DPU

Bestyrelse

Bestyrelsen for Masterforum for Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Formand: Annette Poulsen, sundhedsplejerske og MEd. 
Ansat i Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud. Varetager området vedr. svangre, børn og unge. Underviser desuden i den sundhedspædagogiske metode "Aktive Vurderinger". Konsulent for 
Falck i spørgsmål vedr. produktet "Falck Småbørn".

Næstformand: Mette Nielsen, fysioterapeut og MEd. 
Arbejder som sundhedskonsulent i Glostrup Kommune. Hovedopgave er at igangsætte og koordinere forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i kommunen.

Kasserer: Kamilla Bergström Aaberg, kvalitet- og udviklingskonsulent på Skolen for klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet.

Sekretær: Liselotte Braarup Larsen, Adjunkt på UCC Nord, Borger og sundhed.

Bestyrelsesmedlem: Annette Dalsgaard, jordemoder og MEd., MIL, lektor, Ph.D. studerende. 
Ansat som uddannelseskonsulent i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler i University College Lillebælt. Forsker som Ph.D. studerende i professionelles læring i åbne online læringsmiljøer.

Suppleanter: 
Anette Schrøder
Anette Theil
Trine Rasmussen


Bestyrelsen kan kontaktes på mail:
Masterforum2005@gmail.com