DPU

Informationsmøder på DPU

Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab 2017

Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab udbydes både på Campus Emdrup i København og på Campus Aarhus.

Informationsmøderne i 2017 er afholdt. Hvis du har brug for information om uddannelserne, er du velkommen til at kontakte studievejlederne.

Kandidatuddannelserne på DPU 2017

DPU udbyder en række kandidatuddannelser, som er relevante for både professionsbachelorer og bachelorer inden for uddannelse og pædagogik. Alle uddannelser udbydes på Campus Emdrup i København og en stor del af dem også på Campus Aarhus.

Informationsmøderne om kandidatuddannelserne 2017 er afholdt. Hvis du har brug for information om uddannelserne, er du velkommen til at kontakte studievejlederne:

Masteruddannelserne på DPU 2017

DPU udbyder en lang række masteruddannelser inden for uddannelse, pædagogik og ledelse. De fleste af uddannelserne udbydes i København, et par stykker desuden i Aarhus. Uddannelserne er tilrettelagt for studerende i fuldtidsjob, og så det er muligt at deltage, selv om man ikke lige bor tæt på uddannelsesstedet.

Der bliver ikke afholdt informationsmøder om masteruddannelserne, men hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på: