DPU

Bestil et kursus

Fandt du ikke et kursus, der passer til jeres behov?
DPU tilbyder organisationer, institutioner og virksomheder efteruddannelseskurser skræddersyet brugernes ønsker, behov og formål.

Kurserne udvikles i samarbejde mellem jer og DPU. Prisen afhænger af kursets indhold, varighed og valg af kursussted. Kurserne kan enten afvikles i DPU's undervisningslokaler eller lokalt hos organisationen.

Eksempler på kurser

For alle kurser gælder, at de er baseret på forskning inden for universitetets fagområde. Kurserne her er eksempler på forløb som har være udbudt som efteruddannelsesforløb eller som rekvirerede forløb.

'IT i læringsperspektiv' og 'Det interkulturelle læringsrum'
To kurser rekvireret af Gymnasielærernes Landsforening og afholdt i samarbejde mellem DPU og GL.

Professionsforskning
Et seks-måneders modul fra masterudddannelsen i professionsudvikling for 20 kursister fra CVU Sjælland, hvor undervisningen fandt sted på Ankerhus Seminarium i Sorø.

Projekt praksistræning
Et 13 ugers fuldtidsforløb i Holstebro bestående af 3. modul fra DPU's masteruddannelse i vejledning for 34 kursister fra CVU Midt-Vest.

Mundtlighed, argumentation og retorik
Et efteruddannelsesforløb for gymnasielærere med fokus på undervisningen i mundtlighed i 1. g. Udarbejdet i samarbejde med Dansklærerforeningen.

Visuel kulturpædagogik
Den teoretiske baggrund for udvikling af en visuel kulturpædagogik for undervisere i værkstedsfag, billedkunst og medier på pædagog- og læreruddannelser.

Pædagogiske Læreplaner
Hvordan udvikler man en legebaseret småbørnsdidaktik? Betyder indførelse af læreplaner, at daginstitutioner kommer til at ligne skolen? Hvordan evaluerer man læreplaner?

Pædagogik for miljømedarbejdere
Hvorfor følger borgerne ikke de miljøanvisninger vi giver? Hvordan skaber man engagement og deltagelse i lokale miljøspørgsmål? Hvilke pædagogiske metoder fremmer borgernes inddragelse?

Skab bedre møder
Hvad skal der til for at holde korte, fokuserede og produktive møder? Hvad er en god mødeleder? Og hvordan afbryder man en kollega på en høflig måde?

Bedre møder i folkeskolen
Hvordan gennemfører man et møde i folkeskoleregi, så deltagerne er tændte og glade og der bliver skabt de fornødne resultater?

Kontakt

Hvis du vil side mere om mulighederne for at bestille et kursus, skal du henvende dig til masterstudiecentret på master@dpu.dk