DPU

Dansk som andetsprog

 

Lærere i dansk som andetsprog

Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) et efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Vi tilbyder skolebaserede kurser og pædagogiske dage inden for aktuelle temaer samt landsdækkende kurser med individuel tilmelding, herunder prøve- og testrelaterede kurser. Endelig kan skolerne også ønske oplæg med NYT fra forskningen. Ud over de kurser der tilbydes i dette program, er skolerne desuden altid meget velkomne til at foreslå andre kurser efter egne ønsker og behov. Skolerne er ligeledes velkomne til at komme med forslag til andre oplægsholdere.

Alle kurser i programmet vil tage afsæt i de sprogbehov kursisterne har i forhold til arbejde, uddannelse og medborgerskab.

Kursusbeskrivelserne i programmet er inspiration for sprogcentrene. Tid, sted og specifikt fokus for det enkelte kursus fastlægges ud fra sprogskolens særlige ønsker i samarbejde med kursusunderviserne og DPU.

Kurserne kan afholdes lokalt på den enkelte sprogskole. Sprogskolerne er også velkomne til at samarbejde om fælles kurser.

Ny ansøgningsrunde

Til skoler der søger om tilskud fra SIRI – 2018:

Hvis I ønsker at søge om tilskud fra SIRI til afholdelse af et kursus er det vigtigt at I overholder nedenstående:

- For kurser til afholdelse i efteråret 2018 kan der søges nu og frem til senest den 1. maj 2018!

- Kontakt DPU for vejledning ifm. ansøgningen, herunder bl.a. vedrørende kursusprisen.

-Lav en præcis og begrundet ansøgning til SIRI, dvs. tjek at kursustitlen er den rigtige, samt uddyb begrundelsen for hvorfor I ønsker kurset.

Yderligere information, samt ansøgningsskemaer mv.

Forespørgsler og spørgsmål til pulje@siri.dk eller pr tlf. (Puljetelefonen): 72 14 22 07.

For spørgsmål vedrørende kurserne, kursuspriser mv. kontakt: nape@edu.au.dk.

Informationsmøder

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, afholder informationsmøder om Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 umiddelbart før prøveterminen i foråret 2018.

Bemærk at Informationsmøder og Eksaminatorrollekurser ikke er det samme, og derfor ikke erstatter hinanden.

INFORMATIONSMØDER EFTERÅR 2018:

Møderne for efteråret er endnu ikke fastlagt - de vil fremgå her så snart de er så hold gerne øje. Vi opdaterer løbende siden.


Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på danskproever@siri.dk

 


 

Skolebaserede kurser og pædagogiske dage

Skolebaserede rekvirerede kurser inden for aktuelle temaer

Inspiration

Inspiration til andre kurser

Kurser med individuel tilmelding

Herunder landsdækkende prøve- og testrelaterede kurser

Input fra forskningen

Relevant forskning indenfor området