DPU

Hvad siger de studerende?

Uddannelsen har givet mig et kæmpe kompetenceløft

Ina Mie Rasmussen er 45 år og uddannelseskoordinator og faglig leder for Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje i Region Øst.

Hun skrev i foråret 2016 afsluttende masterprojekt på Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner.

Hvorfor valgte du at tage en master i ledelse af uddannelsesinstitutioner?

”Jeg har det faglige ansvar for en efteruddannelse i psykiatrisk sygepleje. Uddannelsen er under modernisering og samtidig er hele psykiatrien i forandring i disse år. Derfor havde jeg brug for nogle ledelsesmæssige redskaber og perspektiver til at se det hele lidt fra oven – og det har jeg fået med den her uddannelse. Det har været med til at give mig nogle nye handlemuligheder”.

Kan du give et råd til andre, der overvejer at søge ind på uddannelsen?

”Gør det! Jeg kan klart anbefale uddannelsen til andre. Den her uddannelse uddanner dig ikke til en eller anden færdig rolle som leder. Du får i stedet nogle analytiske redskaber og begreber, som giver dig nye indsigter og handlemuligheder, der gør, at du kan skabe din egen rolle som leder.”

Hvilket udbytte har du fået af uddannelsen?

”Jeg har flere andre efteruddannelser bag mig, men den her uddannelse har virkelig givet mig noget, fordi den på den ene side er praksisrettet, og på den anden side er forskningsbaseret og analytisk i sin tilgang til ledelse. Det, jeg har lært, har været direkte anvendeligt i mit arbejde som leder. Den har givet mig en forståelse af den kompleksitet og de logikker og rationaler, der er på spil i organisationer. Og det at stå udefra og kigge ind på sin organisation og sig selv som leder – jeg vil sige, at det har transformeret mig som leder.”

Hvordan har du oplevet det at kombinere uddannelse og arbejde?

”Undervisningen har ligget 2-3 hverdage i slutningen af hver måned, og når jeg kommer derfra, har jeg været fuld af energi og ny inspiration, som jeg kan bruge i min eget arbejde. Det er rart at gå fra at være leder til at have lov til at være studerende – det er en anden rolle. Men selvfølgelig kommer man ikke sovende til en masteruddannelse.”

Hvordan foregår undervisningen?

”Der er både forelæsninger, gruppearbejde og skriftligt arbejde. Det er en god kombination, og forelæsningerne lægger fint op til de praktiske øvelser, hvor vi arbejder med vores egne ledelsesproblemstillinger.”

Hvem er de andre studerende?

”De andre er ledere fra blandt andet folkeskolen, gymnasiet, forsvaret og sundhedssektoren, hvor jeg jo kommer fra. Vi arbejder sammen på tværs, og det har løftet undervisningen - det er meget inspirerende. Det kommer jeg til at savne. Men heldigvis kan vi jo bevare kontakten. Man får et netværk blandt ledere i andre dele af uddannelsessektoren ved at gå på uddannelsen.”

Hvordan vil du beskrive underviserne?

”Underviserne er superkompetente. Man møder professorer og andre undervisere, der forsker i ledelse, og som virkelig brænder for det. Og de er gode til at knytte an til vores praksis.”

 

Fakta om Ina Mie Rasmussen

Uddannet sygeplejerske og har tidligere undervist på sygeplejerskeuddannelsen. Har en diplomuddannelse i uddannelse og undervisning og en master i klinisk sygepleje.

Masteren kvalificerede til at blive kaptajn

Peiter La Cour Freisleben, uddannelsesleder, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

færdiguddannet i juni 2013.

"Også i Forsvaret kan MLU anvendes. Den ny HR strategi åbner op for, at ekstern uddannelse kan akkrediteres - Så jeg er pr. 1. februar 2015 blevet udnævnt til kaptajn, hvor det var min MLU som kvalificerede mig til udnævnelsen. Uanset hvad, har jeg været utrolig glad for MLU'en! Både papirerne, men især min nye viden og arbejdsmetode giver mig en rigtig god gennemslagskraft i processen med at udvikle vores organisation - Så tak for det."

Siden gymnasiet har Peiter taget uddannelser inden for Forsvaret, og derfor var det en udfordring at starte på en uddannelse, som ikke lå inden for det regi, han allerede kendte til.

”Alt indhold i uddannelsen har været nyt og udfordrende. Og så har det været fyldt med anderledes undervisningsmetoder – hvilket bestemt ikke har været nogen ulempe.”

Peiter er skolet til at kunne det hele, når han læser noget – og dermed også forstå hver eneste teori.

”Her får man i højere grad en præsentation af feltet – og vælger derudfra selv, hvad man vil gå i dybden med. Det stiller krav til, at man er selvstændig i hele læringsprocessen.”

Arbejdet med de skriftlige opgaver har været udfordrende for Peiter, fordi det har været anderledes end det, han ellers er stødt på.

”Måden at strukturere opgaver på har været lidt anderledes, fordi man især lader teori og ens refleksioner ramme hinanden i skriveprocessen. Jo længere man kommer i forløbet, des bedre bliver man til at anvende den teori, man lærer, i praksis på en undersøgende måde.”

Peiter sidder længere nede i sin organisation, end mange af de andre, som han tager uddannelsen sammen med. Det betyder blandt andet, at han får indblik  i, hvad det vil sige at være leder og kan se, hvordan organisationer er forskellige.

”Det har været lærerigt at have så mange mennesker med mere erfaring omkring sig.”

Vi har meget tilfælles

Lene Gonnsen, uddannelseschef på Københavns ErhvervsAkadami

Færdiguddannet i juni 2013

Lene valgte uddannelsen, fordi den netop er rettet mod ledelse af uddannelsesinstitutioner.

”Uddannelse er jo mange forskellige ting, men de forskellige institutioner – og vi ledere – har alligevel meget til fælles.”

Uddannelsen har været en god anledning til at få et nyt blik på sig selv som leder, oplever Lene:

”Gennem uddannelsen har jeg fået begreber på det, jeg gør som leder. Jeg har lært meget om min egen ledelsesstil. Jeg oplever, jeg bliver bedre til mit job, fordi jeg har lært at ’gå ud af min rolle’ og se det lidt på afstand. Jeg kan tage nogle mere kvalificerede valg, når jeg lige overvejer, hvad der er på spil, inden jeg træffer en beslutning.”

Lene tager uddannelsen ved siden af sit fuldtidsjob, og det er udfordrende at få tid til at forberede sig til undervisningen.

”Det er udfordrende men ikke umuligt, for selvom det er svært at nå at forberede sig grundigt til hver workshop, er det en fordel, at de er fordelt som de er med 3-4 hele dage i træk. Uddannelsen er godt bygget op over sammenhængende dage.”

Vi får begreber for det, vi gør som ledere

Kristoffer Almlund, rektor for Gribskov Gymnasium

Færdiguddannet i juni 2013

Kristoffer er glad for uddannelsen og fremhæver blandt andet litteraturen som spændende.

”Det har været super øjenåbnende. Litteraturen – og uddannelsen i det hele taget – har givet mulighed for at sætte begreber på, hvad det er, man laver som leder af en uddannelsesinstitution. Jeg har fået nogle grundlæggende ting på plads i forhold til ledelse og organisationsteori, som jeg ikke havde før, og jeg har fået anledning til at læse den nyeste litteratur på området.”

Kristoffer fremhæver også det givende i at være på hold med andre ledere fra uddannelsesinstitutioner.

”Man lærer både noget om sin egen og andres praksis – og om de ting man tager for givet. Sparringen fra andre uddannelsesledere på holdet, er rigtig nyttig. Vi er både ens og forskellige, og så har vi fået et fælles sprog gennem uddannelsen. ”

”Det er en super uddannelse, hvis man gerne vil have et bredt indblik i ledelse af uddannelsesinstitutioner. Det åbner for, at man også bliver interesseret i ledelse af andre uddannelsesinstitutioner – og uddannelsestyper end ens egen."