Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Uddannelse » Master » Fleksibelt forløb

Fleksibelt forløb

Masteruddannelsen som fleksibelt forløb på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) giver dig mulighed for at skræddersy din masteruddannelse, dvs. vælge tre moduler og gennemføre et masterprojekt, der binder uddannelsen sammen. Tanken bag den fleksible master er at spørge til, hvor du skal hen, hvilke kompetenceområder eller arbejdsopgaver du gerne vil besidde efter din masteruddannelse og så finde de moduler, som bedst muligt hjælper dig derhen.

Personlig uddannelsesplan

Som studerende på et fleksibelt forløb får du lagt en personlig uddannelsesplan, som tilrettelægges i samråd med den faglige koordinator. Alle, som ansøger om at blive optaget på den fleksible masteruddannelse, bliver indkaldt til en vejledningssamtale, hvor den personlige uddannelsesplan lægges.
Uddannelsesplanen angiver, hvilke moduler der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger inden for. Et fleksibelt forløb på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) skal have en pædagogisk vinkling.

Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser:

  • (Master) Pædagogisk udviklingsarbejde
  • (Master) Professionsuddannelse
  • (Master) Ledelses- og organisationsudvikling
  • (Master) Uddannelsesplanlægning og -vejledning

Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, eksempelvis hvis dine uddannelsesønsker skulle ændre sig. Uddannelsesplanen består af 4 moduler a 15 ects point.

De tre første moduler

De tre første moduler er åbne, og giver derfor mulighed for at vælge moduler fra forskellige uddannelser. Disse tre moduler tilrettelægges i samråd med studiekoordinatoren.

Oversigt over undervisningsdatoer på udbudte moduler findes her:

Der er endvidere mulighed for at vælge moduler fra masteruddannelser udbudt af andre institutioner og fra kandidatuddannelser, hvis disse udbydes under Åben uddannelse / Universitetslovens § om deltidsuddannelse, og hvis du opfylder kravene til optagelse på uddannelsen.

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet er individuelt og bygger på elementer fra de foregående moduler. Der er tilbud om omfattende vejledning og særlige seminarer til dette modul.

Pris

Prisen for vejledning til udarbejdelse af den personlige uddannelsesplan er 4.300 kr. Der går typisk en måned fra vi modtager din ansøgning, til du bliver indkaldt til vejledningssamtalen.

Priserne for de tre første moduler afhænger af, hvilke moduler du vælger. Priserne er anført under de enkelte uddannelser og i moduloversigten.

Prisen for modul 4, masterprojektet er 17.500 kr.

Studievejledning

Find mere information i Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb, april 2014

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 1348 af 29/11/2013 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Kontakt

Vejledning om fleksibel master

Kontakt masterstudievejleder Katrine Dahl Madsen

E: masterstudievejledningen@dpu.dk

T:8716 3809

Træffetid primært torsdage kl. 8:00 - 16:00

Der er mulighed for e-mail-dialog, face-to-face, telefon eller Skype.
Reserver træffetid og dialogform på forhånd via mail:
E: fleksibelmaster@dpu.dk

Vejledning om optagelseskriterier, muligheder for kvalificering mv,
- kontakt Efter- og Videreuddannelse

Praktiske informationer om eksamen, undervisning, SVU mv.
- kontakt Masterstudiecentret i Emdrup

 
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.03.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk