Du er her: AU » Om AU » DPU » Uddannelse » Master » Socialpædagogik

Socialpædagogik

Masteruddannelsen i socialpædagogik giver personer med opgaver inden for det socialpædagogiske arbejdsområde mulighed for at gennemføre en forskningsbaseret videreuddannelse.

Den studerende opnår forudsætninger for en forskningsbaseret tilgang til forståelse af institutioner, indsatsformer og den professionelle rolle set i lyset af viden og teorier om samfundets risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og de indsatsformer, der iværksættes.

De studerende får udfordret deres praksisnære problemforståelse og opnår kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag.

Målgruppe

Faggrupper inden for de socialpædagogiske kernefelter: Børne- og ungeområdet, herunder daginstitutionsområdet, området for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og området for socialt udstødte voksne. Uddannelsen er også et godt grundlag for undervisning på pædagoguddannelsen og konsulentarbejde inden for det socialpædagogiske felt.

Uddannelsen består af fire moduler

Modul 1

Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring

Modul 2

Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder

Modul 3

Udviklings- og evalueringsarbejde

Modul 4

Masterprojekt

Læs mere om de enkelte moduler og se eksempler på undervisningsplaner

Studieordning

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Find studieordningen her:
Studieordninger for uddannelser på DPU

Kontakt

Masterstudiecentret

Tlf.: 8716 1320
E-mail: master@dpu.dk

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
- kontakt faglig koordinator Søren Langager

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 10.02.2016

Find DPU i Aarhus

Vis detaljeret kort
Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Aarhus N
E: aarhus@dpu.dk

Find DPU i Emdrup

Vis detaljeret kort
Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8715 0000 (Aarhus Universitets hovednummer)
E: edu@au.dk

CVR-nr: 31119103
EAN-nr: Se EAN-numre

Er du studerende?

Er du medarbejder?