Ledelse

Institutledelse

Claus Holm

Konstitueret institutleder Claus Holm

Viceinstitutleder uddannelse og studieleder Eva Viala

Konstitueret studieleder Tomas Højgaard

E-mail: institutledelsen@dpu.dk

Sekretariatet

Sekretariatsleder Mette Mejlvang
E: mmej@dpu.dk
M: 5136 9410

Sekretær Lise Skanting
E: lisk@dpu.dk
T: 8715 1762
M: 2612 7701

Konsulent for uddannelse Søren Balsløv Fransen
E: sbf@dpu.dk
M: 2326 5782

Konsulent for forskning Henrik Nitschke
E: hni@dpu.dk
T: 8716 3567
M: 2630 0402

Organigram for Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Forskningsprogramledere

Lars Geer Hammerhøj Pædagogisk Samtidsdiagnostik
Cathrine Hasse Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser
Jørgen Huggler Pædagogik og Filosofi
Hans Siggaard Jensen Skoleforskning
Lena Lindenskov Fagdidaktik
Oliver Kauffmann Forskningsenheden for tværdisciplinær uddannelsesforskning
Venka Simovska Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed (LOBS)
Dorthe Staunæs Organisation og læring
Dorte Marie Søndergaard Diversitet, Kultur og Forandring
Susan Tetler Social- og specialpædagogik, Inklusion og Ledelse af Organisationer (SILO)
Rie Thomsen Livslang Læring
Karen Valentin EPOKE
Niels Kryger Barndom, Ungdom og Institution – pædagogisk antropologiske perspektiver

Medlemmer af studienævnet

VIP-repræsentanter

Henrik Vase Frandsen, studienævnsformand (Pædagogisk filosofi)
Eva Silberschmidt Viala (Pædagogisk psykologi)
Lars Holm (Pædagogisk antropologi)
Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab)
Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktikuddannelserne)
Tomas Højgaard (Generel pædagogik)
Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi)
Gorm Hansbøl (Masteruddannelse)

Studenterrepræsentanter

Heidi Rosengren (Generel pædagogik)
Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi)
Mette Lykke Gravgaard (Pædagogisk antropologi)
Kristian Birk (MALLL og Pædagogiske sociologi)
Jacob Svan Sterlie (Uddannelsesvidenskab)
Jacob Auring Grimm (Pædagogisk filosofi)
Kora Canger (Didaktikuddannelserne)

Medlemmer af LSAU

A-side

Hanne Løngreen, Institutleder (formand)
Eva Silberschmidt Viala, Studieleder
Nina Hvid, Sekretariatsleder

B-side

Charlotte Palludan, TR-DM (næstformand)
Tine Fristrup, (TR-Djøf)
Niels Christian Mossfeldt Nickelsen, (TR-Psykologforeningen)
Mette Greve, (TR-HK samt arbejdsmiljørepræsentant)
Jakob Krause-Jensen (arbejdsmiljørepræsentant)

Tilforordnede

Per Lindblad Johansen, campuschef
Tomas Breddam, HR-partner
Susie Petersson, Driftsinspektør

Sekretariat

Lise Skanting

Medlemmer af Institutforum

Formand

Hanne Løngreen

VIP

Hanne Knudsen
Jørn Bjerre
Charlotte Mathiassen
Ida Juul
Steen Nepper Larsen
Asger Sørensen
Jeanette Magne Jensen
Tomas Højgaard

Ph.d.

Helle Plauborg
Vakant

Studerende

  • Pernille Rosenbæk (studerende)
  • Sissel Sørensen (studerende)
  • Lea Rosa Kvist (studerende)
  • Asger Emborg (studerende)

TAP

Pernille Ussing-Nielsen
Lise Wendelboe

Sekretariat

Lise Skanting

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 03.12.2014

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk