Du er her: AU » Om AU » DPU » Uddannelse » Master » Positiv psykologi

Positiv psykologi

Positiv psykologi er videnskaben om trivsel (når vi har det godt) og optimal menneskelig funktion (når vi klarer os godt). Positiv psykologi er forskning inden for menneskelig opblomstring, herunder opdagelse og udvikling af de muligheder, ressourcer og styrker, som ethvert menneske rummer. Uddannelsen omhandler menneskers trivsel, udvikling, optimale funktion og psykiske sundhed.

Masteruddannelsen i positiv psykologi er en akademisk videreuddannelse, som giver en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin, forståelsesramme og afsæt for interventioner. En master i positiv psykologi skal gennem videnskabeligt grundlagte, personlige og faglige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til professionelle, som arbejder med menneskers potentialer og opblomstring for eksempel inden for HR, ledelse, undervisning, sundhed eller pleje, og som ønsker en videregående uddannelse i positiv psykologi. Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse. Herudover kræves mindst to års relevant erhvervserfaring.
Læs mere om adgangskrav og adgangsbegrænsning

Uddannelsen består af 4 moduler

Modul 1

Positiv psykologi og individuelle styrker og trivsel

Modul 2

Positiv psykologi i læring og læringsmiljøer

Modul 3

Positiv psykologi i ledelse og organisation

Modul 4

Masterprojekt


Læs mere om de enkelte moduler

Studieordning og Adgangsbegrænsning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Find studieordningen her:
Studieordninger for uddannelser på DPU

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på Masteruddannelsen i positiv psykologi.
Læs mere her: Adgangskrav og -begrænsning

Kontakt

Masterstudiecentret

Tlf.: 8716 1320
E-mail: master@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
- kontakt faglig koordinator Nina Tange

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.02.2016

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

Er du studerende?

Er du medarbejder?