DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Master eller DAV?

DPU udbyder to uddannelser om dansk som andetsprog:

Uddannelsernes faglige indhold er stort set det samme, og de giver begge adgang til at undervise på sprogcentrene. Men der er forskel på optagelseskriterierne, på hvilke eksamensformer der er, og på hvad der kommer til at stå på eksamensbeviset

Optagelseskrav

På begge uddannelser er der krav om, at du har enten en læreruddannelse med linjefag i dansk, en humanistisk bacheloruddannelse med sprog som centralt fag, eller en anden uddannelse, der har givet dig tilsvarende forudsætninger. Du skal som minimum skal have 45 ECTS inden for et sprogfag (grammatik, morfologi, syntaks, lingvistik, retorik osv.)

For masteruddannelsens vedkommende er der derudover krav om, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Undervisning og eksamen

På tre af modulerne følger de studerende samme undervisning. Der er lidt forskel på eksamensformerne: På masteruddannelsen er der ikke mulighed for at vælge, hvordan man vil gå til eksamen. Det er der på DAV. (Dog er der krav om, at mindst en eksamen skal være mundtlig, og at uddannelsen skal afsluttes med eksamensformen projekt, som er en større skriftlig opgave på mellem 20 og 30 normalsider.)

På DAV har man undervisning på det fjerde modul. På masteruddannelsen har man ikke undervisning på det sidste modul, men får i stedet vejledning mens man skriver et masterprojekt, som er en større skriftlig opgave på maksimalt 60 normalsider efterfulgt af en mundtlig eksamen.

Du kan læse mere om eksamensformerne i studieordningerne

Eksamensbeviset

Når man har gennemført Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (DAV) får man et bevis på, at man har gennemført uddannelsen. Når man har gennemført Masteruddannelsen i dansk som andetsprog får man et bevis på, at man er master i dansk som andetsprog.