DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Leadership and innovation in complex systems (LAICS)

Velkommen

Lotte Darsø

"Man skal tage innovation alvorligt. Tænke det ind i hele virksomhedens strategi og forretningsmodel, samt overveje hvordan man får omdannet sin kultur, så den bliver mere kreativ og i stand til at opfange alle medarbejdernes gode ideer."

Velkommen til LAICS
Lotte Darsø, faglig koordinator

Læs interview: 'Jagten på den lyse ide' i Jyllands-Posten med Lotte Darsø, fagkoordinator på LAICS.

Beskrivelse af uddannelsen

Leadership and Innovation in Complex Systems - i daglig tale LAICS - er en engelsksproget uddannelse. Undervisningen er tilrettelagt som en række internater, nogle i Danmarks, nogle i udlandet.

LAICS-masterprogrammet fokuserer på at skabe og lede innovation i komplekse systemer. Omdrejningspunktet er innovation og ledelse fra et praksisbaseret perspektiv med fokus på at udvikle sociale kompetencer, som vil gøre deltagerne i stand til at:

 • lede komplekse processer med henblik på at opnå innovative resultater i dynamiske miljøer
 • skabe og lede gennem produktive forhold baseret på tillid og respekt
 • arbejde med komplekse problemer på måder, som maksimerer mulighederne for innovation
 • udvikle en bred vifte af innovationsværktøjer, rammer og praksisser
 • skabe produktive relationer og effektive kommunikationsforhold mellem interessenter og kunder
 • forbinde mennesker omkring ideer med henblik på at forme banebrydende, radikal innovation
 • designe og implementere organisatoriske strukturer og miljøer, der stimulerer kompleksitetsbaseret innovation
 • forvandle innovative ideer til effektive forretningsmodeller.

Læs mere på uddannelsens engelske side: edu.au.dk/laics

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til funktions- og mellemledere, projektledere og 'tunge' specialister i det private erhvervsliv, såvel som i den offentlige sektor. Optagelse forudsætter en relevant kandidat- eller bacheloruddannelse, en relevant professionsbachelor- eller mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse. Herudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring og dokumenterede engelskkundskaber svarende til gymnasialt A-niveau.

Opbygning

Module 1: Creating Innovative Organisations

In this module of the LAICS Programme our focus is on innovation processes, innovation models, creativity and on navigating effectively in organisations. We will be looking at the internal and external innovation processes, how they can be enriched, challenged and made to work for you instead of against you. We examine different ways of mapping innovation in order to understand that theories and models influence how we work with innovation, and we experience idea generation and creativity through two paradigms. How do you make navigations possible, and how to make them push the creativity of the people into the unknown where innovation begins.Finally, we map and discuss the advantages and disadvantages of political power structures and networks in organisations and identify how to approach these as opportunities instead of as obstacles.

Module 2: The Business of Innovation

In this module of the LAICS Programme we focus on what it takes to make innovation happen from a business, communication and power perspective. We look at the challenge of developing the business plan and how to take it through the organisation to implementation. We practise how to navigate with internal and external stakeholders. Finally we work with how the physical and mental environment relates to succeeding with innovation.

Module 3: Leading Innovation in a global Environment

This module focuses on leadership, from identifying personal leadership styles and guiding principles to examining the kind of leadership needed in an organisational and global context. It examines how global trends influence innovation and presents analytical and practical tools that deal with global as well as local innovation opportunities and challenges. The module includes designing and facilitating sessions for creating innovation and user and customer interaction.

Module 4: Master Thesis

The module comprises the writing of your Master thesis. The thesis will be based on a portfolio where different Projects and learnings are woven together, addressing key strategic challenges concerning innovation in your organisation.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse
 • en relevant professionsbacheloruddannelse
 • en relevant diplomuddannelse


Der kræves desuden bevis for engelskkundskaber svarende til A-niveau i gymnasiet.

Erhverserfaring

Herudover mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (typisk 1. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (typisk 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler: http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

 • Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
  Kontakt studiekoordinator, Associate Professor Lotte Darsø
 • Information om særlige forhold vedrørende denne uddannelse
  Kontakt projektmanager Hilde Bollen
 • Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering
  Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tlf.: 8716 1097
  E-mail: evu.arts@au.dk
  Åbningstider: hverdage fra 9-12