DPU

Adgangsbegrænsning

Der er indført adgangsbegrænsning på Masteruddannelsen i dansk som andetsprog og Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne (DAV) med virkning fra og med optaget til forårssemestret 2016.

Nedenfor finder du adgangsbegrænsningerne, som gælder for optaget til efterårssemestret 2016.

På masteruddannelsen i dansk som andetsprog og uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for unge og voksne vil det fra 1. september 2016 kun være muligt at søge om optagelse på hele uddannelsen og ikke på de enkelte moduler*.

* Hvis du allerede er i gang med uddannelsen som enkeltmodulstuderende, vil du få mulighed for at afslutte uddannelsen.

Masteruddannelsen, efterår 2017

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog
Efterår 2016

Der er adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende prioritering:

1. prioritet:

Studerende der tidligere har været optaget på og betalt for et andet modul på uddannelsen som enkeltmodulstuderende.

Hvis det bliver nødvendigt at prioritere i denne gruppe studerende, vil DPU udvælge efter, hvor mange moduler studerende har bestået. Studerende med flest beståede moduler prioriteres højest. Hvis det herefter bliver nødvendigt at prioritere, vil DPU udvælge på baggrund af gennemsnitskarakter på den adgangsgivende uddannelse. Gennemsnittet beregnes på hele uddannelsen.

2. prioritet:

Nye ansøgere til hele uddannelsen. Udvælgelsen til optagelse af nye ansøgere sker på baggrund af gennemsnitskarakter på den adgangsgivende uddannelse. Gennemsnittet beregnes på hele uddannelsen.

DAV, efterår 2017

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog
Efterår 2016

Der er adgangsbegrænsning på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende prioritering:

1. prioritet:

Studerende der tidligere har været optaget på og betalt for et andet modul på uddannelsen som enkeltmodulstuderende.

Hvis det bliver nødvendigt at prioritere i denne gruppe studerende, vil DPU udvælge efter, hvor mange moduler studerende har bestået. Studerende med flest beståede moduler prioriteres højest. Hvis det herefter bliver nødvendigt at prioritere, vil DPU udvælge på baggrund af gennemsnitskarakter på den adgangsgivende uddannelse. Gennemsnittet beregnes på hele uddannelsen.

2. prioritet:

Nye ansøgere til hele uddannelsen. Udvælgelsen til optagelse af nye ansøgere sker på baggrund af gennemsnitskarakter på den adgangsgivende uddannelse. Gennemsnittet beregnes på hele uddannelsen.

DAV og DSA, foråret 2017 - kun for fortsættere

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (DAV), modul 2 og 4 og Masteruddannelsen i dansk som andetsprog (DSA), modul 2 og 4, foråret 2017 - kun for fortsættere

Der er adgangsbegrænsning på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog, modul 2 og 4, og Masteruddannelsen i dansk som andetsprog, modul 2. Studiepladserne kan kun søges af igangværende studerende. Studiepladserne fordeles efter følgende prioritering:

1. prioritet:

Ansøgere med flest beståede moduler på deres uddannelsen (DAV/DSA)

2. prioritet:

Gennemsnitskarakter på den adgangsgivende uddannelsen. Gennemsnittet beregnes på hele uddannelsen.