Du er her: AU » Om AU » Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) » Uddannelse » Master » Underviser i dansk som andetsprog

Underviser i dansk som andetsprog

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne er en videregående etårig uddannelse, der udbydes som åben uddannelse.

Formål

Uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer til at varetage danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres modersmål. Uddannelsen består af en fagrække, der udgør centrale kernefaglige områder i al undervisning inden for dansk som andetsprog

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til undervisere og konsulenter inden for en bred vifte af uddannelser:

 • Lærere ved sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning
 • Undervisere på seminariernes liniefag i dansk som andetsprog.
 • Undervisere på de tekniske skoler, handelsskolerne, VUC og ved de gymnasiale uddannelser.
 • Lærere og konsulenter i folkeskoler og ungdomsskoler

Optagelseskriterier

Forudsætningen for optagelse er en læreruddannelse med liniefag i sprog, en humanistisk bacheloruddannelse med sprog som centralt fag, eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Uddannelsen består af fire moduler

 • Sprogbeskrivelse (15 ECTS)
 • Andetsprogspædagogik (15 ECTS)
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (15 ECTS)
 • Sprogtilegnelse (15 ECTS)

Studieplan for fuldtidsstuderende:

 • 1. semester: Sprogbeskrivelse og Andetsprogspædagogik
 • 2. semester: Kulturforståelse og interkulturel kommunikation og Sprogtilegnelse

Studieplan for deltidsstuderende:

 • 1. semester: Sprogbeskrivelse
 • 2. semester: Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • 3. semester: Andetsprogspædagogik
 • 4. semester: Sprogtilegnelse

Læs mere om modulerne

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer, du opnår.
Hent studieordning

Fakta

Omfang

Uddannelsen udgør et årsværk svarende til 60 ECTS-point. Uddannelsen kan tages som heltidsstudium på to semestre (1 år) eller som deltidsstudium på fire semestre (2 år).

Tid og sted

Der udbydes moduler både på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) både i København og i Aarhus.
Se hvor og hvornår her: Undervisningsplan

 

Kontakt

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
- kontakt faglig koordinator Karen Lund

Vejledning om optagelseskriterier, muligheder for kvalificering mv.
- kontakt Efter- og Videreuddannelse

Praktiske informationer om eksamen, undervisning, SVU mv.
- kontakt Masterstudiecentret

Vejledning om valg af uddannelse, uddannelsesforløb mv.
- kontakt Vejledningen for Masterstuderende

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.03.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk