DPU

Dansk som andetsprog

Efteruddannelseskurser inden for dansk som andetsprog

Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet udbyder et landsdækkende efteruddannelsesprogram for lærere på sprogcentre og andre godkendte udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Siden programmets begyndelse i 1999 har vi tilbudt en lang række alsidige kurser, der spænder over de forskellige udfordringer i arbejdet med at undervisere kursister i dansk som andetsprog.

Ud over de faste kurser i vores program, er vi altid klar til at skrue et specifikt kursus sammen ud fra det enkelte sprogcenters specifikke ønsker og behov om tema og evt. oplægsholder. Så spørg endelig, hvis I ønsker et kursus som ikke er i programmet. Vi planlægger også gerne workshops mv.

Alle kurser i programmet tager afsæt i de sprogbehov kursisterne har i forhold til arbejde, uddannelse og medborgerskab.

Derudover er alle kurserne indenfor rammerne for puljen ’’Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl.’’ § 14.62.07.10 som administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Vi glæder os til at afholde en masse spændende kursusdage rundt omkring på sprogcentre i hele landet.

I er altid meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål mv.