Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Om instituttet » Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige VIP-stillinger

Lektorat i karrierevejledning

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed et lektorat i karrierevejledning.  Lektoratet er en fast stilling og ledig til besættelse pr. 1. august 2012 eller snarest herefter.

Instituttet/karrierevejledning
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

Lektoratet er tilknyttet forskningsmiljøet for erhvervsuddannelse og vejledning, der varetager forskning, undervisning, faglig vejledning og myndighedsbetjening i relation til området uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning inden for grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, voksen- og efteruddannelse, arbejdsmarkedet samt overgange herimellem.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Stillingens indhold
Stillingen omfatter undervisning, udvikling og forskning indenfor karrierevejledning i et livslangt perspektiv med særligt henblik på at undersøge betydningen af karrierevejledning i et hverdagslivsperspektiv og knyttet til begrebet livslang læring.

Forskning
Forskningsaktiviteten i lektoratet forventes rettet mod karrierevejledning i forskellige kollektive vejledningsformer. Herunder udvikling af teori og metode til vejledning i fællesskaber. Den, der ansættes skal kunne bidrage til udviklingen af forskningen indenfor karrierevejledning i et livslangt perspektiv, nationalt såvel som internationalt.

Uddannelse
Den kommende lektor skal varetage koordinering, undervisning og kollektiv såvel som individuel opgavevejledning på masteruddannelsen i vejledning med særligt ansvar for modul 2 på Masteruddannelsen i Vejledning med titlen ’vejledning og samfund.’ Ydermere skal lektoren bidrage til den fremtidige udvikling af masteruddannelsen i vejledning.

Talentudvikling
Det forventes, at den kommende lektor varetager vejledning af ph.d.-studerende samt undervisning på og udvikling af ph.d.-kurser.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende lektor bidrager til videnudveksling i nationale såvel som internationale miljøer for vejledningsforskning og vejledningspraksis dels gennem deltagelse i internationale, interdisciplinære forskningsprojekter og dels gennem publicering og konferenceoplæg fx på IAEVG konferencerne.
Det forventes også at lektoren bidrager med sin viden ifm. etableringen af et karrierecenter på fakultets- og universitetsniveau.

Kvalifikationskrav
Det kræves, at ansøgeren:

 • kan dokumentere erfaring med forskning inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
 • har gennemført selvstændig forskning på internationalt niveau inden for vejledning
 • har teoretisk indsigt, metodisk erfaring og kompetencer indenfor teoretiske retninger, som beskæftiger sig med forholdet mellem subjekt og samfund fx sociologiske, sociokulturelle eller socialpsykologiske tilgange
 • har arbejdet med praksisforskning og kan dokumentere erfaringer med forsknings- og udviklingsprojekter inden for karrierevejledning med særligt fokus på kollektive vejledningsformer og undersøgelse af vejledningens organiseringsformer
 • kan dokumentere erfaring med internationalt samarbejde og netværk indenfor vejledningsfeltet
 • kan dokumentere relevante undervisningsmæssige kvalifikationer på universitetsniveau svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2. år tilegner sig det danske sprog.

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen
 • fem videnskabelige værker efter eget valg 
 • curriculum vitæ 
 • relevante eksamenspapirer
 • publikationsliste, der angiver titel, evt. medforfattere, sidetal, publikationsår og -sted.

Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Peter Plant, telefon 8716 3675, e-mail pepl@dpu.dk.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige TAP-stillinger

Lektorat i karrierevejledning

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed et lektorat i karrierevejledning.  Lektoratet er en fast stilling og ledig til besættelse pr. 1. august 2012 eller snarest herefter.

Instituttet/karrierevejledning
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

Lektoratet er tilknyttet forskningsmiljøet for erhvervsuddannelse og vejledning, der varetager forskning, undervisning, faglig vejledning og myndighedsbetjening i relation til området uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning inden for grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, voksen- og efteruddannelse, arbejdsmarkedet samt overgange herimellem.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Stillingens indhold
Stillingen omfatter undervisning, udvikling og forskning indenfor karrierevejledning i et livslangt perspektiv med særligt henblik på at undersøge betydningen af karrierevejledning i et hverdagslivsperspektiv og knyttet til begrebet livslang læring.

Forskning
Forskningsaktiviteten i lektoratet forventes rettet mod karrierevejledning i forskellige kollektive vejledningsformer. Herunder udvikling af teori og metode til vejledning i fællesskaber. Den, der ansættes skal kunne bidrage til udviklingen af forskningen indenfor karrierevejledning i et livslangt perspektiv, nationalt såvel som internationalt.

Uddannelse
Den kommende lektor skal varetage koordinering, undervisning og kollektiv såvel som individuel opgavevejledning på masteruddannelsen i vejledning med særligt ansvar for modul 2 på Masteruddannelsen i Vejledning med titlen ’vejledning og samfund.’ Ydermere skal lektoren bidrage til den fremtidige udvikling af masteruddannelsen i vejledning.

Talentudvikling
Det forventes, at den kommende lektor varetager vejledning af ph.d.-studerende samt undervisning på og udvikling af ph.d.-kurser.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende lektor bidrager til videnudveksling i nationale såvel som internationale miljøer for vejledningsforskning og vejledningspraksis dels gennem deltagelse i internationale, interdisciplinære forskningsprojekter og dels gennem publicering og konferenceoplæg fx på IAEVG konferencerne.
Det forventes også at lektoren bidrager med sin viden ifm. etableringen af et karrierecenter på fakultets- og universitetsniveau.

Kvalifikationskrav
Det kræves, at ansøgeren:

 • kan dokumentere erfaring med forskning inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
 • har gennemført selvstændig forskning på internationalt niveau inden for vejledning
 • har teoretisk indsigt, metodisk erfaring og kompetencer indenfor teoretiske retninger, som beskæftiger sig med forholdet mellem subjekt og samfund fx sociologiske, sociokulturelle eller socialpsykologiske tilgange
 • har arbejdet med praksisforskning og kan dokumentere erfaringer med forsknings- og udviklingsprojekter inden for karrierevejledning med særligt fokus på kollektive vejledningsformer og undersøgelse af vejledningens organiseringsformer
 • kan dokumentere erfaring med internationalt samarbejde og netværk indenfor vejledningsfeltet
 • kan dokumentere relevante undervisningsmæssige kvalifikationer på universitetsniveau svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2. år tilegner sig det danske sprog.

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen
 • fem videnskabelige værker efter eget valg 
 • curriculum vitæ 
 • relevante eksamenspapirer
 • publikationsliste, der angiver titel, evt. medforfattere, sidetal, publikationsår og -sted.

Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Peter Plant, telefon 8716 3675, e-mail pepl@dpu.dk.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Ledige deltidsunderviser stillinger

Lektorat i karrierevejledning

Institut for Uddannelse og Pædagogik, Faculty of Arts, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, opslår hermed et lektorat i karrierevejledning.  Lektoratet er en fast stilling og ledig til besættelse pr. 1. august 2012 eller snarest herefter.

Instituttet/karrierevejledning
Institut for Uddannelse og Pædagogik er med ca. 200 forskerårsværk, 90 ph.d.-studerende og 4000 kandidat-, bachelor- og masterstuderende det største, danske miljø for forskning i pædagogik, didaktik og læring.

Instituttet er kendetegnet ved at arbejde på tværs af traditionelle faggrænser og i tæt kontakt med det omgivende samfund, herunder virksomheder, organisationer, myndigheder og institutioner både nationalt og internationalt.

Lektoratet er tilknyttet forskningsmiljøet for erhvervsuddannelse og vejledning, der varetager forskning, undervisning, faglig vejledning og myndighedsbetjening i relation til området uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning inden for grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, voksen- og efteruddannelse, arbejdsmarkedet samt overgange herimellem.

For yderligere information om instituttets forsknings- og uddannelsesprofil henvises til http://edu.au.dk/.

Faculty of Arts
Faculty of Arts er en fusion af de hidtidige hovedområder: Det Humanistiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Under Arts kombineres pædagogisk, teologisk og humanistisk viden, som styrker Aarhus Universitets indsats inden for både forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

Mere information om ARTS http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/

Stillingens indhold
Stillingen omfatter undervisning, udvikling og forskning indenfor karrierevejledning i et livslangt perspektiv med særligt henblik på at undersøge betydningen af karrierevejledning i et hverdagslivsperspektiv og knyttet til begrebet livslang læring.

Forskning
Forskningsaktiviteten i lektoratet forventes rettet mod karrierevejledning i forskellige kollektive vejledningsformer. Herunder udvikling af teori og metode til vejledning i fællesskaber. Den, der ansættes skal kunne bidrage til udviklingen af forskningen indenfor karrierevejledning i et livslangt perspektiv, nationalt såvel som internationalt.

Uddannelse
Den kommende lektor skal varetage koordinering, undervisning og kollektiv såvel som individuel opgavevejledning på masteruddannelsen i vejledning med særligt ansvar for modul 2 på Masteruddannelsen i Vejledning med titlen ’vejledning og samfund.’ Ydermere skal lektoren bidrage til den fremtidige udvikling af masteruddannelsen i vejledning.

Talentudvikling
Det forventes, at den kommende lektor varetager vejledning af ph.d.-studerende samt undervisning på og udvikling af ph.d.-kurser.

Videnudveksling
Det forventes, at den kommende lektor bidrager til videnudveksling i nationale såvel som internationale miljøer for vejledningsforskning og vejledningspraksis dels gennem deltagelse i internationale, interdisciplinære forskningsprojekter og dels gennem publicering og konferenceoplæg fx på IAEVG konferencerne.
Det forventes også at lektoren bidrager med sin viden ifm. etableringen af et karrierecenter på fakultets- og universitetsniveau.

Kvalifikationskrav
Det kræves, at ansøgeren:

 • kan dokumentere erfaring med forskning inden for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
 • har gennemført selvstændig forskning på internationalt niveau inden for vejledning
 • har teoretisk indsigt, metodisk erfaring og kompetencer indenfor teoretiske retninger, som beskæftiger sig med forholdet mellem subjekt og samfund fx sociologiske, sociokulturelle eller socialpsykologiske tilgange
 • har arbejdet med praksisforskning og kan dokumentere erfaringer med forsknings- og udviklingsprojekter inden for karrierevejledning med særligt fokus på kollektive vejledningsformer og undersøgelse af vejledningens organiseringsformer
 • kan dokumentere erfaring med internationalt samarbejde og netværk indenfor vejledningsfeltet
 • kan dokumentere relevante undervisningsmæssige kvalifikationer på universitetsniveau svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.

På grund af studiernes tiltagende internationale orientering må ansøgeren være i stand til også at undervise på engelsk. I tilfælde af at ansøgeren ikke er dansksproget, forudsættes det at ansøgeren i løbet af ca. 2. år tilegner sig det danske sprog.

Formalia
Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC: http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2011/~/media/Circular/2011/061-11.ashx.

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet: http://www.au.dk/om/organisation/index/2/21/21-06/

Læs vejledning til ansøgning om VIP-stillinger på Arts: http://www.au.dk/om/organisation/hovedomraader/ar/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/

Ansøgningen skal indeholde:

 • motivation for at søge stillingen, herunder forskningsplan og visioner for arbejdet i stillingen. Herudover vedlægges en kort redegørelse for hidtil opnåede forskningsresultater
 • undervisningsportfolio http://www.au.dk/om/uni/strategiogpolitik/portfolio/ 
 • en redegørelse for andre kvalifikationer relevante for stillingen
 • fem videnskabelige værker efter eget valg 
 • curriculum vitæ 
 • relevante eksamenspapirer
 • publikationsliste, der angiver titel, evt. medforfattere, sidetal, publikationsår og -sted.

Dette materiale uploades elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Den videnskabelige produktion (maximalt 5 arbejder) uploades ligeledes i forbindelse med ansøgningen.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Hanne Løngreen, e-mail hannel@dpu.dk eller lektor Peter Plant, telefon 8716 3675, e-mail pepl@dpu.dk.

Arbejdssted
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.06.2012
Søg stilling online her

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 44.500 studerende og 11.500 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2015 udgør 6,2 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.04.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier:

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk