DPU

Dansk som andetsprog

Kurser og efteruddannelsen inden for dansk som andetsprog

DPU, Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Vi tilbyder kurser og pædagogiske dag som vi tilrettelægger i samarbejde med jer (sprogskolerne), kurser med individuel tilmelding, herunder prøve- og testrelaterede kurser, informationsmøder om Prøve i Dansk og kurser i eksaminatorrollen. 

Ud over de kurser der tilbydes i dette program, er I altid meget velkomne til at foreslå andre kurser efter egne ønsker og behov. Forslag om andre oplægsholdere er ligeledes velkomne.