Profil

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er centrum for uddannelsesforskning og pædagogisk forskning i Danmark. 

Instituttet arbejder i øjeblikket med at realisere de beslutninger, som er truffet i forbindelse med den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet, hvor der om Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) står: 

"Det har været afgørende for beslutningen om en hovedområdeorganisering i tre institutter og et center, at en væsentlig del af uddannelserne og forskningen ved DPU har en sektorspecifik karakter med en række klare aftagere og eksterne interessenter, som fordrer en entydig organisatorisk kontaktflade.

Hertil kommer, at det tidligere DPU i forvejen er organiseret tværfagligt med forskning og uddannelser på tværs af fagligheder og nuværende institutter, hvilket tilsiger en fortsat organisering af DPU i en samlet enhed.

For at styrke den interne åbenhed og fleksibilitet samles de nuværende tre institutter og Center for Grundskoleforskning i ét institut under navnet: 'Institut for Uddannelse og Læring (DPU)'. Det nye institut vil kunne fastholde DPU's brand inden for forskning og videnudveksling og samtidig danne en stærk ramme om nye og kommende uddannelser inden for instituttet og på tværs af hovedområdet.

En kommende strategiproces skal medvirke til at styrke DPU's profil som Danmarks centrum for uddannelsesforskning og pædagogisk forskning, samt for uddannelser særligt inden for før-skoletilbud, grundskolen og livslang læring."

Den faglige Udviklingsproces, Aarhus Universitet.
Bilag for hovedområder
Universitetsledelsen d. 9. marts 2011, side 6

Den ny forsknings- og uddannelsesorganisering og strategi vil gælde fra 1.marts 2012.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.02.2014

Her finder du Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Emdrup

Vis detaljeret kort

Her finder du Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i Aarhus

Kontakt

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Aarhus Universitet

Campus Emdrup

Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8716 1300
E: dpu@dpu.dk

Campus Aarhus

Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Århus N
E: aarhus@dpu.dk

CVR-nr: 31119103
EAN-nr: Se EAN-numre

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk