DPU

Information og vejledning

Studiecenter Arts

Studiecenter Arts i Emdrup er vejledningscenter for bachelor- og kandidatstuderende på DPU. Studerende i Aarhus har mulighed for at benytte Studiecenter Arts i Aarhus ved personlig henvendelse, mens henvendelse pr. telefon og mail skal ske til centret i Emdrup.

Find kontaktinformation mv. på studerende.au.dk/arts: Studiecenter Arts

Masterstudiecentret

Efter- og Videreuddannelse, Arts - i daglig tale Masterstudiecentret - er vejledningscenter for masterstuderende på DPU og ligger på Campus Emdrup.

Find kontaktinformation mv. på studerende.au.dk/arts: Masterstudiecentret

Informationsmøder / åbent hus

Kom og hør om bachelor- og kandidatuddannelser på DPU.

Vi holder informationsmøder i februar/marts både i Aarhus og i København (Emdrup).

Studievejledning

Vejledning om valg af uddannelse, optagelseskriterier, muligheder for kvalificering, tilrettelæggelse af uddannelsesforløb, muligheder efter studiet mv.:

Studievejledningen for kandidat og bacheloruddannelser

Studievejledningen for masteruddannelser

Kurser og efteruddannelse

Information om korte kurser på DPU og mulighederne for samarbejde omkring lokale og rekvirerede kurser:

Kurser og efteruddannelser

Akademisk skrivning

Vejledning om og undervisning i skriftlig akademisk fremstilling:

Akademisk skrivning (tidligere Akademisk Skrivecenter)

Specialpædagogisk støtte

Et tilbud til studerende med funktionsnedsættelse

Alumneforeninger på DPU

Alumnenetværk (tidligere studerende) for en række uddannelser på DPU

Censorinformation

Information til censorer på DPU

Censorinformation