DPU

Du er her: AU » Om AU » DPU » Uddannelse » Master » Ledelse af uddannelsesinstitutioner

Master i

ledelse af uddannelsesinstitutioner

Velkommen

Hanne Knudsen

"På Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner (MLU) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for uddannelsesledelse. Med en MLU i bagagen får du viden om og perspektiv på, hvordan du som uddannelsesleder kan agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til uddannelse og de konkrete udfordringer i hverdagen."

Mvh. Hanne Knudsen, DPU, uddannelseskoordinator på MLU.

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med masteruddannelsen i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner er, at deltagerne bliver i stand til at analysere egen praksis, dilemmaer og forandringsprocesser - for derigennem at kunne agere som strategiske ledere i et uddannelsessystem, der er præget af forskellige former for styring, beslutningsprocesser, faglige discipliner og rationaler.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ledere, konsulenter og førledere i og af uddannelsesinstitutioner og andre institutioner med pædagogiske opgaver.
Det kan både være på institutions- og forvaltningsniveau og i kommunalt, statsligt og privat regi - fx:

 • folkeskoler
 • friskoler
 • ungdomsuddannelsesinstitutioner
 • erhvervsuddannelsesinstitutioner
 • professionshøjskoler
 • kommunale og regionale uddannelsesforvaltninger
 • private og offentlige uddannelsesudbydere

Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen består af fire moduler:

 • Modul 1: Aktuelle udfordringer for ledelse af uddannelsesinstitutioner
 • Modul 2: Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier
 • Modul 3: Eksperimenterende ledelsespraksis
 • Modul 4: Masterprojekt

Læs mere om de enkelte moduler

Se undervisningsplaner

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for pædagogik, økonomi, psykologi, sociologi og tilsvarende samfundsvidenskaber.
 • en relevant professionsbacheloruddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver samt professionsbacheloruddannelserne i erhvervssprog og markedskommunikation og medieproduktion og ledelse.
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver
 • en relevant diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb, f.eks. i ledelse eller pædagogisk arbejde med fokus på ledelse.

I vurderingen af, hvilke adgangsgivende uddannelser, der kan komme på tale, er det afgørende, at uddannelserne har et indhold af ledelsesmæssig, pædagogisk, psykologisk, organisatorisk samt øvrig samfundsvidenskabelig teori.

Uddannelsen - eller enkelte af dens moduler - kan evt. foregå på engelsk og dele af litteraturen må forventes at være på engelsk, hvorfor gode engelskkundskaber er en nødvendig forudsætning. Ved studiestart forventes de studerende desuden at være i stand til at læse faglitteratur på norsk og svensk.

Erhverserfaring

Herudover mindst 3 års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver, efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Du kan søge om optagelse to gange om året. I fakta-boksen øverst til højre kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltfag. 

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser ude til højre, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivers erklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

*Hvis du kun søger optagelse på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog, skal du ikke vedlægge dokumentation for erhvervserfaring.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen for efter- og videreuddannelse på Arts:

 • Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tåsingegade 3, Bygning 1442, 2. sal
  8000 Aarhus C

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Hvad siger de studerende?

Ina Mie Rasmussen
Kristoffer Almlund
Lene Gonnsen
Peiter la Cour Freisleben

Ina Mie Rasmussen, uddannelsesleder og faglig leder på specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, Region Øst
"Jeg har flere andre efteruddannelser bag mig, men den her uddannelse har virkelig givet mig noget, fordi den på den ene side er praksisrettet, og på den anden side er forskningsbaseret og analytisk i sin tilgang til ledelse."

Kristoffer Almlund, rektor for Gribskov Gymnasium
"Det har været super øjenåbnende. Litteraturen – og uddannelsen i det hele taget – har givet mulighed for at sætte begreber på, hvad det er, man laver som leder af en uddannelsesinstitution. Jeg har fået nogle grundlæggende ting på plads i forhold til ledelse og organisationsteori, som jeg ikke havde før".

Lene Gonnsen, uddannelseschef på Københavns ErhvervsAkademi
"Jeg har lært meget om min egen ledelsesstil. Jeg oplever, jeg bliver bedre til mit job, fordi jeg har lært at ’gå ud af min rolle’ og se det lidt på afstand. Jeg kan tage nogle mere kvalificerede valg, når jeg lige overvejer, hvad der er på spil, inden jeg træffer en beslutning.”

Peiter la Cour Freisleben, uddannelsesleder, Forsvarsministeriets Personalestyrelse:
"Jeg har været utrolig glad for MLU'en! Både papirerne, men især min nye viden og arbejdsmetode giver mig en rigtig god gennemslagskraft i processen med at udvikle vores organisation - Så tak for det."

Hvem underviser?

Underviserne forsker inden for de områder, som uddannelsen dækker. 

Hvad siger underviserne?

En fornøjelse at undervise, fordi lokalet er fyldt med mennesker med erfaring og viden
Uddannelseskoordinator Hanne Knudsen

Uddannelsen får tilført den nyeste forskning og viden
Uddannelseskoordinator Justine Grønbæk Pors

 

Kontakt

Masterstudiecentret

T: 8716 1320
E: master@dpu.dk

Afklaring i forhold til valg af masteruddannelse

E: masterstudievejledningen@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold

Uddannelseskoordinator Hanne Knudsen