DPU

Hvad siger underviserne?

Hanne Knudsen

"Mange af deltagerne på uddannelsen, giver udtryk for, at de har fået ord på deres mavefornemmelse; at de har fået begreber, de kan bruge til at begribe de erfaringer og udfordringer, de står med i deres hverdag. Og det er præcis målet med uddannelsen."

Den danske uddannelsessektor er kompleks og præget af fusioner og omorganiseringer og krav om stadig omstilling. Det betyder, at lederne på alle niveauer er kastet ud i at skulle genskabe sig selv, deres rolle og hvad der ligger i den opgave, det er at være leder. Dermed er det ikke nok for dem at få en række værktøjer og koncepter for styring, når de er på lederuddannelse. Det er nødvendigt for dem at tilegne sig en bredere forståelse af, hvad det er, de står i, så de selv kan analysere, hvad der er på spil og dermed handle på en måde, som er på højde med situationen. På denne uddannelse bliver deltagerne derfor både præsenteret for samfundstendenser og mere konkrete begreber om organisation og ledelse.

Gennem hele uddannelsen arbejder vi med case arbejde og eksempler fra deltagernes ledelseskontekster. Særligt på modulet 'eksperimenterende ledelsespraksis' får deltagerne mulighed for at arbejde med teorier og begreber i relation til deres egen praksis. Det er forskere, der underviser på uddannelsen, og vi gør meget ud af oversættelsen mellem teori og praksis. Når man som underviser ikke bare præsenterer andres forskning men selv har forsket i problemstillingerne, er man meget bedre til at hjælpe oversættelsen på vej, fordi man ved præcis, hvad det handler om og kan give eksempler og følge deltagernes overvejelser og problemstillinger.

Jeg synes personligt, det er en fornøjelse at undervise på uddannelsen, fordi lokalet er fyldt med mennesker med erfaring og viden. Der kan opstå super gode diskussioner, både mellem underviser og deltager og deltagerne imellem. Det er også dejligt at se, hvordan deltagerne bruger hinanden igennem uddannelsen på tværs af helt forskellige typer af institutioner, fra efterskoler til Forsvaret."

Hanne Knudsen er lektor på DPU og koordinator på master i ledelse af uddannelsesinstitutioner.