DPU

Master­uddannelser

Akademisk uddannelse tilrettelagt for erhvervsaktive

Jeanette Magne, masterkoordinator på DPU

Mød virkeligheden med viden - fra teoretisk refleksion og forståelse til pædagogisk praksis

Undervisningen på DPU’s masteruddannelser giver dig et bredt perspektiv på det faglige felt, som uddannelsen foregår inden for. Du får kompetencer til at foretage professionelle og videnskabelige vurderinger af ledelse og udviklingsarbejde og et kritisk reflekterende blik, så du kan navigere i krydspresset mellem kravene og forventninger til din profession fra samfundet, din arbejdsplads og de brugergrupper, som din praksis retter sig i mod.

 

Dansk som andetsprog

Hvis du beskæftiger dig med danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres primære sprog.

Fleksibelt forløb

Hvis du selv vil sammensætte din master af elementer fra forskellige uddannelser.

Folkeskoleudvikling

"Hvis du er med til at udvikle folkeskolens praksis og gerne vil være "lokal ekspert" på området, kan Master i folkeskoleudvikling være noget for dig. Den retter sig mod medarbejdere i pædagogiske læringscentre, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter og mellem­ledere i skolen eller i den kommunale forvaltning. Du bliver undervist og vejledt af en række erfarne skoleforskere på baggrund af aktuelle forskningsmetoder og resultater af den nyeste forskning på området."

Bent B. Andresen, uddannelseskoordinator på Master i folkeskoleudvikling

Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS)

Leadership and Innovation in Complex Systems - i daglig tale LAICS - er en engelsksproget uddannelse. Undervisningen er tilrettelagt som en række internater, nogle i Danmarks, nogle i udlandet.

LAICS-masterprogrammet fokuserer på at skabe og lede innovation i komplekse systemer. Omdrejningspunktet er innovation og ledelse fra et praksisbaseret perspektiv.

Lotte Darsø, faglig koordinator for LAICS

Ledelse af uddannelsesinstitutioner

Hanne Knudsen

"På Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for uddannelsesledelse. Med en MLU i bagagen får du viden om og perspektiv på, hvordan du som uddannelsesleder kan agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til uddannelse og de konkrete udfordringer i hverdagen."

Mvh. Hanne Knudsen, DPU, uddannelseskoordinator på MLU.

Positiv psykologi

Hvis du arbejder professionelt med mennesker og vil styrke din evne til at identificere ressourcer, mobilisere styrker og forløse potentialer i og mellem mennesker.

Socialpædagogik

Hvis du skal deltage i udviklings- og evalueringsarbejde inden for det socialpædagogiske område.

Specialpædagogik

Hvis du som for eksempel lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske arbejder inden for det specialpædagogiske felt.

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Monica Carlsson

"På master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme (MSU) bliver du undervist af førende danske og udenlandske forskere inden for det sundhedspædagogiske felt. Uddannelsen giver dig redskaber og metoder til at analysere, planlægge og evaluere sundheds- og trivselsfremmende indsatser. Som master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme bliver du klædt på til at igangsætte forandringsprocesser, der sigter på at øge sundhed og trivsel for forskellige målgrupper i forskellige institutioner – fx skoler, hospitaler og virksomheder."

Mvh. Monica Carlsson, DPU, Aarhus Universitet, uddannelseskoordinator på MSU

Vejledning

Helle Nordentoft Jakobsen

På Master i Vejledning (MiV) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for vejledningsfeltet. På uddannelsen får du indsigt i teoretiske perspektiver på, hvordan man kan analysere, udvikle og evaluere forskellige former for vejledningspraksis. Derfor ruster en MiV dig til at kunne agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til vejledningens rolle og konkrete udfordringer i hverdagen".

Mvh. Helle Nordentoft Jakobsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet og uddannelseskoordinator på MiV

Voksnes læring og kompetenceudvikling

”På masteruddannelsen i Voksnes læring og kompetenceudvikling (MAVO) lægger vi ikke blot vægt på, at du opnår en solid forskningsbaseret viden, men også på at du arbejder med at omsætte denne viden til din praksis. Det teoretiske indhold på uddannelsen favner bredt og omfatter læreprocesser hos den voksne, læring på arbejdspladsen og et samfunds- og uddannelsespolitisk fokus på voksenuddannelsesområdet. Uddannelsen er derfor relevant både for dem, der ønsker at udvikle sig i det job, de allerede har - og for dem, der har planer om at skifte spor”.

Mvh. Vibe Aarkrog, lektor ved DPU og uddannelseskoordinator på MAVO.

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne

Hvis du beskæftiger dig med danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres primære sprog.

Masteruddannelser i samarbejde med andre universiteter

  • Masteruddannelsen i IKT og læring
  • Masteruddannelsen i fremmedsprogspædagogik

Masterdimission 2016

Masterdimission Emdrup 2016

208 nye mastere – eller mestre, som de blev kaldt ved dimissionen på campus Emdrup – har DPU sendt ud i verden ved vintereksamen 2015/16 og sommereksamen 2016. Nu venter en ny opgave: at udnytte det, vi har lært, som en af de nye mestre sagde i sin tale til sine meddimittender.


Er du masterstuderende på DPU - eller skal du være det snart?

Find information om din uddannelse på studieportalen: