Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Om instituttet » Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige VIP-stillinger

Lektorat i naturfagsdidaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed et lektorat i naturfagsdidaktik med særligt fokus på grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Lektoratet er en fast stilling og er ledigt til besættelse pr. 1. september 2012 eller snarest herefter.

Instituttet/naturfagsdidaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Lektoratet er tilknyttet Forskningsenhed for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik under Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.


Faculty of Arts

Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Stillingsindhold

Den kommende lektor skal varetage forskning inden for naturfagsdidaktik i grundskole og ungdomsuddannelser med særligt fokus på:

 •  udvikling af elevers interesse for og læring i naturfagene
 • faglig læsning og skrivning i naturfagene
 • interesseskabende naturfagsaktiviteter uden for skolen.

I stillingen indgår desuden varetagelse af naturfagsdidaktiske hverv i forbindelse med internationale sammenlignende undersøgelser som PISA samt deltagelse i den fortsatte udvikling af Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

På uddannelsessiden skal den kommende lektor bidrage til:

 • undervisning og vejledning på kandidatuddannelserne i didaktik og på instituttets øvrige kandidat-, bachelor- og masteruddannelser. Der kan forekomme undervisningsopgaver i Aarhus
 • udvikling af nye uddannelsestiltag med naturfagsdidaktisk relevans
 • vejledning af ph.d.-studerende og undervisning på ph.d.-kurser.

Det forventes, at den kommende lektor bidrager til reetablering af instituttets naturfagsdidaktiske miljø som afgørende faktor i dansk uddannelsespolitik, og at dette sker i et samarbejde med relevante forskningsmiljøer og interessenter uden for instituttet.

Kvalifikationskrav

Det kræves, at:

 • ansøgeren er forskningskvalificeret svarende til gennemført adjunktansættelse inden for det naturfagsdidaktiske område og har en forskningsforankret viden inden for såvel didaktik som inden for et eller flere naturfag
 • ansøgeren kan dokumentere publikationer på internationalt niveau samt evnen til at indgå i forskellige former for vidensudveksling    
 • ansøgeren kan dokumentere relevante undervisningsmæssige kvalifikationer på universitetsniveau svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

Såfremt ovenstående krav er opfyldt, vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover:

 • har interesse i og baggrund for at arbejde med vekselvirkningen mellem skolens undervisning i naturfag og interesseskabende aktiviteter i og uden for skolen 
 • som i deres forskning vil prioritere arbejdet med naturfagene i større internationale undersøgelser.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2. år tilegner sig det danske sprog.

Formalia

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Ansøgningen skal indeholde:

 • en motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio:
   http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • En redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen
 • curriculum vitæ 
 • en fuldstændig liste over publicerede arbejder
 • relevante eksamenspapirer.
Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Lena Lindenskov, telefon 2630 6689, e-mail lenali@dpu.dk

Arbejdssted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige TAP-stillinger

Lektorat i naturfagsdidaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed et lektorat i naturfagsdidaktik med særligt fokus på grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Lektoratet er en fast stilling og er ledigt til besættelse pr. 1. september 2012 eller snarest herefter.

Instituttet/naturfagsdidaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Lektoratet er tilknyttet Forskningsenhed for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik under Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.


Faculty of Arts

Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Stillingsindhold

Den kommende lektor skal varetage forskning inden for naturfagsdidaktik i grundskole og ungdomsuddannelser med særligt fokus på:

 •  udvikling af elevers interesse for og læring i naturfagene
 • faglig læsning og skrivning i naturfagene
 • interesseskabende naturfagsaktiviteter uden for skolen.

I stillingen indgår desuden varetagelse af naturfagsdidaktiske hverv i forbindelse med internationale sammenlignende undersøgelser som PISA samt deltagelse i den fortsatte udvikling af Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

På uddannelsessiden skal den kommende lektor bidrage til:

 • undervisning og vejledning på kandidatuddannelserne i didaktik og på instituttets øvrige kandidat-, bachelor- og masteruddannelser. Der kan forekomme undervisningsopgaver i Aarhus
 • udvikling af nye uddannelsestiltag med naturfagsdidaktisk relevans
 • vejledning af ph.d.-studerende og undervisning på ph.d.-kurser.

Det forventes, at den kommende lektor bidrager til reetablering af instituttets naturfagsdidaktiske miljø som afgørende faktor i dansk uddannelsespolitik, og at dette sker i et samarbejde med relevante forskningsmiljøer og interessenter uden for instituttet.

Kvalifikationskrav

Det kræves, at:

 • ansøgeren er forskningskvalificeret svarende til gennemført adjunktansættelse inden for det naturfagsdidaktiske område og har en forskningsforankret viden inden for såvel didaktik som inden for et eller flere naturfag
 • ansøgeren kan dokumentere publikationer på internationalt niveau samt evnen til at indgå i forskellige former for vidensudveksling    
 • ansøgeren kan dokumentere relevante undervisningsmæssige kvalifikationer på universitetsniveau svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

Såfremt ovenstående krav er opfyldt, vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover:

 • har interesse i og baggrund for at arbejde med vekselvirkningen mellem skolens undervisning i naturfag og interesseskabende aktiviteter i og uden for skolen 
 • som i deres forskning vil prioritere arbejdet med naturfagene i større internationale undersøgelser.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2. år tilegner sig det danske sprog.

Formalia

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Ansøgningen skal indeholde:

 • en motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio:
   http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • En redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen
 • curriculum vitæ 
 • en fuldstændig liste over publicerede arbejder
 • relevante eksamenspapirer.
Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Lena Lindenskov, telefon 2630 6689, e-mail lenali@dpu.dk

Arbejdssted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige deltidsunderviser stillinger

Lektorat i naturfagsdidaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed et lektorat i naturfagsdidaktik med særligt fokus på grundskolen og ungdomsuddannelserne.
Lektoratet er en fast stilling og er ledigt til besættelse pr. 1. september 2012 eller snarest herefter.

Instituttet/naturfagsdidaktik

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Lektoratet er tilknyttet Forskningsenhed for Matematikkens og Naturfagenes Didaktik under Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.


Faculty of Arts

Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Stillingsindhold

Den kommende lektor skal varetage forskning inden for naturfagsdidaktik i grundskole og ungdomsuddannelser med særligt fokus på:

 •  udvikling af elevers interesse for og læring i naturfagene
 • faglig læsning og skrivning i naturfagene
 • interesseskabende naturfagsaktiviteter uden for skolen.

I stillingen indgår desuden varetagelse af naturfagsdidaktiske hverv i forbindelse med internationale sammenlignende undersøgelser som PISA samt deltagelse i den fortsatte udvikling af Forskningsprogrammet for Fagdidaktik.

På uddannelsessiden skal den kommende lektor bidrage til:

 • undervisning og vejledning på kandidatuddannelserne i didaktik og på instituttets øvrige kandidat-, bachelor- og masteruddannelser. Der kan forekomme undervisningsopgaver i Aarhus
 • udvikling af nye uddannelsestiltag med naturfagsdidaktisk relevans
 • vejledning af ph.d.-studerende og undervisning på ph.d.-kurser.

Det forventes, at den kommende lektor bidrager til reetablering af instituttets naturfagsdidaktiske miljø som afgørende faktor i dansk uddannelsespolitik, og at dette sker i et samarbejde med relevante forskningsmiljøer og interessenter uden for instituttet.

Kvalifikationskrav

Det kræves, at:

 • ansøgeren er forskningskvalificeret svarende til gennemført adjunktansættelse inden for det naturfagsdidaktiske område og har en forskningsforankret viden inden for såvel didaktik som inden for et eller flere naturfag
 • ansøgeren kan dokumentere publikationer på internationalt niveau samt evnen til at indgå i forskellige former for vidensudveksling    
 • ansøgeren kan dokumentere relevante undervisningsmæssige kvalifikationer på universitetsniveau svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

Såfremt ovenstående krav er opfyldt, vil det være en fordel, hvis ansøgeren herudover:

 • har interesse i og baggrund for at arbejde med vekselvirkningen mellem skolens undervisning i naturfag og interesseskabende aktiviteter i og uden for skolen 
 • som i deres forskning vil prioritere arbejdet med naturfagene i større internationale undersøgelser.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2. år tilegner sig det danske sprog.

Formalia

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Ansøgningen skal indeholde:

 • en motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio:
   http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • En redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen
 • curriculum vitæ 
 • en fuldstændig liste over publicerede arbejder
 • relevante eksamenspapirer.
Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Lena Lindenskov, telefon 2630 6689, e-mail lenali@dpu.dk

Arbejdssted

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.04.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk