DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Master­uddannelser

Akademisk uddannelse tilrettelagt for erhvervsaktive

Vibe Aarkrog, master-koordinator på DPU

Mød virkeligheden med viden - fra teoretisk refleksion og forståelse til pædagogisk praksis

Undervisningen på DPU’s masteruddannelser giver dig et bredt perspektiv på det faglige felt, som uddannelsen foregår inden for. Du får kompetencer til at foretage professionelle og videnskabelige vurderinger af ledelse og udviklingsarbejde og et kritisk reflekterende blik, så du kan navigere i krydspresset mellem kravene og forventninger til din profession fra samfundet, din arbejdsplads og de brugergrupper, som din praksis retter sig i mod.

 

Dansk som andetsprog

Arbejder du - eller vil du arbejde med - danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres primære sprog? DPU udbyder Masteruddannelsen i dansk som andetsprog efter en ny studieordning. Der er større fokus på anvendelsesmuligheder i pædagogisk praksis og på forskellige tilgange til sprog, kultur og læring. Undervisningen er inspireret af den nyeste forskning på området og giver mulighed for at arbejde med aktuelle problemstillinger fra praksis.

Fleksibelt forløb

Masteruddannelsen som fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte en masteruddannelse af moduler fra forskellige uddannelser. Det kan være moduler fra forskellige masteruddannelser, men der kan også indgå moduler fra andre uddannelser på samme niveau. Et fleksibelt forløb på DPU skal have en pædagogisk vinkling.

Ledelse af uddannelsesinstitutioner

På Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for uddannelsesledelse. Med en MLU i bagagen får du viden om og perspektiv på, hvordan du som uddannelsesleder kan agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til uddannelse og de konkrete udfordringer i hverdagen.

Positiv psykologi

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af, hvad der gør individer og fællesskaber i stand til at trives. Trivsel betyder her, at man har det godt og fungerer godt. Positiv psykologi kan således bruges til at fremme livskvalitet og præstationer i uddannelse, arbejdsliv og alle andre aspekter af livet – på etisk forsvarlig vis. Masteruddannelsen i positiv psykologi giver en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin, forståelsesramme og afsæt for interventioner.

Special- og socialpædagogik

På masteruddannelsen i special- og socialpædagogik får du mulighed for at bygge videre på dine kompetencer i forhold til pædagogisk udviklingsarbejde. Vi fokuserer især på inkluderende specialpædagogiske og socialpædagogiske læringsmiljøer og andre pædagogiske miljøer for udsatte og sårbare børn, unge og voksne. Vi arbejder med, hvordan man gennemfører udviklingsarbejde, undervisning, rådgivning, ledelse og vejledning og med analyse- og evalueringsarbejde.

Vejledning

På Master i Vejledning (MiV) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for vejledningsfeltet. På uddannelsen får du indsigt i teoretiske perspektiver på, hvordan man kan analysere, udvikle og evaluere forskellige former for vejledningspraksis. Derfor ruster en MiV dig til at kunne agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til vejledningens rolle og konkrete udfordringer i hverdagen.

Voksnes læring og kompetenceudvikling

På masteruddannelsen i Voksnes læring og kompetenceudvikling (MAVO) lægger vi ikke blot vægt på, at du opnår en solid forskningsbaseret viden, men også på at du arbejder med at omsætte denne viden til din praksis. Det teoretiske indhold på uddannelsen favner bredt og omfatter læreprocesser hos den voksne, læring på arbejdspladsen og et samfunds- og uddannelsespolitisk fokus på voksenuddannelsesområdet. Uddannelsen er derfor relevant både for dem, der ønsker at udvikle sig i det job, de allerede har - og for dem, der har planer om at skifte spor.

Masteruddannelser i samarbejde med andre universiteter


Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne er en videregående etårig uddannelse, der udbydes som åben uddannelse. Uddannelsen kan give dig kompetencer til at varetage danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres modersmål. Uddannelsen består af en fagrække, der udgør centrale kernefaglige områder i al undervisning inden for dansk som andetsprog.

Uddannelsen udbydes for sidste gang i foråret 2020.

En fantastisk rejse

Sådan omtalte en af de nye mastere sit uddannelsesforløb, da hun holdt tale for sine medstuderende ved dimissionen.

Sundhedspædagogik

Masteruddannelsen i sundhedspædagogik udbydes ikke i 2019. Hvis du har gennemført nogle af modulerne på uddannelsen og gerne vil have en hel masteruddannelse, skal du kontakte studiecentret.

Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS)

Uddannelsen Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS) udbydes ikke længere.


Er du masterstuderende på DPU - eller skal du være det snart?

Find information om din uddannelse på studieportalen: