse af valgcirkulære.
 • Offentliggørelse af valglister.

Mandag den 9. oktober kl. 12.00              

 • Frist for indsigelse mod valglisterne.

Fredag den 13. oktober                

 • Offentliggørelse af endelige valglister.
 • Opstilling af kandidater begynder.

Fredag den 27. oktober kl. 12.00              

 • Frist for opstilling af kandidater.

Mandag den 6. november kl. 12.00         

 • Frist for indsigelse mod opstillede kandidater.

Fredag den 10. november                           

 • Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg).                                                              
 • Offentliggørelse af endelige opstillingslister.

Mandag den 13. november kl. 9 til torsdag den 16. november kl. 16

 • Afholdelse af valg.

Fredag den 17. november                           

 • Optælling af valg.

Torsdag den 23. november                         

 • Offentliggørelse af valg.  

Fredag den 9. december                             

 • Frist for klager over det afholdte valg.

Onsdag den 1. februar 2017                       

 • De nyvalgte tiltræder.

Valggrupper

3.1. Institutforum:

Valggruppe I – Videnskabelige medarbejdere (fordelt på 7 repræsentationsområder), der er omfattet af ministeriets notat om stillingsstrukturen for videnskabeligt personale (undtaget ph.d.-studerende). Der skal være ansat med et ugentligt timetal på minimum 18,5 timer. Ikke på valg.

Valggruppe II – teknisk administrative medarbejdere ansat med et ugentligt timetal på minimum 18,5 timer. Ikke på valg.

Valggruppe III – Ph.d.-studerende, såvel ansatte som ikke ansatte. Der vælges to ph.d.-studerende for en 1-årig periode.

Valggruppe IV – studerende. Den første plads går til den studerende med flest stemmer. Den anden plads går til den studerende med flest stemmer på modsatte campus. Den tredje plads går til den med næstflest stemmer uanset campus. Der vælges tre studerende for en 1-årig periode.

Valglister og kandidatopstilling

4. Valglister og kandidatopstilling

4.1.
Valglister udarbejdes i Institutsekretariatet i samarbejde AU HR og med AU Studier. Hver stemmeberettiget anføres med navn og valggruppe. Valglisterne offentliggøres på hjemmesiden, og der er mulighed for at gøre indsigelser. I sådanne tilfælde skal der rettes henvendelse til institutsekretariatet ved mail til valg@edu.au.dk. Fristen herfor er den 9. oktober kl. 12.00.

Efter fristens udløb for indsigelser kan ingen kræve ændringer i valglisterne. Dog vil sekretariatet, så længe det er praktisk muligt, berigtige egentlige fejl, som man måtte blive opmærksom på.

4.2.
Opstilling af kandidater sker ved indsendelse af opstillingsblanket til valg@edu.au.dk.

Fristen for aflevering af er den 27. oktober kl. 12.00.

Indsigelser mod offentliggjorte kandidatlister skal være valgudvalget i hænde senest mandag den 6. november kl. 12.00.

Valgliste for ph.d.-studerende

 1. Uffe Ladegaard
 2. Hans Harryson
 3. Liv Fabrin
 4. Pernille Bødtker Sunde
 5. Marie-Louise Molbæk
 6. Lisa Monica Andersen
 7. Dorthe Carlsen
 8. Rune Hansen
 9. Dorethe Bjergkilde
 10. Anne Hovgaard Jørgensen
 11. Niels Lukassen
 12. Bjarke Lindsø Andersen
 13. Naja Dahlstrup Mogensen
 14. Susanne Rydahl
 15. Ashika Niraula
 16. Cristina Daniela Sacara Gulløv
 17. Marie Dahl Rasmussen
 18. Lærke Testmann
 19. Nina Berg Gøttsche
 20. Line Anne Roien
 21. Cecilia Petrine Molander Pedersen
 22. Oliver Alexander Tafdrup
 23. Bent Sortkær
 24. Merete Storgaard Jensen
 25. Chung Kim
 26. Raffaele Brahe-Orlandi
 27. Lars Ladefoged
 28. Margit Eva Jensen
 29. Heba Salah Y Abduljalil
 30. Ulla Nørtoft Thestrup
 31. Sarah Damgaard Warrer
 32. Tijana Maksimovic
 33. Signe Piil
 34. Rasmus Kolby Rahbek
 35. Niels Møller
 36. Pernille Mønsted
 37. Merete Munkholm
 38. Neriman Tiftikci
 39. Anne-Lise Ettrup Wahlun Laursen
 40. Louise Tidmand
 41. Christian Wahl
 42. Miriam Madsen
 43. Alex Young Pedersen
 44. Ida Mangor
 45. Bo Klindt Poulsen
 46. Lise Lotte S Helm-Petersen
 47. Bo Hedegaard Jacobsen
 48. Line Krogager Andersen
 49. Lise Ulrik Andreasen
 50. Marianne Dietz
 51. Martin Treumer Gregersen
 52. Stine Karen Nissen
 53. Rune Frederik Cordsen
 54. Nadia Mansour
 55. Kira Saabye Christensen
 56. Camilla Nørgaard
 57. Anne Suhr
 58. Jeppe Kiel Christensen
 59. Pernelle Rose Hansen
 60. Freja Filine Petersen
 61. Anne Krøger Pedersen
 62. Greta Jimenez
 63. Penille Rasmussen
 64. Simon Jensen
 65. Louise Bang
 66. Mia Skjold Tvede Henriksen
 67. Marianne Oksbjerg
 68. Thomas Kaas

Afstemning og valgresultat

5. Afstemning

5.1.
Er der inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder afstemningen og der er tale om fredsvalg. Dette bekendtgøres i så fald samtidig med offentliggørelsen af de endelige opstillingslister.

Hvis der er flere kandidater, end der skal vælges, bliver der altid kampvalg.

5.2.
Valget afholdes som elektronisk valg. Den elektroniske afstemning er åben fra den 13. november kl. 9.00 til 16. november kl. 16.00.

Stemmeoptælling foregår offentligt, så snart stemmeafgivningen er afsluttet. Rapport over de elektronisk afgivne stemmer udskrives.

6. Valgresultat

6.1.
Sekretariatet udarbejder en valgprotokol.

6.2.
Resultatet af valget offentliggøres på edu.au.dk/valg den 23. november.

6.3.
Klager over valget indgives skriftligt til institutlederen, som træffer afgørelse i sagen.