Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Uddannelse » Master » Enkeltmoduler

Enkeltmoduler

De enkelte moduler på de fleste masteruddannelser kan følges som selvstændige kursusforløb og på den måde fungere som efteruddannelsesforløb.

Optagelse

Studerende på enkeltmodulerne modtager undervisning sammen med de øvrige masterstuderende, og forudsætninger for at blive optaget på et enkelt modul af masteruddannelserne er de samme som ved optagelse på regulerede eller fleksible forløb. Dvs. en kandidat-, en bachelor-, en diplomuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse samt to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Udbud

Oversigt over undervisningsdatoer på de udbudte moduler findes her:

En beskrivelse af modulets indhold finder du under den uddannelse, hvor modulet hører til. Her finder du også beskrivelsen af det overordnede mål med uddannelsen, de specifikke optagelsesbetingelser, beskrivelse af målgruppen, navnet på den faglige koordinator for uddannelsen og informationer om pris, hvos uddannelsen udbydes mv.
De enkelt uddannelser finder du via uddannelsesoversigten

Ansøgning

Ansøgning om optagelse på et enkeltmodul foregår på samme skema som ansøgning om optagelse på hele masteruddannelsen.
Link til ansøgningsskema findes under beskrivelsen af masteruddannelsen.
De enkelt uddannelser finder du via uddannelsesoversigten

Der er ansøgningsfrist til moduler i foråret den 15. november, og til moduler i efteråret den 1. maj.

Enkeltmodul som en del af en hel masteruddannelse

Hvis du på et senere tidspunkt finder ud af, at du gerne vil gennemføre en hel masteruddannelse, er der mulighed for at søge merit for moduler, du har gennemført.

Hvis du starter på det første modul på en masteruddannelse og har planer om at gennemføre hele uddannelsen, anbefaler vi, at du søger optagelse på hele uddannelsen med det samme. Når du er optaget på et enkeltmodul, har du ikke nogen garanti for, at de øvrige moduler på masteruddannelsen udbydes de følgende semestre. Du har heller ikke nogen garanti for at blive optaget på de følgende moduler, hvis der ikke er ledige pladser. Det har du, når du er optaget på hele uddannelsen. Du har 6 år til at gennemføre en masteruddannelse og kan tage modulerne 1-3 i den rækkefølge, der passer bedst i din plan. Modul 4, masterprojektet, skal afslutte uddannelsen. Du er ikke på nogen måde bundet af, at du er optaget på en hel uddannelse - du binder dig kun for et modul ad gangen.

Hvis din plan er, at enkeltmodulerne skal indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb, anbefaler vi, at du søger optagelse der med det samme, så du får en uddannelsesplan og en mentor. Det sikrer dig, at de moduler, du gennemfører, kan godkendes i forhold til dit hovedemne. Også her har du seks år til at gennemføre hele uddannelsen, og du binder dig kun for et modul ad gangen.

Kontakt

Vejledning om optagelseskriterier, muligheder for kvalificering mv,
- kontakt Efter- og Videreuddannelse

Praktiske informationer om eksamen, undervisning, SVU mv.
- kontakt Masterstudiecentret, Emdrup

Vejledning om valg af uddannelse, uddannelsesforløb mv.
- kontakt Masterstudievejledningen

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.03.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk