Ledelse

Institutledelse

Hanne Løngreen

Institutleder Hanne Løngreen

Konstitueret viceinstitutleder forskning Claus Holm

Viceinstitutleder uddannelse Eva Viala

E-mail: institutledelsen@dpu.dk

Sekretariatet

Sekretariatsleder Mette Mejlvang
E: mmej@dpu.dk
M: 5136 9410

Sekretær for Hanne Løngreen Lise Skanting
E: lisk@dpu.dk
T: 8715 1762
M: 2612 7701

Konsulent for uddannelse Søren Balsløv Fransen
E: sbf@dpu.dk
M: 2326 5782

Konsulent for forskning Henrik Nitschke
E: hni@dpu.dk
T: 8716 3567
M: 2630 0402

Organigram for Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Forskningsprogramledere

Søren Christensen (Jens Erik Kristensen, substitut 1/1- 31/6-2013)

Forskningsprogrammet Pædagogisk Samtidsdiagnostik

Jørgen Huggler

Forskningsprogrammet Pædagogik og Filosofi

Hans Siggaard Jensen

Skoleforskningsprogrammet

Noemi Katznelson

Forskningsprogrammet Ungdomsforskning (CeFU)

Lena Lindenskov Forskningsprogrammet Fagdidaktik
Lotte Rahbek Schou Forskningsenheden for tværdisciplinær uddannelsesforskning
Venka Simovska Forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed (LOBS)
Dorthe Staunæs Forskningsprogrammet Organisation og læring
Dorte Marie Søndergaard Forskningsprogrammet Diversitet, Kultur og Forandring
Susan Tetler Forskningsprogrammet Social- og specialpædagogik, Inklusion og Ledelse af Organisationer (SILO)
Rie Thomsen Forskningsprogrammet Livslang Læring
Sue Wright EPOKE

Medlemmer af studienævnet

VIP-repræsentanter

Henrik Vase Frandsen, studienævnsformand (Pædagogisk filosofi)
Eva Silberschmidt Viala (Pædagogisk psykologi)
Lars Holm (Pædagogisk antropologi)
Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab)
Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne)
Tomas Højgaard (Generel pædagogik)
Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi)
Gorm Hansbøl (Masteruddannelse)

Studenterrepræsentanter

Heidi Rosengren (Generel pædagogik)
Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi)
Mette Lykke Gravgaard (Pædagogisk antropologi)
Kristian Birk (MALLL og Pædagogiske sociologi)
Jacob Svan Sterlie (Uddannelsesvidenskab)
Jacob Auring Grimm (Pædagogisk filosofi)
Kora Canger (Didaktikuddannelserne)

Medlemmer af LSAU

A-side

Hanne Løngreen, Institutleder (formand)
Eva Silberschmidt Viala, Studieleder
Nina Hvid, Sekretariatsleder

B-side

Charlotte Palludan, TR-DM (næstformand)
Tine Fristrup, (TR-Djøf)
Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, (TR-Psykologforeningen)
Mette Greve, (TR-HK samt arbejdsmiljørepræsentant)
Jakob Krause-Jensen (arbejdsmiljørepræsentant)

Tilforordnede

Per Lindblad Johansen, campuschef
Steen Jessen, HR-partner
Susie Petersson, Driftsinspektør

Sekretariat

Lise Skanting

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.02.2014

Her finder du Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Emdrup

Vis detaljeret kort

Her finder du Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Aarhus

Kontakt

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Aarhus Universitet

Campus Emdrup

Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8716 1300
E: dpu@dpu.dk

Campus Aarhus

Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Århus N
E: aarhus@dpu.dk

CVR-nr: 31119103
EAN-nr: Se EAN-numre

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk