DPU

Master­uddannelser

Akademisk uddannelse tilrettelagt for erhvervsaktive

Jeanette Magne, masterkoordinator på DPU

Mød virkeligheden med viden - fra teoretisk refleksion og forståelse til pædagogisk praksis

Undervisningen på DPU’s masteruddannelser giver dig et bredt perspektiv på det faglige felt, som uddannelsen foregår inden for. Du får kompetencer til at foretage professionelle og videnskabelige vurderinger af ledelse og udviklingsarbejde og et kritisk reflekterende blik, så du kan navigere i krydspresset mellem kravene og forventninger til din profession fra samfundet, din arbejdsplads og de brugergrupper, som din praksis retter sig i mod.

 

Dansk som andetsprog

Hvis du beskæftiger dig med danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres primære sprog.

Fleksibelt forløb

Hvis du selv vil sammensætte din master af elementer fra forskellige uddannelser.

Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS)

Leadership and Innovation in Complex Systems - i daglig tale LAICS - er en engelsksproget uddannelse. Undervisningen er tilrettelagt som en række internater, nogle i Danmarks, nogle i udlandet.

LAICS-masterprogrammet fokuserer på at skabe og lede innovation i komplekse systemer. Omdrejningspunktet er innovation og ledelse fra et praksisbaseret perspektiv.

Lotte Darsø, faglig koordinator for LAICS

Ledelse af uddannelsesinstitutioner

Hanne Knudsen

"På Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for uddannelsesledelse. Med en MLU i bagagen får du viden om og perspektiv på, hvordan du som uddannelsesleder kan agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til uddannelse og de konkrete udfordringer i hverdagen."

Mvh. Hanne Knudsen, DPU, uddannelseskoordinator på MLU.

Myndighed og medborgerskab

Asger Sørensen

Moderne repræsentativt demokrati skabes i mødet mellem borgere og myndigheder. Det er dér, myndighed og medborgerskab udvikles.

Det kræver samarbejde og samtale at styre fælles anliggender, og et sådant samvirke kan kun bære frugt, når vi insisterer på retfærdige løsninger. Der skal med andre ord findes en vilje til og en tro på det retfærdige samfund.

Den tilgang finder man i den praktiske filosofi, dvs. etik, politisk filosofi, socialfilosofi, retsfilosofi og pædagogisk filosofi, og det er især teorier og begreber fra disse discipliner, som er grundlaget for uddannelsen i medborgerskab og myndighed.

Asger Sørensen, uddannelseskoordinator på Master i myndighed og medborgerskab

Positiv psykologi

Hvis du arbejder professionelt med mennesker og vil styrke din evne til at identificere ressourcer, mobilisere styrker og forløse potentialer i og mellem mennesker.

Socialpædagogik

Hvis du skal deltage i udviklings- og evalueringsarbejde inden for det socialpædagogiske område.

Specialpædagogik

Hvis du som for eksempel lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske arbejder inden for det specialpædagogiske felt.

Specialpædagogik og socialpædagogik

Lotte Hedegaard-Sørensen

Fra efteråret 2017 udbydes masteruddannelserne i socialpædagogik og specialpædagogik som én uddannelse.

"På masteruddannelsen i special- og socialpædagogik får du mulighed for at bygge videre på dine kompetencer i forhold til pædagogisk udviklingsarbejde. Vi fokuserer især på inkluderende specialpædagogiske og socialpædagogiske læringsmiljøer og andre pædagogiske miljøer for udsatte og sårbare børn, unge og voksne. Vi arbejder med, hvordan man gennemfører udviklingsarbejde, undervisning, rådgivning, ledelse og vejledning og med analyse- og evalueringsarbejde".

Lotte Hedegaard Sørensen
uddannelseskoordinator på master i specialpædagogik og socialpædagogik

Sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Monica Carlsson

"På master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme (MSU) bliver du undervist af førende danske og udenlandske forskere inden for det sundhedspædagogiske felt. Uddannelsen giver dig redskaber og metoder til at analysere, planlægge og evaluere sundheds- og trivselsfremmende indsatser. Som master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme bliver du klædt på til at igangsætte forandringsprocesser, der sigter på at øge sundhed og trivsel for forskellige målgrupper i forskellige institutioner – fx skoler, hospitaler og virksomheder."

Mvh. Monica Carlsson, DPU, Aarhus Universitet, uddannelseskoordinator på MSU

Vejledning

Helle Nordentoft Jakobsen

På Master i Vejledning (MiV) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for vejledningsfeltet. På uddannelsen får du indsigt i teoretiske perspektiver på, hvordan man kan analysere, udvikle og evaluere forskellige former for vejledningspraksis. Derfor ruster en MiV dig til at kunne agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til vejledningens rolle og konkrete udfordringer i hverdagen".

Mvh. Helle Nordentoft Jakobsen, lektor ved DPU, Aarhus Universitet og uddannelseskoordinator på MiV

Voksnes læring og kompetenceudvikling

”På masteruddannelsen i Voksnes læring og kompetenceudvikling (MAVO) lægger vi ikke blot vægt på, at du opnår en solid forskningsbaseret viden, men også på at du arbejder med at omsætte denne viden til din praksis. Det teoretiske indhold på uddannelsen favner bredt og omfatter læreprocesser hos den voksne, læring på arbejdspladsen og et samfunds- og uddannelsespolitisk fokus på voksenuddannelsesområdet. Uddannelsen er derfor relevant både for dem, der ønsker at udvikle sig i det job, de allerede har - og for dem, der har planer om at skifte spor”.

Mvh. Vibe Aarkrog, lektor ved DPU og uddannelseskoordinator på MAVO.

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne

Hvis du beskæftiger dig med danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres primære sprog.

Masteruddannelser i samarbejde med andre universiteter

ANSØGNINGSFRIST 2. MAJ

Hvis du vil søge optagelse på en masteruddannelse, et fleksibelt forløb eller et enkeltmodul med studiestart i efteråret 2018, skal du søge senest 2. maj. Se under de enkelte uddannelser, hvordan du søger.

Folkeskoleudvikling og Dagtilbud

Masteruddannelserne i henholdsvis folkeskoleudvikling og dagtilbud udbydes ikke længere.

Vi har planer om at udbyde en ny masteruddannelsen med fokus på ledelse og udvikling af institutioner inden for pædagogik og uddannelse i efteråret 2018.


Er du masterstuderende på DPU - eller skal du være det snart?

Find information om din uddannelse på studieportalen: