Master

Masteruddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Hvis du vil arbejde med småbørns- og barndomsfeltet i et læringsmæssigt og didaktisk perspektiv.

Dansk som andetsprog

Hvis du beskæftiger dig med danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres primære sprog
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015 i Aarhus og København

Fleksibelt forløb

Hvis du selv vil sammensætte din master af elementer fra forskellige uddannelser
Udbydes til studiestart foråret 2015

Grundskoleundervisning

Hvis du er lærer og vil videreuddanne dig inden for udvikling af undervisning

Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS)

Hvis du skal arbejde med opbygning og ledelse af innovative netværk
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015

Ledelse af uddannelsesinstitutioner

Hvis du beskæftiger dig med ledelse af institutioner med et pædagogisk sigte
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015 i København

Læse- og skrivedidaktik

Hvis du er konsulent eller underviser inden for dansk- og/eller læseundervisning

Medborgerskab

Hvis du skal bidrage til at styrke og udvikle det aktive medborgerskab i en institution, organisation eller virksomhed

Positiv psykologi

Hvis du arbejder professionelt med mennesker og vil styrke din evne til at identificere ressourcer, mobilisere styrker og forløse potentialer i og mellem mennesker

Socialpædagogik

Hvis du skal deltage i udviklings- og evalueringsarbejde inden for det socialpædagogiske område

Specialpædagogik

Hvis du som for eksempel lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske arbejder inden for det specialpædagogiske felt
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015 i København

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Hvis du skal analysere, igangsætte, evaluere og deltage i sundhedspædagogisk forandringsarbejde
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015 i København

Vejledning

Hvis du har opgaver inden for uddannelses-, erhvervs, karriere- eller pædagogisk vejledning
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015 i København

Voksnes læring og kompetenceudvikling

Hvis du skal have ansvar for eller forestå voksnes læring, uddannelse og kompetenceudvikling
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015 i København

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne

Hvis du beskæftiger dig med danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres primære sprog
Modul 2 og 4 udbydes i foråret 2015 i Aarhus og København

Masteruddannelser i samarbejde med andre universiteter

Masteruddannelsen i IKT og læring

Masteruddannelsen i fremmedsprogspædagogik

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.11.2014

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk