Du er her: AU » Om AU » DPU » Uddannelse » Master » Ledelse af uddannelsesinstitutioner

Ledelse af uddannelsesinstitutioner / Educational Management

Formålet med masteruddannelsen i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner er, at deltagerne bliver i stand til at analysere egen praksis, dilemmaer og forandringsprocesser - for derigennem at kunne agere som strategiske ledere i et uddannelsessystem, der er præget af forskellige former for styring, beslutningsprocesser, faglige discipliner og rationaler.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ledere, konsulenter og førledere i og af uddannelsesinstitutioner og andre institutioner med pædagogiske opgaver.
Det kan både være på institutions- og forvaltningsniveau og i kommunalt, statsligt og privat regi - fx:

  • folkeskoler
  • friskoler
  • ungdomsuddannelsesinstitutioner
  • erhvervsuddannelsesinstitutioner
  • professionshøjskoler
  • kommunale og regionale uddannelsesforvaltninger
  • private og offentlige uddannelsesudbydere

Uddannelsen udbydes af DPU i samarbejde med Copenhagen Business School.

Uddannelsen består af fire moduler

Modul 1

Aktuelle udfordringer for ledelse af uddannelsesinstitutioner

Modul 2

Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier

Modul 3

Eksperimenterende ledelsespraksis

Modul 4

Masterprojekt

Læs mere om de enkelte moduler

Studieordning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Find studieordningen her:
Studieordninger for uddannelser på DPU

Kontakt

Masterstudiecentret

Tlf.: 8716 1320
E-mail: master@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
- kontakt faglig koordinator Hanne Knudsen

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.08.2015

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?