Ledelse

Institutledelsen:

Claus Holm

KONSTITUERET INSTITUTLEDER

Kontor: Bygning D, lokale 320c
E-mail: clho@edu.au.dk
Direkte telefon: +45 8715 1842
Mobiltelefon: +45 2688 5600

Eva Silberschmidt Viala  

VICEINSTITUTLEDER OG STUDIELEDER

Kontor: Bygning D, lokale 320b

E-mail: esv@edu.au.dk

Mette Mejlvang  

SEKRETARIATSLEDER

Kontor: Bygning D, lokale 320

E-mail: mmej@edu.au.dk

Direkte telefon: +45 5136 9410

Genveje til medarbejdersiderne

Uddannelseskoordinatorer

Charlotte Mathiassen
Pædagogisk psykologi

Frederik Pio
Generel Pædagogik

Per Jepsen
Pædagogisk filosofi

Anne Larson
Pædagogisk sociologi

Ida Winther
Pædagogisk antropologi

Anna K Skyggebjerg
Didaktikuddannelserne

Jonas L Greve
Uddannelsesvidenskab

Jeanette Magne
Masteruddannelserne

Forskningsprogramledere

Fremtidsteknologi, kultur og læreprocesser
Cathrine Hasse

Forskningsprogrammet Diversitet, Kultur og Forandring
Dorte Marie Søndergaard

EPOKE
Dirk Michel-Schertges

Forskningsprogrammet Fagdidaktik
Claus Haas

Skoleforskningsprogrammet
Hans Siggaard Jensen

Forskningsprogrammet Livslang Læring
Rie Thomsen
Ulrik Brandi vikarierer frem til ultimo maj 2015 (forældreorlov)

Forskningsprogrammet Organisation og Læring
Dorthe Staunæs
Morten Nissen vikarierer, mens Dorthe har FP-orlov frem til 1/7 2015

Forskningsprogrammet Pædagogik og Filosofi
Jørgen Huggler

Forskningsprogrammet Pædagogisk Samtidsdiagnostik
Lars Geer Hammershøj

Forskningsprogrammet Social- og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer (SILO)
Susan Tetler

Forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed (LOBS)
Venka Simovska

Forskningsenheden for tværdisciplinær uddannelsesforskning
Oliver Kauffmann

Barndom, ungdom og institution - pædagogisk antropologiske perspektiver
Laura Gilliam

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.04.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk