Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Om instituttet » Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige VIP-stillinger

Adjunkt/lektor i matematikkens didaktik

Ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, er en stilling som adjunkt/lektor i matematikkens didaktik ledig til besættelse pr. 1. september 2012 eller hurtigst muligt derefter.

Instituttet/matematikkens didaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring. Instituttet har fokus på uddannelser særligt inden for før-skoletilbud, grundskolen og livslang læring.

Stillingen er tilknyttet Forskningsenhed for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik under Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/ 

Faculty of Arts

Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/  

Stillingens indhold

Den kommende adjunkt/lektor skal varetage forskning, undervisning, vejledning og videnudveksling i matematik og matematikkens didaktik samt deltage i pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde.

Stillingen omfatter deltagelse i den fortsatte udvikling af Forskningsprogrammet for Fagdidaktik. Forskningsindsatsen ligger inden for matematikkens didaktik.

Vedrørende uddannelse og talentudvikling skal den kommende adjunkt/lektor bidrage til:

 • undervisning og vejledning på kandidatuddannelsen i didaktik, matematik, og på instituttets øvrige bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Der kan forekomme undervisningsopgaver i Aarhus
 • vejledning af ph.d.-studerende samt undervisning på ph.d.-kurser (hvis lektoratet søges)
 • udvikling af nye uddannelsestiltag med matematikdidaktisk relevans.

Desuden omfatter stillingen medansvar for varetagelsen af instituttets rekvirerede arbejde med de internationale PISA-undersøgelser.


Kvalifikationskrav

Ansøgeren må kunne dokumentere:

 • Forskning på internationalt niveau inden for matematikkens didaktik, hvis der søges lektorat. Hvis der søges adjunktur må ansøgeren kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau inden for dette område.
 • Evne til at kunne indgå i forskellige former for videnudveksling med eksterne aktører
 • Relevante undervisningsmæssige kvalifikationer
 • Hvis det er et lektorat, der søges, må ansøgeren endvidere kunne dokumentere undervisningsmæssige kvalifikationer svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

Såfremt ovenstående krav er opfyldt, vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover:

 • Har forskningserfaringer i forhold til it i matematikundervisningen
 • Har forskningserfaringer inden for før-skoletilbud, grundskolen  eller livslang læring og de tilknyttede læreruddannelser
 • Har dokumenterede erfaringer af relevans for varetagelsen af instituttets rekvirerede arbejde med de internationale PISA-undersøgelser.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det, at ansøgeren i løbet af ca. 2 år tilegner sig det danske sprog.

Formalia

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.
 
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/
 
Ansøgningen skal indeholde:

 • en motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen. 
 • curriculum vitæ 
 • en fuldstændig liste over publicerede arbejder
 • relevante eksamenspapirer.

Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Tomas Højgaard, telefon 8716 3596, e-mail thje@dpu.dk

Arbejdssted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige TAP-stillinger

Adjunkt/lektor i matematikkens didaktik

Ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, er en stilling som adjunkt/lektor i matematikkens didaktik ledig til besættelse pr. 1. september 2012 eller hurtigst muligt derefter.

Instituttet/matematikkens didaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring. Instituttet har fokus på uddannelser særligt inden for før-skoletilbud, grundskolen og livslang læring.

Stillingen er tilknyttet Forskningsenhed for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik under Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/ 

Faculty of Arts

Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/  

Stillingens indhold

Den kommende adjunkt/lektor skal varetage forskning, undervisning, vejledning og videnudveksling i matematik og matematikkens didaktik samt deltage i pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde.

Stillingen omfatter deltagelse i den fortsatte udvikling af Forskningsprogrammet for Fagdidaktik. Forskningsindsatsen ligger inden for matematikkens didaktik.

Vedrørende uddannelse og talentudvikling skal den kommende adjunkt/lektor bidrage til:

 • undervisning og vejledning på kandidatuddannelsen i didaktik, matematik, og på instituttets øvrige bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Der kan forekomme undervisningsopgaver i Aarhus
 • vejledning af ph.d.-studerende samt undervisning på ph.d.-kurser (hvis lektoratet søges)
 • udvikling af nye uddannelsestiltag med matematikdidaktisk relevans.

Desuden omfatter stillingen medansvar for varetagelsen af instituttets rekvirerede arbejde med de internationale PISA-undersøgelser.


Kvalifikationskrav

Ansøgeren må kunne dokumentere:

 • Forskning på internationalt niveau inden for matematikkens didaktik, hvis der søges lektorat. Hvis der søges adjunktur må ansøgeren kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau inden for dette område.
 • Evne til at kunne indgå i forskellige former for videnudveksling med eksterne aktører
 • Relevante undervisningsmæssige kvalifikationer
 • Hvis det er et lektorat, der søges, må ansøgeren endvidere kunne dokumentere undervisningsmæssige kvalifikationer svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

Såfremt ovenstående krav er opfyldt, vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover:

 • Har forskningserfaringer i forhold til it i matematikundervisningen
 • Har forskningserfaringer inden for før-skoletilbud, grundskolen  eller livslang læring og de tilknyttede læreruddannelser
 • Har dokumenterede erfaringer af relevans for varetagelsen af instituttets rekvirerede arbejde med de internationale PISA-undersøgelser.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det, at ansøgeren i løbet af ca. 2 år tilegner sig det danske sprog.

Formalia

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.
 
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/
 
Ansøgningen skal indeholde:

 • en motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen. 
 • curriculum vitæ 
 • en fuldstændig liste over publicerede arbejder
 • relevante eksamenspapirer.

Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Tomas Højgaard, telefon 8716 3596, e-mail thje@dpu.dk

Arbejdssted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige deltidsunderviser stillinger

Adjunkt/lektor i matematikkens didaktik

Ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, er en stilling som adjunkt/lektor i matematikkens didaktik ledig til besættelse pr. 1. september 2012 eller hurtigst muligt derefter.

Instituttet/matematikkens didaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring. Instituttet har fokus på uddannelser særligt inden for før-skoletilbud, grundskolen og livslang læring.

Stillingen er tilknyttet Forskningsenhed for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik under Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/ 

Faculty of Arts

Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/  

Stillingens indhold

Den kommende adjunkt/lektor skal varetage forskning, undervisning, vejledning og videnudveksling i matematik og matematikkens didaktik samt deltage i pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde.

Stillingen omfatter deltagelse i den fortsatte udvikling af Forskningsprogrammet for Fagdidaktik. Forskningsindsatsen ligger inden for matematikkens didaktik.

Vedrørende uddannelse og talentudvikling skal den kommende adjunkt/lektor bidrage til:

 • undervisning og vejledning på kandidatuddannelsen i didaktik, matematik, og på instituttets øvrige bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Der kan forekomme undervisningsopgaver i Aarhus
 • vejledning af ph.d.-studerende samt undervisning på ph.d.-kurser (hvis lektoratet søges)
 • udvikling af nye uddannelsestiltag med matematikdidaktisk relevans.

Desuden omfatter stillingen medansvar for varetagelsen af instituttets rekvirerede arbejde med de internationale PISA-undersøgelser.


Kvalifikationskrav

Ansøgeren må kunne dokumentere:

 • Forskning på internationalt niveau inden for matematikkens didaktik, hvis der søges lektorat. Hvis der søges adjunktur må ansøgeren kunne dokumentere videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau inden for dette område.
 • Evne til at kunne indgå i forskellige former for videnudveksling med eksterne aktører
 • Relevante undervisningsmæssige kvalifikationer
 • Hvis det er et lektorat, der søges, må ansøgeren endvidere kunne dokumentere undervisningsmæssige kvalifikationer svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

Såfremt ovenstående krav er opfyldt, vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover:

 • Har forskningserfaringer i forhold til it i matematikundervisningen
 • Har forskningserfaringer inden for før-skoletilbud, grundskolen  eller livslang læring og de tilknyttede læreruddannelser
 • Har dokumenterede erfaringer af relevans for varetagelsen af instituttets rekvirerede arbejde med de internationale PISA-undersøgelser.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det, at ansøgeren i løbet af ca. 2 år tilegner sig det danske sprog.

Formalia

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.
 
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/
 
Ansøgningen skal indeholde:

 • en motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen. 
 • curriculum vitæ 
 • en fuldstændig liste over publicerede arbejder
 • relevante eksamenspapirer.

Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Tomas Højgaard, telefon 8716 3596, e-mail thje@dpu.dk

Arbejdssted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.04.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk