DPU

Praktiske oplysninger

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister fremgår under det enkelte kursus

Betaling 

Senest fem arbejdsdage efter tilmeldingsfristens ophør vil du eller din betalende institution modtage en faktura med et girokort. Beløbet skal være indbetalt senest 14 dage efter modtagelsen af fakturaen.

Du vil du blive frameldt kurset, hvis din betaling ikke har fundet sted ved betalingsfristens udløb. Betaling er bindende. Det vil sige, at du ikke kan få refunderet dine penge efter betalingsfristens udløb. Se også "Framelding".

Framelding

Hvis du vælger at framelde dig et kursus, kan du få dine penge tilbage, hvis det sker inden betalingsfristens udløb. Har du tilmeldt dig efter betalingsfristens udløb, er betaling bindende.

Holdstørrelse

Som kursist bliver du en del af et hold på typisk 20 personer.
Ved overtegning fordeles pladserne på kurserne i den rækkefølge tilmeldingerne modtages.

Kursus- og eksamensbeviser

Der udstedes kursusbevis for gennemførte kurser og eksamensbevis for beståede eksaminer.

Målgruppe og adgangsbetingelser

DPUs efteruddannelseskurser er forskningsbaserede og på overbygningsniveau. Kurserne er tilrettelagt for deltagere, der har en bachelor- eller en mellemlang videregående uddannelse samt to års erhverserfaring. I forbindelse med deltagelse i kurser skal disse forudsætninger ikke dokumenteres, men de vil generelt være en væsentlig forudsætning for at opnå et tilfredsstillende udbytte.

Nyheder om efteruddannelse

Hvis du ønsker at modtage informationer om DPU's efteruddannelsestilbuddene, kan du skrive dig på maillinglisten her: Nyhedsmail (Sæt kryds i kategorien "Nyt om uddannelser".)

Tilmelding

Tilmelding foregår elektronisk - se under de enkelte kurser