DPU

Mød Uddannelsesvidenskab
Uddannelse - Karriere - Talent

En messe for virksomheder, nuværende og tidligere studerende og
dem, der overvejer at læse uddannelsesvidenskab.

Kom og hør om uddannelsen i uddannelsesvidenskab, mød studerende og undervisere på uddannelsen, og bliv klogere på, hvilken værdi bachelorer og kandidater i uddannelsesvidenskab kan tilføre din virksomhed eller organisation.

Vi serverer kaffe, vand og lidt sødt undervejs...

PROGRAM

Kl. 13.15: Velkomst


ved Jonas A. Lysgaard (uddannelseskoordinator), Pia Bramming (afdelingsleder) og Birgitte Dam (uddannelses- og afdelingsmanager).

13:30 - 18: Speakers corner, oplæg, CV-bod m.m.


Speakers Corner

Bæredygtighed, talent og innovation

Jonas A. Lysgaard
Ulrik Brandi
Lars Geer Hammershøj

Mød

 • Lars Geer Hammershøj
 • Jonas A. Lysgaard
 • Ulrik Brandi

Motivation, mobning og medier

Jette Kofoed
Morten Nissen
Dorthe Staunæs

Mød

 • Morten Nissen
 • Dorthe Staunæs
 • Jette Kofoed

Oplæg om uddannelsesvidenskab:

Fra studerende:

 • Bachelorstuderende:Lucas Cone
 • Specialestuderende: Merete S. Lintrup
 • Dimittend: Lasse Nielsen
 • Ph.d.-studerende: Videopræsentation ved Bjarke Lindsø og Oliver Tafdrup

Rudolf Kjeldsen
Christian Lima

Fra aftagere:

 • Camilla Wang, rektor på UCSJ og medlem af DPU's aftagerpanel
 • HR 7 (Rudolf Kjeldsen /Christian Lima)

Tete-a-tete-samtale med studerende

 • Tag en snak med en af de nuværende studerende

CV- og karrierevejledning

 • Få gode råd og karrierevejledning og/eller sparring på dit CV:
  • Dansk Magisterforening
  • Arts Karriere
 • Tag en snak med din (kommende) a-kasse
  • MA - magistrenes A-kasse

Studievejledning (Studenterstudievejledere)

 • Planlægger du at søge optagelse på uddannelsesvidenskab? Tag en snak med en studievejleder

HVORNÅR OG HVOR?

Tid

23. februar 2017 kl. 13 - ca. 18

Sted

DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV., Aulaen, bygning A

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding kræves.

Tilmeldingsfrist: 22. februar 2017


KONTAKT

Birgitte Dam

Fuldmægtig
M
H bygn. B, 203
P +4587162946
P +4593508023

Kl. 16 - 17: Informationsmøde for kommende studerende


Overvejer du at læse uddannelsesvidenskab? Deltag i informationsmødet og hør mere uddannelsen, om adgangskrav og optagelse samt ikke mindst, hva du kan blive bagefter. Efter mødet tilbyder vi en lille tur rundt på campus i Emdrup.

Kl. 16:00

Velkommen. Hvordan er uddannelsen er bygget op? Hvad bliver du egentlig undervist i? Hvad kan du bruge det til?

v/ Jonas A. Lysgaard, uddannelseskoordinator og Birgitte Dam, uddannelses- og afdelingsmanager på uddannelsesvidenskab

Kl. 16:30

Hvordan er studiet? Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvordan er eksamen? Hvordan forløber studiestarten? Stil selv flere spørgsmål.

Oplæg fra nuværende studerende på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab

Kl. 16.50

Hvad kan du blive? Hvordan giver studiet mening, når du er blevet færdig? Hvordan er der på arbejdsmarkedet? Stil selv flere spørgsmål

Oplæg fra færdiguddannede uddannelsesvidenskabere

Har du flere spørgsmål om adgangskriterier, optagelsesprocedure osv., er du velkommen til at spørge studievejlederne, der også er tilstede på dagen. 

Kort om uddannelsen i Uddannelsesvidenskab

Uddannelse, læring, kompetence- og talentudvikling har central og voksende betydning i et samfund, der stiller krav om læring, udvikling og innovation på såvel det overordnede samfundsmæssige niveau, på et institutionelt og organisatorisk niveau som på enkeltpersonsniveau. Slagordsagtigt kan man sige, at uddannelsesvidenskab skaber og formidler viden for samfundet, ved mennesket, gennem læring

Det særlige ved uddannelsen er, at den forener et samfundsvidenskabeligt styringsperspektiv på uddannelse med et mere humanistisk dannelsesperspektiv. Uddannelsen retter sig mod kulturelle, sociale, økonomiske, forvaltnings- og styringsmæssige forhold, der omkranser, betinger og udvikler uddannelse, undervisning, læring og kompetencer. Fokus er på uddannelse i det komplekse samspil mellem samfund, institution/organisation og individ.

Nogle af de centrale emner, der bliver behandlet på uddannelsens første otte semestre er:

 • Uddannelsers og uddannelsessystemers rolle globalt og politisk
 • Læring og læreprocesser
 • Pædagogik og didaktik
 • Vidensamfund og globalisering
 • Styring og uddannelsesforvaltning
 • Organisations-, kultur- og innovationsanalyser

Uddannelserne behandler disse analytisk, kritisk og visionært ud fra forskellige sociologiske, antropologiske, psykologiske, pædagogiske og filosofiske synsvinkler. Disse synsvinkler anlægges ikke alene historisk og teoretisk, men også aktuelt og globalt med stadig hensyn til og diskussion med den pædagogiske forskning, der i dag finder sted internationalt.

Pointen med den tværvidenskabelige tilgang er at producere kandidater, der har udviklet en kritisk og nuanceret tilgang til uddannelse, og som er i stand til at bidrage til virksomhedernes uddannelses- og udviklingspraksisser på det højest muligt informerede grundlag.

På kandidatuddannelsen har vi to specialiseringer og mulighed for et selvvalgt forløb:

 • Specialiseringen i uddannelsesforvaltningen uddanner kandidater, der kan forvalte, administrere, udvikle og evaluere uddannelser - uddannelsesforvaltning (UF).
 • Specialiseringen i Humane Ressourcer uddanner kandidater, der kan afdække, innovere, tilrettelægge, gennemføre og evaluere tiltag målrettet organisationens kompetenceudvikling, kreativitet og innovation – humane ressourcer (HR).
 • Den selvvalgte specialisering uddanner kandidater med særlig viden inden for fx internationalisering, formidling, mediering og vejledning.

Der er på uddannelsen mulighed for praktik på kandidatuddannelsens 3. semester.

Uddannelsesvidenskab startede i 2010 på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet (AU). Uddannelsen udklækkede i sommeren 2015 sine første kandidater (Cand.soc. i uddannelsesvidenskab/Master of Social Sciences in Education Science) og sit sjette hold færdige bachelorer (Bachelor (BSc) i uddannelsesvidenskab/Bachelor of Science (BSc) in Education Science) i 2016.  

Tidligere eksisterede der ikke en formel uddannelse i det teoretiske fællesområde for pædagogik, sociologi, psykologi, antropologi og filosofi i Danmark. Med oprettelsen af uddannelsen ønsker vi gennem et styrket fokus på uddannelsesvidenskabens baggrund og forudsætninger fra de forskellige teoretiske felter at uddanne kandidater, der kan indgå i samfundets forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge på højt niveau.