DPU

Masterafhandlinger

Masterafhandlinger

Masterafhandlinger for Master i Sundhedspædagogik (april 2006):

Spørg venligst på Danmarks Pædagogiske Bibliotek, hvis du er interesseret i en masterafhandling.

Her findes nogle af afhandlingerne. Hvis biblioteket ikke har afhandlingen, så kan du evt. selv rette henvendelse til forfatteren med henblik på at få fremsendt PDF eller lignende.

Social kapital-børn og sundhedsfremme.   
Karen Christina Klyhs Albeck

Daginstitutioners indflydelse på børns fysiske aktivitet som livsstil
Ingrid Vej Andersen

Brugerinddragelse i hjælpemiddelformidling  
Jane Andersen

Omsorg og kommunikation i det sundhedspædagogiske  
møde mellem type-II diabetiker og sundhedsprofesionelle.
Lisbeth Bavsgaard Andersen

Om humanisme hos færdiguddannede fysioterapeuter  
Karin From Austeen

Borgerinddragelse i det sundhedsfremmende og forebyggende 
felt.
Steen Møller Bach.

Sygeplejestuderendes overvejelser om uddannelse og sundhed  
i et motivationspsykologisk perspektiv.
Ole Bjørke

En undersøgelse af nyuddannede sygeplejerskers psykosociale   
arbejdsmiljø i hospitalspraksis set i relation til udbrændthed.

Elsa Joan Durhuus

Den sundhedspædagogiske forståelse i pædagogisk praksis. 
Anne Mette Søgaard Ehrenreich

Når kroniske smerter er et livsvilkår, hvad er der så at  
gøre ved det?
Inge Søndergård Ejstrup

Pårørende(sam)arbejde    
Claus Faber

Det skal være sjovt at være sund. Men hvor blev junglen af? 
Merethe Fehrend

Læringssyn, fælles mål og sundhed ?hænger det sammen? 
Connie Greffel Frerks

Kvinder og rygning. Faktorer der influerer på kvinders handlinger i
forbindelse med genoptagelse af rygning efter rygestop. Muligheder og barrierer ved anvendelse af teorien om handlekompetence i den
sundhedspædagogiske praksis vedrørende rygestop.   
Hanna Maria Fuglø

Du bestemmer! ? Selv? En undersøgelse og analyse af en  
sundhedspædagogisk metode.
Hannah Glismann

Den udfordrende, den uafhængige, den sociale og   
den vaneprægede.
Lene Gertsen Grønkjær

Motion på arbejdspladsen.    
Charlotte Lind Hansen

Muligheder og begrænsninger i sundhedsfremme på arbejdspladsen.
Lisbeth Kern Hansen

Rygning og Rygestop: Strategi, metode, nydelse  
Margrethe Herning

Sygeplejestuderendes opfattelse af sundhed.  
Jette Himmelstrup

Barrierer og potentialer for læring i hospitalsmiljø  
Ulla Houborg

Sundhedsfremmende handlekompetence hos en pædagog- 
medhjælper med pædagogisk grunduddannelse.

Jette Gunda Hyldig

Aktører, strukturer g sundhedspædagogiske valgmuligheder i  
Sundhedsprofessionel praksis.
Lis Ravn Jensen 

Ekspertsygeplejesken i børneafdelingen- hendes tilgang og 
kompetencer.
Lone Skov Jensen

Er det muligt at vide hvad der er bedst for mennesker uden 
at blive bedrevidende?
Stig Jensen

Patientundervisning i sygehuset.
Ida Pernille Johannessen   

Brugerindragelse og udvikling af handlekompetence med  
sundhedsvæsner som setting.
Susanne Juul

Udvikling af sundhedsfremmende miljøer indenfor ældre
området- hvilke muligheder og hvilke barrier?

Birthe Kofoed

Skolesundhedspleje i forhold til svagt stillede børn og unge 
-hvor befinder den sig nu og hvor bør den bevæge sig hen?
Randi Kristine Kontni

Et netrådgivning designet af unge.
Flemming W. Licht   

Kvalitativ undersøgelse af effekten af et sundhedsfremme- 
projekt for overvægtige børn i et moderne samfund - med henblik
på en fremtidig virkningsfuld indsats.
Dorthe Lodberg

Humanisme i det moderne møde mellem fremmede i    
sundhedsarbejdet.

Bonnie Lund

Man hænger jo alligevel ved livet.
Marianne Lund   

Hjemmehjælperes refleksion på arbejdspladsen.  
Anne Sofia Lønvig

Børns ensomhed.    
Inger Mortensen

Kompetenceudvikling hos lærerne ? en vej til elevernes 
kompetenceudvikling?
Birthe Nielsen

Sundhed mellem- "at få det bedste ud af det" og "stå imod" 
Heidi Have Nielsen

"Det fysisk aktive sygehus" -giver det mening?  
Mette Nielsen

Forældre/ sygeplejerske relationen, når målet er sundhedsfremme. 
Susanne Nielsen

Indvandrerkvinder og præventionsvejledning, fra belæring til  
undervisning.
Birthe M. Pedersen

Hvad kan 'sundhedstegnet' være et tegn på?  
Charlotte Eli Pedersen

"Den motiverende samtale" - set i et handlekompetenceperspektiv.
Jane Pedersen

"Frit valg af dagtilbud"    
Lotte Pilgren

Kompetenceudvikling gennemsundhedssamtalen    
- hvad med de svageste? 
Annette Poulsen

Sygeplejestuderendes begrebskonstruktioner i forhold til  
sundhed og sundhedsfremme.
Tove Priess

Retten til egen sundhed.    
Pernille Ravenarki

Er sundhedens læring kønnet?   
Grete Rasmussen

Hvorfor er der en stor personaleudskiftning blandt hjælpere 
hos de kronisk syge borgere?
Lisbeth Lerche Rasmussen

Demokratisk sundhedspædagogik i sygeplejepraksis.
Jette Vinther Roesen  

Handlekompetence i rygholdstræning.   
Anne Rytter

Personlig kompetence og hjemmehjælperens sundheds- 
pædagogiske funktion.

Anne Vinter Schmidt

Sundhedspædagogik i sygeplejeuddannelsen.
Ellen Jytte Schouw  

Sammen om sundhed?    
Kamilla Schultze

Hjertehabilitering, sundhedspædagogik og interventionsformer. 
Maj Siercke


"Skal vi handle eller hvad?" Udviklingen af handlekompetence i  
uddannelsesperspektiv.
Janne Skov

Fra Ex'et til ex'er og proff.   
Ex-misbrugeres udvikling af professionelle vejledekompetencer.
Kirsten Sofiendal 

Sundhedsfremmende fødselssmerter.   
Cäcilia Sprengart

Forflytningsvejledere i den kommunale hjemmepleje.  
Marianne Fløe Strom

Er sygeplejefaglig vejledning en anvendelig metode til  
udvikling af tværfaglige og sundheds pædagogiske kompetencer?
Helle Svinkløv

Den privatiserende fysioterapeuts oplevelse af det psyko 
sociale arbejdsmiljø.

Anne Juul Sørensen

Kan sundhedsfremme certificeres?   
Pernille Thomsen

At se helheden i detaljen og detaljen i helheden.  
Rikke Thomsen

Den kliniske del af jordemoderuddannelsens skjulte læreplan. 
Annette Dalsgaard Vilain

Et ideelt rehabiliteringsproces, en konstruktion af en rehabiliteringsproces ud fra demokratiske sundhedspædagogiske værdier
Alex de Vries

Et habitusperspektiv på psykiatribrugere og sundhedspersonale.  
Jacob Wang-Holm

Det røgfrie sygehus- rygestopkursus og rygerens afhængighed 
af tobak.

Karen Birgit Winther

Læringsrum i pædagoguddannelsen.   
Birgit Østermark