DPU

Undervisere på Master i Vejledning

På masteruddannelsen i vejledning er vi fire gennemgående undervisere: Lektor Helle Merete Nordentoft, lektor Kristina Mariager-Anderson, lektor Rie Thomsen og ekstern lektor Pia Baggesen. derudover har vi en vifte af spændende eksterne undervisere, som bidrager med deres faglige indsigt.

Lektor Helle Merete Nordentoft

Helle Merete Nordentoft

Navn og titel: Helle Merete Nordentoft, lektor på DPU, Forskningsenheden i vejledning.

Hvad forsker jeg i?: Jeg forsker primært i professionsrettet vejledning både indenfor det social og sundhedsfaglige felt, i universitetsverdenen og ift. uddannelses- og erhvervsvejledning. Jeg er meget optaget af, hvordan vejledningssamtaler udfolder sig i praksis. Desuden forsker jeg i forskellige former for kollektive vejledning og, hvordan kollektiv vejledning kan bidrage til at kvalificere både samtaler både mellem de professionelle og mellem professionelle og brugere

Hvad underviser jeg i og hvor?: Jeg underviser og vejleder på alle moduler men særligt på modul 3 og 4, som jeg også koordinerer. På disse moduler underviser jeg i forskellige teoretiske perspektiver på vejledning i praksis, samtaleanalyse og kvalitative metoder.

Link til Pure, hvor der står mere om, hvad jeg arbejder med

Lektor Kristina Mariager-Anderson

Kristina Mariager-Anderson

Navn og titel: Kristina Mariager-Anderson, lektor på DPU, Forskningsenheden i vejledning

Hvad forsker jeg i?: Jeg forsker i vejledning især indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet Her arbejder jeg med projekter, der fokuserer på vejledning i overgange fra ufaglært til faglært. Derudover er jeg optaget af, hvor vi kan videreuddanne og kompetenceudvikle både de, som har en uddannelse og de, som ikke har.

Hvad underviser jeg i og hvor?: Jeg underviser på Masteruddannelsen i Vejledning indenfor området vejledning ift. kompetenceudvikling/efter- og videreuddannelse af medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.  Jeg vejleder og underviser på alle moduler – og særligt på modul 1 og 2 og koordinerer desuden modul 2.

Link til Pure, hvor der står mere om, hvad jeg arbejder med

Lektor Rie Thomsen

Rie Thomsen

Navn og titel: Rie Thomsen, lektor på DPU, Forskningsenheden i vejledning

Hvad forsker jeg i?: Jeg forsker særligt i vejledningens organisering og ledelse samt karrierelæring og kollektive vejledningsformer i ungdommen uddannelsesvejledning, gymnasier, erhvervs- og professionsuddannelser, fagforeninger og universitetet. Vejledningens betydning i et hverdagsliv fx for ufaglærte og kortuddannede samt vejledningens betydning for social retfærdighed optager står også centralt i min forskning. I mine analyser undersøger jeg forbindelser mellem vejledningens praksis, politik, uddannelse og forskning.

Hvad underviser jeg i og hvor? Jeg vejleder og underviser på alle moduler, men særlig på modul 1 og 2. Jeg er koordinator for modul 1, og her underviser jeg bl.a. underviser i kontruktivistisk/socio dynamisk vejledning, erfaringsbasseret gruppevejledning og vejledning i fællesskaber. På modul to underviser jeg i institutionelle og organisatoriske perspektiver på vejledning og social praksisteori.

Link til Pure, hvor der står mere om, hvad jeg arbejder med

Ekstern lektor Pia Baggesen

Pia Baggesen

Navn og titel: Pia Baggesen, ekstern lektor på DPU, tilknyttet Master i Vejledning

Hvad forsker jeg i?: Jeg er interesseret i udvikling af kollektive vejledningsindsatser inden for vejledningsfeltet både i udviklingen af studie- og karrierevejledning på de videregående uddannelser og i den faglige akademiske vejledning. Derudover har jeg særlig interesse i udvikling af karrierevejledning på universiteterne.

Hvad underviser jeg i og hvor?: Jeg underviser og vejleder på Masteruddannelsen i Vejledning inden for forskellige teoretiske og praktiske perspektiver på vejledning, særligt inden for områderne kollektiv vejledning og narrativ vejledning samt i metoder til observation og forskning i vejledning. Jeg underviser og vejleder på alle 4 moduler på master i vejledning.