DPU

Om masteruddannelse

Hvorfor tage en master?

Institut for Uddannelse og Pædagogik tilbyder en bred vifte af masteruddannelser inden for pædagogik, uddannelse og ledelse.

For alle uddannelser er koblingen mellem teori og praksis afgørende. Vi ruster dig til at tage fat på arbejdsopgaverne med ny viden og nye værktøjer.

Dit udbytte er reelle kompetencer, der giver overblik og sætter dig i stand til at løse konkrete udfordringer i dit arbejde - men også inspiration til at tænke og tale på helt nye måder om dit fag.

Med en master fra institut for Uddannelse og Pædagogik bliver du bedre til at navigere i forhold til de mellemmenneskelige relationer og politiske tendenser og strategier, der sætter rammen for dit arbejdsliv.

 

Professionel og personlig udvikling

En masteruddannelse styrker ikke blot dine faglige kompetencer, så de matcher kravene i dit job. Vi lægger vægt på, at vores uddannelser kombinerer professionel med personlig udvikling og giver plads til refleksion og kritisk stillingtagen.

Masteruddannelserne er forskningsbaserede, og der står stærke videnskabelige miljøer bag. Vi lægger vægt på, at der er gode rammer for både undervisning og vejledning.

For hvem - og hvad skal der til?

Uddannelserne er målrettet erhvervsaktive, som ønsker videreuddannelse på akademisk niveau. Uddannelserne er toårige og foregår på deltid.

Langt de fleste masterstuderende har fuldtidsarbejde ved siden af studiet, og mange arbejdsgivere betaler helt eller delvist for uddannelserne.

For at blive optaget på en masteruddannelse skal du have en relevant videregående uddannelse på mindst MVU- eller diplomniveau - samt mindst to års relevant erhvervserfaring.