DPU

Inspiration til andre kurser

Barbara Noel Day: Interkulturel vejledning
En farbar vej til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet med fokus på interkulturel kommunikation og ressourceorienteret vejledning.

Barbara Noel Day og Mette Vedsgaard Christensen: Kultur og identitet i det senmoderne – med særligt fokus på de unge kursister.

Claes Weise Mørkeberg: Kursister med særlige undervisningsbehov.

Elena Eriksen: Dansk som andetsprog for kursister med russisk som modersmål.

Ellen Bertelsen: Samarbejde mellem sprogcentre og virksomheder.

Jakob Steensig: Mundtlighed og samtaler i andetsprogsundervisning
Input til hvordan naturligt samtalesprog kan inddrages i undervisningen.

Karen Lund og Ellen Bertelsen: Fra sprogskole til uddannelse og job – sproglige og pædagogiske udfordringer.

Leni Dam

  • Evaluering som en integreret del af undervisningen
  • Fra fokus på undervisning til fokus på læring. Lærer- og kursistroller i en læringsstyret
    undervisning.

Lisbeth Egerod: Modersmålets rolle på DU 1 og 2.

Michael Svendsen Pedersen:

  • Task-baseret undervisning
  • Liv, identitet og sproglæring

Pia Johanne Nielsen: Appreciative Inquiry og Læringsteori.