DPU

Valg til Institutforum og Uddannelsesnævn 2016

Resultat af valget til uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab

Valgt:

Der har været kampvalg til uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab. Her er oversigt over de valgte repræsentanter og suppleanter (stemmetal i parantes)

 1. Jens Kjær Reimer, BA København (SN repræsentant, født medlem)
 2. Helene Graversen, KA Aarhus (SN suppleant, født medlem)
 3. Ditte Marie Thomsen, BA Aarhus (34)
 4. Henrik Lillevang Hansen, BA København (12)
 5. Maria Kirkegaard Møller, BA Aarhus (10)
 6. Magnus Kvist Wibrand, KA København (12)

Suppleanter:

 1. Malene Sillas Jensen (12) (har udtrådt som ordinært medlem, for i stedet at indtræde som suppleant)
 2. Lucas Lundbye Cone  (9) 
 3. Sofie Mathilde Sanderhage (8)
 4. Anna Kristine Boulund (5)
 5. Tobias Fuglsberg Aarkjær (5)
 6. Petra Toft Nielsen (4)

Blanke stemmer: 6

 

 

Valg til institutforum

Der har været fredsvalg til institutforum

Valgte Ph.d.-studerende:

 1. Oliver Tafdrup
 2. Bent Sortkær Pedersen

Valgte studerende:

 1. Lucas Lundbye Cone
 2. Sidsel Esther Ejrnæs

Valg til uddannelsesnævn

Der er fredsvalg til alle nævn med undtagelse af uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab.

Valget til uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab løber fra mandag d. 21.nov. kl. 9.00 til torsdag d. 24.nov. kl. 16.00.

Afstemningen sker via en mail, der udsendes mandag morgen den 21. november. Check spamfiltret, hvis du ikke har modtaget en mail. Hvis der fortsat er problemer, så kontakt valgsekretariatet på valg@edu.au.dk.

Oversigt over studenterrepræsentanter til uddannelsesnævn valgt ved fredsvalg

Under hensyntagen til at studenterrepræsentanten i studienævnet er født medlem af uddannelsesnævnet, samt at den studerende, som opnår næstflest stemmer ved valget til studienævnet, samtidig indtræder i uddannelsesnævnet enten som medlem eller som suppleant afhængig af fordelingsnøglen, der skal sikre repræsentation fra begge campusser og alle uddannelser, er følgende valgt:

Uddannelsesnævn for Didaktikuddannelserne

5 repræsentanter & 2 suppleanter

 1. Søren Vilhelmsen, matematik, København (SN repræsentant, født medlem)
 2. Signe Elmstrøm Rasmussen, dansk, Aarhus
 3. Emma Nikander Nonboe-Nygaard, materiel kultur, København
 4. Emma Matilde Krog, dansk, Aarhus (suppleant)
 5. Sarah Engel Libonati, materiel kultur, København (suppleant)

 

Uddannelsesnævn for Generel Pædagogik

3 repræsentanter & 2 suppleanter

 1. Julie Tiedt, København (SN repræsentant, født medlem)
 2. Eva Viegas, Aarhus
 3. Julie Svensson, København (SN suppleant, født medlem)
  Sisse Nikolajsen, København (suppleant)

 

Uddannelsesnævn for Pædagogisk Antropologi & AEG

3 repræsentanter & 2 suppleanter

 1. Pernille Møller Kjeldsen, PA, København (SN repræsentant, født medlem)
 2. Anders Fromm Dall, AEG, København
 3. Sisse Due, PA, Aarhus (SN suppleant, født medlem)   
  Nanna Kirk, PA, Aarhus (suppleant)
  Stefanie Steinbeck, AEG, København (suppleant)
  Jacob Bech Sillesen, PA, København (suppleant)

Uddannelsesnævn for Pædagogisk Filosofi

3 repræsentanter & 2 suppleanter

 1. Marie Langy Jensen, Aarhus (SN repræsentant, født medlem)
 2. Ditte Skinnerup Philipsen Aarhus (SN suppleant, født medlem)
 3. Maria Hoffmann, København
  Stine Augusta Winther Junge, København (suppleant)
  Stine Anja Roer, København (suppleant)

Uddannelsesnævn for Pædagogisk Psykologi

5 repræsentanter & 2 suppleanter

 1. Pernille Sommerfeldt Pedersen, København (SN repræsentant, født medlem)
 2. Isabel Joy Axtmann hansen, København (SN suppleant, født medlem)
 3. Susanne Storgaard Hjort, Aarhus
 4. Camilla Viig Pallesen, Aarhus  
 5. Mathias Thorborg, København
  Jonas Westergaard, København (suppleant)
  Katja Tonsberg, København (suppleant)
  Charlotte Eckhaus, København (suppleant)
  Jakob Skildal Nielsen, København (suppleant)
  Mie Jørgensen, København (suppleant)
  Louise Vinther, København (suppleant)

Uddannelsesnævn for Pædagogisk Sociologi

4 repræsentanter & 2 suppleanter

 1. Trine Bruun Algren Vestergaard, Aarhus (SN repræsentant, født medlem)
 2. Gitte Jacobsen, Aarhus (SN suppleant, født medlem)
 3. Cristina de la Villa González, København
 4. Jakob Eder-Jensen, København
  Silja Outzen Rasmussen, Aarhus (suppleant) 
  Mette Marie Nielsen, Emdrup (suppleant)

D. 18. november 2016

DPU valgudvalg

Tidsfrister:

Der er fastsat følgende frister i forbindelse med afholdelse af valgene:

Mandag den 10. oktober                             

Offentliggørelse af valgcirkulære.

Offentliggørelse af valglister.

Onsdag den 19. oktober kl. 12.00             

Frist for indsigelse mod valglisterne.

Mandag den 24. oktober                             

Offentliggørelse af endelige valglister.

Opstilling af kandidater begynder.

Fredag den 4. november kl. 12.00            

Frist for opstilling af kandidater.

Onsdag den 16. november kl. 12.00        

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater.

Onsdag den 18. november                         

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg).                                                              

Offentliggørelse af endelige opstillingslister.

Mandag den 21. november kl. 9 til torsdag den 24. november kl. 16         

Afholdelse af valg.

Fredag den 25. november                           

Optælling af valg.

Torsdag den 1. december                           

Offentliggørelse af valg.  Fredag den 9. december                                                           

Frist for klager over det afholdte valg.

Onsdag den 1. februar 2017                       

De nyvalgte tiltræder.