DPU

Nyt fra forskningen

Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Om sammenhængen mellem sprog, læring og viden:

 • Hvordan gør man sig legitim i en pædagogisk og samfundsmæssig sammenhæng? Og hvilke sproglige ressourcer kræver det?
 • Ved hjælp af lingvistiske og sociologiske analyseredskaber fokuseres der på grænsefladerne mellem viden, læring og sprog, og hvilken betydning det har for undervisningen og forberedelsen når man arbejder med dansk som andetsprog.

Anne Holmen, Københavns Universitet

 • Sprogs betydning for uddannelse og læring.
 • Udviklingsarbejde blandt sproglærere/aktionsforskning.

Bente Meyer, Aalborg Universitet

 • IT og dansk som andetsprog.

Christian Horst, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Etniske minoriteter og ligestilling – i uddannelse, gennem uddannelse:

 • Hvordan skal man udvikle og tolke ligestilling i samfund med stigende etnisk kompleksitet og med krav til øgede interkulturelle kompetencer i en globaliseret verden?

Christina Fogtmann, Københavns Universitet
Følelser og forståelser i test-samtaler:

 • En undersøgelse af politiets samtaler med ansøgere af dansk statsborgerskab.

Jakob Steensig, Aarhus Universitet

 • Hvordan kan samtaleforskning bidrage til andetsprogsundervisning?

Karen Lund, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
Komplekse dynamiske lærings- og sprogteorier:

 • Et nyt teoretisk perspektiv på udvikling af dansk som andetsprog med afsæt i et socio-kognitivt læringssyn.

Line Møller Daugaard, Professionshøjskolen VIA
Biliteracy – at udvikle skriftsprogskompetence på to eller flere sprog:

 • Hvilke skriftsproglige erfaringer har kursisterne – på tværs af sprog? Hvilke grundlæggende forskelle er der mellem forskellige skriftsystemer? Og hvordan kan kursisternes skriftsprogserfaringer inddrages og udnyttes i undervisningen?

Louise Tranekjær, Roskilde Universitet

 • Kultur på tværs.:
  En tematisering af den rolle kultur spiller i sproglig interaktion mellem modersmålstalende arbejdsgivere og ledige med dansk som andetsprog.
 • At assistere, rette og korrigere en andetsprogstalende:
  En undersøgelse af jobkonsulentens rolle og indvirken på praktiksamtalens forløb.

Mette Vedsgaard Christensen, Professionshøjskolen VIA
Nye sproglige praksisser:

 • Hvordan taler unge nydanskere? Hvordan hænger talesprog og identitet sammen for disse unge? Og hvad kan andetsprogsundervisningen lære af unge nydanskeres sproglige praksisser.

Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet

 • Learner og læringskultur.

Tim Jensen, Syddansk Universitet Odense
Religion i Danmark: En hjertesag, et offentligt anliggende, - og en hård nød at knække:

 • Om religion i DK i tal og love, i politiske og offentlige diskussioner og i forhold til demokrati og menneskerettigheder.
 • Hvad skal der til for at en religion er stueren og hvem bestemmer det? Hvor hører religion hjemme, og hvad må den fylde, hvis den skal have adgang til og opholdstilladelse i DK?