DPU

Dansk som andetsprog

DPU, Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Vi tilbyder skolebaserede kurser og pædagogiske dage inden for aktuelle temaer samt landsdækkende kurser med individuel tilmelding, herunder prøve- og testrelaterede kurser. Endelig kan skolerne også ønske oplæg med NYT fra forskningen. Ud over de kurser der tilbydes i dette program, er skolerne desuden altid meget velkomne til at foreslå andre kurser efter egne ønsker og behov. Skolerne er ligeledes velkomne til at komme med forslag til andre oplægsholdere.

Vores kurser i 2017 er efter aftale med SIRI i overensstemmelse med styrelsens prioriterede områder. I rapporten: "Evaluering af efteruddannelsesprogrammet for lærere ved danskuddannelserne" fra 2013 er der bl.a. ønsker om 2-dages kurser, hvilket er muligt for alle kurser i programmet, med mindre andet er nævnt. Evalueringsrapporten kan ses på: www.eva.dk

 
Rekvirerede kurser
Der kan søges om midler til afholdelse af kurserne. I 2017 og fremover kan SIRI ansøges om midler til kommende kurser - ikke til kurser der allerede er afholdt.
Der er to ansøgningsfrister om året – én 1. januar og én 1. juni. Alle forårskurser (kurser der afholdes i perioden januar til og med maj), skal der ansøges om midler til inden januar-fristen. Ligeledes gælder det for alle efterårskurserne (kurser der afholdes i perioden juni til og med december), at der skal ansøges om midler inden juni-fristen.

Kontakt altid DPU inden der søges, for vejledning.

Yderligere information, samt ansøgningsskemaer mv.

Forespørgsler og spørgsmål til pulje@siri.dk eller pr tlf. (Puljetelefonen): 72 14 22 07.

For spørgsmål vedrørende kurserne, kursuspriser mv. kontakt: nape@edu.au.dk.

 

 

 

 

 


 

 

Informationsmøder

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, afholder informationsmøder om Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven umiddelbart før prøveterminer i 2017.

Bemærk at Informationsmøder og Eksaminatorrollekurser ikke er det samme, og derfor ikke erstatter hinanden.

Se en oversigt over Informationsmøder, samt links til tilmelding her:

uim.dk/filer/danskuddannelse/oversigt-over-danskprove-informationsmoder-2017.pdf

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på danskproever@siri.dk

 


 

Skolebaserede kurser og pædagogiske dage

Skolebaserede rekvirerede kurser inden for aktuelle temaer

Inspiration

Inspiration til andre kurser

Kurser med individuel tilmelding

Herunder landsdækkende prøve- og testrelaterede kurser

Nyt fra forskningen

Oplæg fra forskere med nyt fra forskningen inden for området


 

 

Praktiske oplysninger

Kursusbeskrivelserne i programmet er inspiration for sprogcentrene. Tid, sted og specifikt fokus for det enkelte kursus fastlægges ud fra sprogskolens særlige ønsker i samarbejde med kursuslederne og DPU. 

Kurserne kan afholdes lokalt på den enkelte sprogskole. Sprogskolerne er også velkomne til at samarbejde om fælles kurser.